De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefbaarheid & wonen en voorzieningen Anders organiseren in West Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefbaarheid & wonen en voorzieningen Anders organiseren in West Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Leefbaarheid & wonen en voorzieningen Anders organiseren in West Brabant

2 Wonen en voorzieningen & Leefbaarheid  Samenhang is evident, maar met nuances  Technische en sociale infrastructuur is altijd nodig  De markt investeert als het rendeert  Sociale infrastructuur is altijd kwetsbaar  Leefbaarheid is eigenlijk altijd de resultante  En dat in het Brabantse decor:  Een unieke samenhang van stad en ommeland  Maar die moet nu wel worden ingezet

3 Ontwikkeling bevolkingsomvang 2008 - 2030

4

5 Bevolkingsontwikkeling Brabant algemeen  Top bevolking rond 2030  Maximum ruim 2,5 miljoen inwoners (2,42 miljoen)  De drijvende kracht achter krimp: minder jongeren Grote verschillen binnen de provincie:  Eerst krimp aan de randen en niet stedelijke gebieden, door verhuisbewegingen  Bevolkingskrimp: nu 25% v.d. Brabantse gemeenten, oplopend naar 70% in 2025  Echter minder mensen, maar meer huishoudens

6 Ontwikkeling regio’s economisch gedreven Krimp treedt op in perifere en transitie regio’s

7 Gevolgen I  Groei van hoeveelheid woningen nog nodig, echter veel minder dan in verleden voorzien  Andere typen woningen, minder gestapeld, meer goedkope woningen en woningen met zorg  Ruimere koopwoningmarkt, daling van woningprijzen  Ruime arbeidsmarkt negatief pendelsaldo duidt op beperkt aanbod van arbeid  ‘nieuwe generaties’ andere behoefte andere consumptie

8 Gevolgen II  Afname aantal leerlingen: minder scholen nodig in basis- en voortgezet onderwijs  Afkalvend draagvlak voorzieningen leidt tot toename afstand van consument tot aanbod  mogelijke reactie: vertrek naar kernregio’s  Schaalvergroting treedt overal op, en is niet te keren  Van beschikbaarheid naar bereikbaarheid van voorzieningen  mogelijke reactie / perspectief: zelforganisatie

9 Veranderende omgeving  Afvlakken economische groei, mondiale herverdeling dus ook verschuiving politieke macht  Globalisering versus behoefte aan eigen identiteit  Wantrouwen instituties  Wegvallen collectieve arrangementen/ herpositionering overheid  Netwerkmaatschappij, flexibele verbanden, gefragmenteerde identiteiten, heterogeniteit - homogeniteit  Individualisering / eigen verantwoordelijkheid  Opereren vanuit nieuwe verhoudingen – meebouwen aan maatschappij 21 ste eeuw

10 Samenvattend  De context verandert fundamenteel  Voorzieningen vanuit de overheid onder druk  Investeringsruimte corporaties onder druk  Markt ook kwetsbaar  De rol van de burger en de gemeenschap wordt ingezet als redmiddel  Dus anders organiseren  Doorbreken van patronen

11 Een poging  Kanteling van de keten  Van denken in voorzieningen naar  Het organiseren van behoeften  Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid versus het scheppen van noodzakelijke condities of context  Individueel en collectief  Instituties daar waar mogelijk in een facilitaire rol, zonder hun verantwoordelijkheid te verliezen

12 Hoe organiseer je dat? Hoe ontsluit je gemeenschapskapitaal  Sociaal, bestaande netwerken  Menselijk  Cultureel  Natuurlijk  Commercieel  Financieel  Publiek  professioneel

13 Zeggenschap - verantwoordelijkheid

14 Participatie heeft twee kanten  Vergroot betrokkenheid verminderd weerstand  Breder draagvlak, meer kans op succes  Geen echte zeggenschap zonder verantwoordelijkheid  Echte Betrokkenheid burger gaat gepaard met afstaan van macht  Balans zoeken in beide “ladders

15 De uitdaging  Herkennen jullie de trends  Wat zijn de reeds behaalde successen vanuit dit perspectief  Welke kansen liggen er nog  Wat moet echt anders


Download ppt "Leefbaarheid & wonen en voorzieningen Anders organiseren in West Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google