De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelf waarde maken in de wijk Jan Brouwer Ede, 18 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelf waarde maken in de wijk Jan Brouwer Ede, 18 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zelf waarde maken in de wijk Jan Brouwer Ede, 18 mei 2011

2 Inhoud De verzorgingsstaat op buurtniveau Trends Trendbreuken Knelpunten Oplossingen

3 Bestaande trends Verdergaande vergrijzing en vooral inkomensgroei bij ouderen Individualisering Permanente groei beroepsbevolking en opleidingsniveau Schaalverkleining bedrijven Schaalvergroting maatschappelijk dienstverlening Scheiding wonen en werken Toenemende veroudering woningvoorraad Sterke groei bruto woonlasten

4

5

6

7

8

9 Bruto woonlasten per woning

10 Situatie rond huidige crisis Lage groei Lage arbeidsproductiviteit Specialistische maatschappelijke diensten Selectieve krimp en groei Menging wonen en werken Kleine bouwprojecten in stedelijke gebied Geen stimulering Minder hoge groei Matige arbeidsproductiviteit Uitbouw en concentratie maatschappelijke diensten Ruimtelijke concentratie Snelweg locaties en beperkte menging Middelgrote bouwprojecten in de uitleg Vraag en aanbod stimulering Voor 2010 Na 2010

11 Verzorgingstaat op wijkniveau Veel uitgaande stromen voor overheden, instellingen, dienstverleners Alleen eigenaar bewoners zorgen via zelfbeheer voor eigen woning Vrijwel alle andere vormen zijn afwezig Circa 10 dzd euro per woning per jaar wordt betaald voor woning en woonomgeving Circa 25 dzd euro per woning per jaar wordt betaald aan collectieve lasten. Zeer klein deel blijft binnen de wijk

12 Uitgaande geldstromen per woning Bron: nationale rekeningen 2009

13 Uitgaande geldstromen (indicatief per woning)

14 Inkomende diensten Bron: statistiek gemeente financiën

15 Inkomende diensten (indicatief per woning)

16 Knelpunten Verdere stijging bruto woonlasten haast niet mogelijk Bezuinigingen overheid Financiële problemen dienstverleners Lager niveau dienstverlening Meer kans op daling kwaliteit en dienstverlening van de wijk (groen, vuilnis, energie, openbare ruimte)

17 Oplossingen Preventie Zelf (laten) doen wat zelf kan Zelforganisatie op buurtniveau Verkorting collectieve geldstromen Nieuwe rol overheid en nieuwe rol maatschappelijke dienstverleners Beheer van dienstverleners bundelen Op zoek naar waardemakers in de buurt Op zoek naar kostenbesparingen in de buurt

18 Bevordering eigen woningbezit

19 Bevordering leefbaarheid

20 Bevordering groen in de wijk Groen is een waardemaker Effect is sterk afhankelijk van de context Werking vooral in de directe omgeving

21 Cultuur in de wijk

22 Interventies verduurzamen en richten op vorming van vermogens Interventies Leefbaarheid: kwaliteit omgeving Vermogens Duurzaamheid: kwaliteit activiteiten

23 Op zoek naar vitale allianties


Download ppt "Zelf waarde maken in de wijk Jan Brouwer Ede, 18 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google