De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Ruimteconferentie 29 oktober 2008 Monique Geerdink Bram Brouwer 1 Privaat Beheerde Woondomeinen: een wereld op zich.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Ruimteconferentie 29 oktober 2008 Monique Geerdink Bram Brouwer 1 Privaat Beheerde Woondomeinen: een wereld op zich."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Ruimteconferentie 29 oktober 2008 Monique Geerdink Bram Brouwer 1 Privaat Beheerde Woondomeinen: een wereld op zich

2 Privaat Beheerd Woondomein Private Beheerde Woondomeinen zijn … … een aantal woningen … … waarbij de bewoners en/ of private partijen gezamenlijk… … naast de woningen ook de openbare ruimte rondom de woningen in eigendom en beheer hebben. 2

3 Een PBW……. 3

4 Bekend in het buitenland In Amerika  40 mln Amerikanen in 230.000 PBW’s  Veelal in uitbreidingsgebieden  Lang niet altijd ommuurd In Azië en Afrika  50.000 mensen in Buenos Aires in 350 PBW’s  Inkomensverschillen bevorderen groei In Europa  Scandinavië en Duitsland relatief weinig  Kleinere schaal dan Amerika 4

5 Bekend in Nederland Verleden  Woongemeenschappen in de jaren ‘70  Communes eind 19 de eeuw  Hofjes in de Middeleeuwen Heden  85 PBW’s gevonden  Golf Residentie  Eva Lanxmeer  Noorderplassen  Kersentuin 5

6 Ideaal? Ideaal toch?  Marktpartij kan totaalconcept bieden en onderscheidend zijn t.o.v. concurrentie  Burgers vinden de woonomgeving die ze zoeken  Overheid kan beheerstaken uitbesteden Of toch niet? 6

7 Doordenken van de case Laten we inzoomen op de fictieve case: Wat als …… ….het zwembad door vriendjes uit de buurt wordt gebruikt? ….de straat ‘s nacht ontoegankelijk is en overtreders door een beveiligingsbedrijf hardhandig worden verwijderd? ….de gemeente de weg wil doortrekken naar de naastgelegen wijk, of toegankelijk wil maken voor auto’s? ….de bewoners bepalen dat er alleen Surinaamse ouderen mogen wonen? ….de private partner in de PBW seniorenwoningen wil toevoegen? 7

8 Een PBW……. 8

9 9 Spanningen Burger Markt Overheid PBW - Sterke verbondenheid PBW dan aan wijk, werk, kerk, gemeente door PBW bewoners? - Living bij contact of living bij contract - (vertrouwen in) democratie van de PBW vs democratie van NL - Ondermijning taken, bevoegdheden en regelgeving overheid in de beheerfase - Grotere kloof tussen overheid en individuele burger? - Actievere burger door zelfregulering? - Betere tegemoetkoming vraag van woonconsument door private partijen? - Markt hoeder van het maatschappelijk belang? - Belangentegenstellingen tussen toekomstige bewoners en ontwikkelaar?

10 Enkele voorlopige conclusies: Het komt voor In toenemende mate! Niet op de grote schaal en relatief beperkt aandeel van de totale woningvoorraad Vanuit vier invalshoeken benaderd: 10

11 Enkele voorlopige conclusies: Vanuit collectief invalshoek: Gemeenschappelijkheid niet van zelfsprekend PBW’s met concept hebben een hogere sociale cohesie. In PBW met een concept ook meer ‘living by contact’. Vanuit particuliere invalshoek: Particuliere gaan wonen in een PBW hoofdzakelijk omwille prettige leefomgeving Particulieren zijn zich niet altijd bewust waarvoor ze kiezen 11

12 Enkele voorlopige conclusies: Vanuit publieke invalshoek Lokale overheden geven ruimte aan PBW’s maar overzien niet alle consequenties Algemeen belang vertegenwoordigen door privaatrechtelijke positie Vanuit private invalshoek Ontwikkelaars benaderen de PBW vooral als een woonconcept, en pakken het ‘betrokkenheidsconcept’ nog niet op Private partijen hebben moeite met participatie van toekomstige bewoners 12

13 Stelling Lokale overheden moeten PBW’s als kans zien in plaat van een bedreiging Private partijen moeten hun rol en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling en beheer van PBW’s verder uitbouwen 13

14 Dank voor uw aandacht! Monique Geerdink (m.geerdink@berenschot.com) Bram Brouwer (b.brouwer@berenschot.com) 14


Download ppt "Presentatie Ruimteconferentie 29 oktober 2008 Monique Geerdink Bram Brouwer 1 Privaat Beheerde Woondomeinen: een wereld op zich."

Verwante presentaties


Ads door Google