De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging
Wie zal dat betalen? Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging

2 Toenemende kosten in de zorg

3 Verschuivingen in de zorg
Transities AWBZ naar: Gemeenten WMO: Compensatiebeginsel minder budget -40% op huishoudelijke zorg Zorgverzekeraar 300 miljoen bezuiniging op basispakket Rijk: wet langdurige zorg Langer thuis

4 Gevolgen geestelijke verzorging
Minder cliënten in de AWBZ Mensen wonen langer thuis Minder budget door bezuinigingen Sterke concurrentie Primair proces centraal Secularisatie  zoeken naar passend aanbod

5 Kosten van de geestelijk verzorger
VVT schaal 60 salaris Kostprijs p.u uur prijs + BTW 21% Bruto salaris + werkgeverslasten € ,- € 53,50 € 64,75 Salariskosten + werkgeverslasten + overhead 20% € ,- € 64,00 €77,45

6 Financieringsbronnen
Particulieren Collectieven WMO Zorgverzekeraar AWBZ pilots bv palliatieve zorg

7 Particulieren Particulieren: Collectieven: Betalen uit eigen inkomsten
Afweging tegen andere uitgaven die hoger worden Collectieven: bv. gezondheidsservice, ANWB Lidmaatschap met korting op diensten

8 Gemeenten en WMO (1) Zelfredzaamheid en eigen kracht centraal:
zelf doen, met eigen netwerk vrijwilligers Gebruik van collectieve voorzieningen zoals welzijnswerk Individuele voorzieningen zoals GGZ Compensatiebeginsel: Zelf (mee)betalen Huishouden kunnen doen Verplaatsen in en om de woning Lokaal verplaatsen met vervoermiddel Andere mensen ontmoeten

9 Gemeenten en WMO (2) Groei van vragen (vergrijzing) Minder budget
Veel bestaande aanbieders: lange subsidierelaties Gekende prestaties Bekend in het netwerk

10 Gemeenten en WMO (3) Subsidie aanvraag:
Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Collectief gaat boven individueel Realiseer je dat: er nu al te weinig budget is Wat aan jou wordt besteed ten koste gaat van een andere aanbieder/hulp Aanvraag gebaseerd op resultaat irt zelfredzaamheid Begin in 2014 om subsidie te krijgen voor 2016

11 Zorgverzekeraars Verzekerden hebben individuele rechten
Basispakket wordt versoberd 75% heeft een aanvullend pakket Declaratie per zorgverzekerde

12 Zorgverzekering en GV (1)
Vergoeding uit aanvullende verzekering: Afhankelijk van het pakket van aanvullende verzekering Varieert voor GV van € 0 - € 50,- per consult Maximaal bedrag per jaar voor alle alternatieve behandelingen (€ 400,- tot € 2000,- pj) Consult = 45 minuten cliëntcontact, 15 minuten afhandeling/reistijd/reiskosten

13 Contract met zorgverzekeraars
Collectief van aanbieders kan contracten aangaan met zorgverzekeraars Het contract is gelijk voor alle aangesloten uitvoerders NVPA heeft contract met alle zorgverzekeraars: Voor alternatieve behandelingen, waaronder GV Toelating voor beroepsuitoefenaars met een therapeutische opleiding Jaarlijkse kosten € 350,- exlc. Opleidingen VGVZ heeft geen contract. Noodzaak en kans?!

14 Conclusies (1) De kostprijs van circa € 80,- voor 45 minuten gesprek wordt afgewogen tegen toenemende overige zorgkosten Onze dienstverlening is onbekend/diffuus Geestelijke verzorging na opname lijkt meest kansrijk

15 Conclusie (2) Vergoeding door gemeenten vraagt veel investering en tijd: Kennis van gemeentebeleid Kennis van aantoonbare behoeften Kennis van bestaand aanbod Samenwerking met andere aanbieders Definiëren van aanbod en resultaat in termen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Gemeenten subsidiëren niet altijd particuliere aanbieders Subsidieaanvraag vanuit bestaande organisatie heeft meeste kans

16 Conclusie (3) Zorgverzekeraars zijn een goede mogelijkheid Vraagt om:
Collectieve contractering VGVZ Resultaatgerichte productbeschrijving Kwaliteitsborging Inrichting administratie


Download ppt "Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google