De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn Bloemendaal volop in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn Bloemendaal volop in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn Bloemendaal volop in beweging

2 Ouderen wonen steeds langer zelfstandig
Vanaf de jaren tachtig is het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis gedaald. In 1980 woont nog 63% van de 80-plussers in een verzorgings- of verpleegtehuis. In %. (Bron Vereniging Bedrijfstak Zorg) Vanaf de jaren 90 vindt er een verschuiving plaats van intramurale zorg naar zorg aan huis: kostenreductie AWBZ door snel stijgende vergrijzing. 2007 Wmo: meer zorg thuis, meer inzet mantelzorg en vrijwilligers 2010 versnelling proces door economische laagconjunctuur

3 Stelselherziening AWBZ
Goedkopere zorg door: Aanspreken eigen netwerk burgers: mantelzorgers, vrienden Burgers stimuleren meer voor elkaar te zorgen, burenhulp, vrijwilligers Collectieve voorzieningen uitgevoerd door welzijnswerk, AMW, vrijwilligerscentrales Professionele voorzieningen, H.H., woningaanpassing, dagbesteding e.d.

4 Hoe ondersteunen wij kwetsbare burgers om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn?
Informatie over de persoonlijke (thuis)situatie Aanvragen voor Wmovoorzieningen Vervoer van deur tot deur Ontmoetingsactiviteiten Hulp bij klussen in en om het huis Hulp bij persoonlijke administratie Hulp bij belastingaangifte Telefooncirkel Inzet vrijwillige hulpdienst Ontmoetingscentrum voor dementerende ouderen Inzet 240 vrijwilligers

5 Rol van welzijn nu en in de toekomst
Organiseren van kleine laagdrempelige buurtvoorzieningen voor (kwetsbare) burgers Goede verbinding tussen informele zorg en professionele zorg Gericht op activering en zo min mogelijk op zorgafhankelijkheid: geloof in eigen kracht Ontwikkelen sociale steunsystemen voor kwetsbare burgers Vinden, binden en trainen van zoveel mogelijk vrijwilligers Ontwikkelen en faciliteren van nieuwe buurtsteunsystemen: buurtnetwerken, stadsdorpen, buufprojecten, en andere initiatieven om zorg te delen

6


Download ppt "Welzijn Bloemendaal volop in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google