De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO en de kerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO en de kerken."— Transcript van de presentatie:

1 WMO en de kerken

2 WMO en de kerken Perspectief
Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in. Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid diende het volk te beschermen. Voor een flink deel nam het taken van de kerk / diaconie over.

3 WMO en de kerken Waarom nieuwe keuzes?
Financien –mensen ouder en zorg kost meer Minder mensen van zorgenden Zorg te veel op afstand gestuurd Veel aanbod – veel regels Zorgvragers leunen te veel op de zorgenden

4 WMO en de kerken In notedop Nieuwe bijstandswet
Jeugdzorg – lokaal georganiseerd Thuiszorg – lokaal georganiseerd en met nieuwe (strengere) regels Deel AWBZ – voorziening – uit AWBZ en lokaal

5 WMO en de kerken

6 WMO en de kerken Wat weten we? Ws (!) ingangsdatum 1 jan 2015
Zeker minder geld dan nu beschikbaar! Wetgeving in Den Haag nog niet afgerond Lokaal al wel druk met voorbereiden bezig Op zoek naar nieuwe verbanden!

7 WMO en de kerken

8 WMO en de kerken

9 WMO en de kerken Wat merken we ervan: Wat kun je zelf doen?
Wat kan je familie / netwerk doen? Welke algemene voorziening is inzetbaar Moet er individueel aanbod gedaan worden.

10 WMO en de kerken

11 WMO en de kerken Wat merken we er van? Minder snel hulp beschikbaar
Meer beroep op familie / mantelzorg of netwerk (waaronder kerk) Meer vraag naar vrijwillige hulp aan de naaste (eigenschap die dicht bij christen-zijn ligt)

12 Wat kunnen diakenen doen?
WMO en de kerken Wat kunnen diakenen doen? Goed contact met andere kerken Overleg met overheid / college / adviesraad Bewust worden van ontwikkeling (schakel kennis uit gemeente in!) Toerusten gemeenteleden

13 Wat kunnen gemeenteleden doen?
WMO en de kerken Wat kunnen gemeenteleden doen? Kleine diensten aan de naaste Concreet Woord en Daad dichtbij verbinden Als groep/kring dienstbaar zijn – samen/klus Vanuit de eigen kerk – open staan voor….

14 WMO en de kerken Samenwerken! Tussen kerken Stichting Present
Inloophuis Voedselbank Praktische Hulpdienst Mantelzorg ondersteuning

15 WMO en de kerken Vragen? Voorbeelden delen! Suggesties doen…

16 WMO en de kerken De gemeente heeft nog geen contact met ons opgenomen. Dat laten we nog maar even zo… De gemeente liet niets van zich horen, daarom hebben we een gesprek met het college aangevraagd om onze rol te kunnen spelen.

17 WMO en de kerken Wij zetten actief in op kleine klussen in de buurt – uitgelezen kans om ook te evangeliseren. We zijn betrokken bij de praktische hulp-dienst, maar daar zijn minder kansen voor ons als getuige.

18 WMO en de kerken We zoeken naar een koppeling tussen de bezinning in de kringen en wat kunnen we doen-in-de-buurt. Door meer aandacht voor diaconaat en burenhulp kan de bezinning en verdieping bij gemeenteleden minder worden.

19


Download ppt "WMO en de kerken."

Verwante presentaties


Ads door Google