De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

60+ Gezond en Wel in Drijber, Spier en Wijster 9 NOVEMBER 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "60+ Gezond en Wel in Drijber, Spier en Wijster 9 NOVEMBER 2012."— Transcript van de presentatie:

1 60+ Gezond en Wel in Drijber, Spier en Wijster 9 NOVEMBER 2012

2 Initiatief Projectinitiëring door werkgroep Ouderen onder Dak

3 Start Eind 2010 is het project en daarmee de financiering door de gemeente goedgekeurd.

4 Wie? Projectcoördinatie door Stichting Welzijn Ouderen met ondersteuning van Welzijn Midden Drenthe

5 Achterban en input Werkgroep en klankbordgroep uit de dorpen

6 Waar? Drijber Spier Wijster

7 Doelstellingen • Laagdrempelig en aangepast aan lokale situatie • Aandacht voor welzijn/sociaal welbevinden • Aandacht voor gezonde levensstijl • Gezondheidstest: opsporen van problemen • Eventueel (door)verwijzen • Ontwikkelen van activiteiten/diensten waar behoefte aan is • Zilveren kracht benutten

8 Items • Huisbezoek door voorlichters gericht op gezondheid, mobiliteit, leefomgeving en contacten • Gezondheidstest door professionele verpleegkundige

9 Aantallen  371 personen aangeschreven  184 personen ook daadwerkelijk bezocht =50%  24 personen hebben deelgenomen aan de gezondheidstest  12 personen doorverwezen naar ouderenadviseur of mantelzorgconsulent

10 Wonen  Ruim 80 % eigen woning, 15 % huur  Woningen bestaan voornamelijk uit vrijstaande woningen, boerderijen en recreatiewoningen  3 mensen ontevreden over woning  24 % wil binnen 10 jaar verhuizen (reden is voornamelijk woning en tuin te groot)

11 Wonen  64 personen hebben hun huis al volledig aangepast (35%)  13% ontevreden over woonomgeving (Geluid A28, infrastructuur wegen, gladheidsbestrijding, burenoverlast)  Weinig mensen ontevreden over voorzieningen, auto noodzakelijk

12 Gezondheid • Lichamelijke gezondheid gemiddeld een 7,1 • Geestelijke gezondheid gemiddeld een 7,8 • 64% onder behandeling van huisarts/specialist • 13% gebruikt hulpmiddelen (voornamelijk rollator, stok, scootmobiel) •

13 Contacten • 170 personen regelmatig contact met familie • 167 personen regelmatig contact met buren, vrienden, kennissen • 100% tevreden over contacten • 172 personen hebben iemand om mee te praten bij problemen • 121 personen doen mee aan activiteiten buitenshuis, 123 binnenshuis

14 Contacten • 120 personen zijn lid van een vereniging • 48 personen zijn actie in het dorpsleven (26%)

15 Talenten  Drijber: 7 talenten 12 hand en spandiensten  Spier13 talenten 15 hand en spandiensten  Wijster 15 talenten 32 hand en spandiensten Inzetten in overleg met dorpsbelangen

16 Vrijwilligerswerk 34 % van de ondervraagden doet al vrijwilligerswerk en 13 % zou vrijwilligerswerk willen gaan doen

17 Vrijwilligers Vrijwilligers maakten het project mogelijk • Werkgroep en kerngroep • Voorlichters • Registratie

18 Ondersteuning Een deel van de ondervraagden had enige vorm van ondersteuing thuis zoals huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, maaltijden, etc Drijber: 25 personen Spier: 24 personen Wijster: 58 personen Het betrof voornamelijk huishoudelijke hulp

19 Mantelzorg 25 personen verlenen mantelzorg Het verlenen van mantelzorg werd beoordeeld met een cijfer 6,5 21 personen ontvangen mantelzorg

20 Vervoer Het grootste deel van de ondervraagden maakt gebruik van eigen auto of fiets voor vervoer. Een auto is, volgens de meesten,in de dorpen noodzakelijk om voorzieningen te bereiken

21 Financiën Verdeling van inkomens: Salaris: 24 personen Prepensioen: 3 personen AOW: 36 personen AOW +klein pensioen: 54 personen AOW + ruimer pensioen: 51 personen Financiële regelingen

22 Einde Vragen?


Download ppt "60+ Gezond en Wel in Drijber, Spier en Wijster 9 NOVEMBER 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google