De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg en Lang zult u wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg en Lang zult u wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg en Lang zult u wonen

2 Agendapunten voor de toekomst
Prettige en veilige woonomgeving Goed kunnen opgroeien Voldoende mogelijkheden voor participatie Sociale betrokkenheid van onze inwoners Zorg en ondersteuning kwetsbare burgers

3 Goed kunnen opgroeien Aantrekkelijke woongemeente voor jonge gezinnen; relatief grote kavels, groene openbare ruimte (speelruimte) Voldoende en kwalitatief sterke voorzieningen (kinderopvang, kwalitatief sterk en divers onderwijsaanbod) Laagdrempelige zorg, voorkomen van problemen en bij problemen snel hulp dichtbij huis

4 Overgang Jeugdzorg Nieuwe Jeugdwet: Gemeente verantwoordelijk
Terugdringen vraag gespecialiseerde hulp Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt CJG als basis voor de jeugdzorg Bundeling financiële stromen en bezuinigingen Focus op eigen kracht en preventie

5 Cijfers Olst-Wijhe 2012 Totaal 447 jeugdigen € 3.187.000
10% van de jongeren in Olst-Wijhe komt in aanraking met jeugdzorg. Van lichte vorm (bijv. videotraining) tot opgenomen in een kliniek

6 Huidige situatie = ingewikkeld

7 Nieuwe situatie in Olst-Wijhe
Kind/gezin Toegang Afronding CJG/JGZ Jeugdhulp Olst-Wijhe Kind/gezin in eigen kracht Kind/gezin Toegang Hulpaanbod Afsluiting Onderwijs Kind/gezin Huisarts 7

8 Verandering Samen het bestaande omvormen,
zodat onze kinderen goed kunnen opgroeien in Olst-Wijhe.

9

10 Aanleiding Vergrijzing; in 2025 is 25% 65 jaar of ouder
Maatschappelijke ontwikkelingen in wonen en zorg =langer zelfstandig blijven wonen en zorg op maat Op het terrein van zorg en ondersteuning krijgt gemeente veel nieuwe taken Wmo = uitgaan van eigen regie van mensen

11 Langer blijven wonen?! = Toenemende wens van inwoners
Gehechtheid aan ruimte in de woning Gehechtheid aan de buurt, de eigen kern Terug kunnen vallen op netwerk nabij/buren = Rijksbeleid Langer ondersteuning op maat in thuissituatie i.p.v. naar verzorgingshuis 11

12 Geschikt wonen Voldoende “nultreden(huur)woningen”
Thuistechnologie: veiligheid en comfort thuis via technische oplossingen Bewustwording Voorlichting gericht op “aanpassing i.p.v. verhuizen” veel vroeger gaan nadenken/toepassen niet alleen zorg, ook comfort niet alles kost veel geld

13 Langzultuwonen = Bewustwordingscampagne Provinciebreed
Voor ouderen en hun kinderen Gericht op (koop)woning levensloopbestendig maken Integraal: wonen welzijn, zorg Biedt ondersteuning bij eigen verantwoordelijkheid/regie

14 Langzultuwonen = www.langzultuwonen.nl 3D huis Folders Producten
Lokale pagina Olst-Wijhe TV serie RTV Oost Lokale activiteiten

15 Langzultuwonen in Olst-Wijhe
Website te vinden via gemeentesite Artikelen in Huis aan Huis Presentaties / folders Bijeenkomsten -beurs / tentoonstelling 2014 ? Samen met actieve inwoners en plaatselijke ondernemers


Download ppt "Jeugdzorg en Lang zult u wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google