De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg

2 Opzet: Waar hebben we het over De uitdaging Voor Jeugdzorg
Voor gemeente en provincie Risico’s Bestuurskundig perspectief

3 Decentralisatie op verschillende beleidsterreinen
Werken naar vermogen (onderkant arbeidsmarkt; Wajong) Begeleiding AWBZ naar WMO Jeugdzorg Ruimte, natuur en economie Water

4 Waarom overheveling van jeugdzorg naar gemeenten?
Jeugdzorg dichterbij brengen: zorg dichtbij de burger brengen; maatwerk kunnen leveren. Samenhang met andere (preventieve) voorzieningen: kunnen bieden van geïntegreerde zorg Einde maken aan huidige complexe structuur met toenemende vraag naar specialistische zorg Minder bureaucratie Breed draagvlak (politiek-maatschappelijk)

5 Wat is Jeugdzorg Overlast door jongeren Vroegtijdige schoolverlaters
Mulitproblemgezinnen (overlast, kosten) Jeugdcriminaliteit Veiligheid jonge kind (gezin,kinderopvang) Opgroeien naar zelfstandigheid: dak, bed, dagactiviteit/werk/scholing Klacht: zorg te ver weg

6 Stelselwijziging Eén (financierings)stelsel voor: provinciale jeugdzorg, ggz-jeugd, jeugd-lvg en gesloten jeugdzorg Centrale rol voor CJG Gepaard met bezuinigingen: totaal 300 miljoen (= 9% van totaalbudget 3,4 miljard) Op deelterreinen verplicht opschalen Rol BJZ (nog onduidelijk)

7 Wat doet Elker? Breed zorgaanbod: ambulant, daghulp, pleegzorg, 24-uurshulp; zowel Jeugdzorg als GGZ Zorg van licht ambulant naar intensief en specialistisch en andersom Ook laagdrempelige zorg: aansluiting met vindplaatsen via TripleP, 1e lijnszorg, etc. Zorgarrangementen: combinaties van zorg (b.v. ambulant + residentieel) Verbinden zorg met wonen, leren en werken

8 Voorbeelden samenwerking
Gezinscoaching diverse gemeenten Eerstelijns psycholoog GGZ Triple P overal RIBW Oost Groningen Ambulante spoedhulp Overal verbinden met: locale actoren zwaardere zorg waar nodig

9 Kansen voor gemeenten Verankering in lokale domein
Verbinden domeinen zorg, maatschappelijk werk, onderwijs, participatie en wonen Sturen op meer inzetten preventie Investeringen in jeugd terugverdienen: minder uitval, meer participatie Integreren GGZ – jeugdzorg – WMO

10 JEUGDZORG: een brede oriëntatie WET OP JEUGDZORG
helpt bij maatschappelijke participatie WMO WET OP JEUGDZORG helpt bij opvoeden en opgroeien en herstelt het normale leven Cure: behandelt en is gericht op genezing GGZ ZORGVERZ.WET GGZ AWBZ Care: stabiliseert bij chronische klachten - Begeleid Wonen 18+ Stadskanaal/ /Delfzijl - Gezinscoaching Veendam en Groningen - Uitbreiding 20 plekken Beschermd Wonen in provincie - 15 plekken RIBW in stad Groningen sinds 2008 Begeleid Wonen 18- stad Groningen 30 plekken naast plekken intensieve 24-uurshulp O,a, 24 klinische behandelplaatsen aan de Haydnlaan 10

11 Risico’s? Overschatting pedagogische civil society
Schaalgrootteprobleem rond zorginkoop. Gevaar van versnippering van specialistische zorgfuncties

12 Budgetten Elker

13 Inkopen op detailniveau

14 Ten slotte Bestuurkundig perspectief: zorgvuldige transitie
Provincie – gemeenten – veldpartijen samenwerken vanuit inhoudelijke visie Schep een wenkend perspectief

15 Wenkend perspectief

16 Verkeer in China


Download ppt "Transitie Jeugdzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google