De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Collectieve Belangenbehartiging De rol van KBO-Brabant in een veranderende samenleving Tijd van wederopbouw Jaren 60 Jaren 80 Vanaf 2000 Hoe verder De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Collectieve Belangenbehartiging De rol van KBO-Brabant in een veranderende samenleving Tijd van wederopbouw Jaren 60 Jaren 80 Vanaf 2000 Hoe verder De."— Transcript van de presentatie:

1 1 Collectieve Belangenbehartiging De rol van KBO-Brabant in een veranderende samenleving Tijd van wederopbouw Jaren 60 Jaren 80 Vanaf 2000 Hoe verder De rol van de KBO-Brabant

2 2 Collectieve Belangenbehartiging Tijd van wederopbouw Vanaf einde 2 de wereldoorlog –Grote onderlinge verbondenheid –Sociale controle en opvang –Strenge regelgeving en wetten –Opbloei verenigingsleven

3 3 Collectieve Belangenbehartiging Jaren 60 Welvaartsgroei Meer en betere opleidingen Protestgeneratie Afname saamhorigheid Ieder voor zich mentaliteit Koude oorlog Invoering van eerste sociale wetten en regels

4 4 Collectieve Belangenbehartiging Jaren 80 Economische crisis, daarna opleving Hogere arbeidsparticipatie (tweeverdieners) Toename milieubewustzijn Vervolmaking verzorgingsstaat

5 5 Collectieve Belangenbehartiging Vanaf 2000 Grote materiële welvaart Explosief groeiende zorgkosten Verschuiving verantwoordelijkheden van centrale- naar lokale overheid (Wmo) Nieuwe economische crisis Vergrijzing Groter beroep op eigen sociale netwerk Verschuiving zorg van curatief naar preventief

6 6 Collectieve Belangenbehartiging Hoe verder Ontwikkeling van “Social Society” Van zelfredzaamheid naar saamhorigheid Beroep op maatschappelijk middenveld Vrijwilligerswerk wordt burgerplicht Technologische ontwikkelingen (medisch) Domotica toepassingen Verschuiving van intramurale- naar extramurale zorg Verder toenemende vergrijzing

7 7 Collectieve Belangenbehartiging KBO-Brabant beleidsplan 2011-2015 Accentverschuiving van sociaal maatschappelijke activiteiten naar belangenbehartiging Behartiging van materiële als immateriële individuele belangen Behartiging van materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen in het algemeen en van KBO leden in het bijzonder

8 8 Collectieve Belangenbehartiging De rol van KBO-Brabant Ondersteunen en versterken van de lokale belangenbehartiging In VBOB verband trainen en bijscholen van individuele belangenbehartigers Participeren in landelijke platforms collectieve belangenbehartiging

9 9 Collectieve Belangenbehartiging Lokale belangenbehartiging Activeren en motiveren van lokale individuele belangenbehartigers Inventariseren en adresseren van collectieve belangen Samenwerken met andere bonden en welzijnsorganisaties Participeren in Wmo participatieraden Onderhouden en intensiveren van relevante netwerken

10 10 Collectieve Belangenbehartiging Senioren in onze huidige samenleving Senioren blijven langer vitaal Zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring Ouderdom wordt vooral bepaald door psychische factoren, zoals nutteloosheid, overbodigheid en minderwaardigheid Ouderen moeten meer zichtbaar zijn in de samenleving, participatie als remmer voor ouderdom Inzet van ouderen vertaalt in maatschappelijk rendement

11 11 Collectieve Belangenbehartiging Conclusie De beste remedie om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke en persoonlijke veranderingen is Een actief lidmaatschap van KBO-Brabant


Download ppt "1 Collectieve Belangenbehartiging De rol van KBO-Brabant in een veranderende samenleving Tijd van wederopbouw Jaren 60 Jaren 80 Vanaf 2000 Hoe verder De."

Verwante presentaties


Ads door Google