De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thematische workshop Thematische workshop Ondernemerschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thematische workshop Thematische workshop Ondernemerschap."— Transcript van de presentatie:

1 Thematische workshop Thematische workshop Ondernemerschap

2 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20032 Doel workshop Inhoudelijk ingaan op de thema’s van de pijler ondernemerschap Handreikingen geven waarop u zich met uw project kan richten Zoveel mogelijk wegnemen van onzekerheden die spelen met betrekking tot de inhoud van de thema’s Inhoudelijk ingaan op de thema’s van de pijler ondernemerschap Handreikingen geven waarop u zich met uw project kan richten Zoveel mogelijk wegnemen van onzekerheden die spelen met betrekking tot de inhoud van de thema’s

3 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20033 Belang van ondernemerschap Bevordert werkgelegenheid en economische groei Sociaal-culturele bijdrage: Individuele ontplooiing; Emancipatie van achterstandgroepen; Integratie van minderheden. Bevordert werkgelegenheid en economische groei Sociaal-culturele bijdrage: Individuele ontplooiing; Emancipatie van achterstandgroepen; Integratie van minderheden.

4 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20034 Stand van zaken ondernemerschap in Nederland Toename aantal ondernemers: 11% beroepsbevolking (2002) Middenpositie in Europa; Continue groei, maar Afname aantal starters Toename aantal ondernemers: 11% beroepsbevolking (2002) Middenpositie in Europa; Continue groei, maar Afname aantal starters

5 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20035 Aandachtspunten Ondersteuning kan beter: meer maatwerk noodzakelijk Hoge kosten a.g.v. administratieve lasten en sociale verzekeringen Cultuur rond ondernemerschap Onvoldoende aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs Gebrek aan kapitaal Ondersteuning kan beter: meer maatwerk noodzakelijk Hoge kosten a.g.v. administratieve lasten en sociale verzekeringen Cultuur rond ondernemerschap Onvoldoende aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs Gebrek aan kapitaal

6 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20036 Ondernemerschap 2 Thema’s Thema C: Schepping van mogelijkheden voor iedereen om een bedrijf te starten Thema D: Versterking van de "sociale economie" (de zogenaamde "derde sector"), en in het bijzonder van de maatschappelijke dienstverlening 2 Thema’s Thema C: Schepping van mogelijkheden voor iedereen om een bedrijf te starten Thema D: Versterking van de "sociale economie" (de zogenaamde "derde sector"), en in het bijzonder van de maatschappelijke dienstverlening

7 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20037 Thema C: Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten Projecten die achterstandsgroepen (m.n. ouderen, jongeren, allochtone vrouwen en vluchtelingen) stimuleren en ondersteunen via zelfstandig ondernemerschap in eigen onderhoud te voorzien.

8 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20038 Ondernemerschap bevorderen: mogelijke projecten Beïnvloeding van de cultuur rond ondernemerschap o.m. in het onderwijs Zelfstandig ondernemerschap bevorderen bij reïntegratie van achtergestelde doelgroepen Hoge administratieve lasten aanpakken door betere afstemming tussen uitvoeringsorganisaties (gemeenten, UWV, CWI) Het in kaart brengen van de beschikbaarheid van kapitaal om te starten of door te groeien. Maatwerkondersteuning bieden voor starters uit bovengenoemde doelgroep. Beïnvloeding van de cultuur rond ondernemerschap o.m. in het onderwijs Zelfstandig ondernemerschap bevorderen bij reïntegratie van achtergestelde doelgroepen Hoge administratieve lasten aanpakken door betere afstemming tussen uitvoeringsorganisaties (gemeenten, UWV, CWI) Het in kaart brengen van de beschikbaarheid van kapitaal om te starten of door te groeien. Maatwerkondersteuning bieden voor starters uit bovengenoemde doelgroep.

9 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 20039 Thema D: Versterken van de sociale economie Doel: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar werk of maatschappelijk zinvolle activiteiten en / of te leiden naar herstel van hun zelfsturend vermogen

10 presentatie ESF 2000-2006 t.b.v. SDO 28 maart 200310 Versterken van de sociale economie: mogelijke projecten Meer werkgelegenheid voor achterstandsgroepen in bv. gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en milieusector. Landelijk gebied inzetten tot resocialisering, reïntegratie of psychisch herstel van mensen. Meer werkgelegenheid voor achterstandsgroepen in bv. gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en milieusector. Landelijk gebied inzetten tot resocialisering, reïntegratie of psychisch herstel van mensen.


Download ppt "Thematische workshop Thematische workshop Ondernemerschap."

Verwante presentaties


Ads door Google