De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Makelaar Informele Zorg’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Makelaar Informele Zorg’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Makelaar Informele Zorg’
Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerken Versterken Workshop “Makelaar Informele Zorg “ Spectrum / Elan Vrijwilligerscentrale Nijmegen Rient Ploeger

2 Aanleiding makelaar informele zorg
Transitie AWBZ WMO Eigen kracht, kanteling Wijk / kerngericht werken Generalistisch werken Ontschotting maar vooral ook: bezuinigingen !

3 Aanleiding ‘Makelaar Informele Zorg’
Lokale overheid betrekt de formele zorg in de ontwikkelingen Sociale Wijkteams / Kernteams Nadruk op de vormgeving van (gesubsidieerde) formele zorg

4 Aanleiding makelaar Informele zorg
Onduidelijkheid over consequenties Transitie Aanvullend willen zijn op formele zorg, niet vervangend Wil graag goede samenwerking en afstemming maar ook erkenning

5 Drie vormen informele zorg
Mantelzorg: meestal familieleden Spontane, vrijwillige zorg: burenhulp, vrienden, kennissen Georganiseerde vrijwillige zorg: vrijwillige zorg vanuit maatschappelijke organisatie

6 Georganiseerde informele zorg
Klankbordgroep Mantelzorg en vrijwilligers: Zonnebloem, Humanitas; Hulpdienst, COiL, V. P. T. Z., Sensoor, Mentoren project Gelderland Zuid; Home start, Interlokaal, Buddyzorg, SWON, Mantelzorgondersteuning Turkse ouderen (STON), Marokkaanse ouderen, Muhabbat

7 Formele zorg Maatschappelijk werk Ouderenwerk Thuis - Zorginstellingen
MEE Welzijnswerk RIBW ………….

8 Doelen Makelaar Informele Zorg
1. Formele en informele zorg in wijkpilots dichter bij elkaar brengen 2. Afstemming binnen informele zorg 3. Stimuleren van afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg 4. Optimale inzet informele zorg 5. In kaart brengen aanbod informele zorg

9 Aanpak en werkwijze Informatie en advies over informele zorg
Vrijwilligerscentrale (projectleiding) en Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning voeren uit; afbouwende inzet over 3 jaar Informatie en advies over informele zorg Advies over informele zorg bij SWT Zorg voor communicatie tussen SWT en organisaties informele zorg Gevraagd en ongevraagd advies bij knelpunten

10 Gewenste resultaten Overzicht van aanbod en vraag
Verbindingen tussen organisaties formele en informele zorg Evenwicht tussen vraag en aanbod informele zorg Mogelijkheden en onmogelijkheden informele zorg zijn bekend bij elk Sociaal Wijkteam Organisaties uit formele en informele zorg werken met elkaar samen en vullen elkaar aan

11 Resultaten Doel 1: Formele en informele zorg dichter bij elkaar brengen Rol en posities zijn steeds duidelijker geworden Meer verbindingen tussen formele en informele zorg Voor en nadelen informele zorg worden steeds duidelijker (

12 Resultaten Doel 2: Afstemming binnen informele zorg
Door regelmatige info en overleg blijven organisaties betrokken en geïnformeerd Acties worden afgestemd Onderlinge samenwerking verbeterd

13 Resultaten Doel 3 : Afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg Thema agenderen en bespreken in diverse overleggen en organisaties (O.B.O.) Versterken sociale netwerken SWT’s steeds beter op de hoogte, Inzet door informele zorg nog beperkt

14 Resultaten Doel 4: Optimale inzet informele zorg
Inventarisatie vervoer door vrijwilligers t.b.v. brede samenwerking Digitaal agendabeheer Overzicht wijkgericht aanbod van stedelijk georganiseerde informele zorg

15 Resultaten Doel 5: Aanbod Informele zorg in kaart
Data bestanden voor 3 wijken inmiddels beschikbaar (per wijk 45 aanbieders) Sociale kaart voor het gedeelte informele zorg (stedelijke en wijkgeboden initiatieven) Data bestanden worden regelmatig bijgewerkt

16 Voorwaarden bij start MIZ
Kennis, erkenning en acceptatie van verschillen formele en informele zorg Makelaar heeft kennis van en contacten met formele en informele zorg Bereidheid tot samenwerking Alle partners meenemen in de ontwikkelingen, op passende wijze ……………………………….

17 Vragen ? Is de informatie duidelijk? Zijn er vragen, reacties ?
Er zijn een aantal stellingen ter bespreking

18 Stelling 1 Formele en informele zorg zijn totaal verschillende circuits

19 (Tegen) Stelling 2 Zorgvrijwilligers willen geen taken van (wegbezuinigde) beroepskrachten overnemen. Beroepskrachten proberen soms taken aan vrijwilligers over te dragen

20 Stelling 3 In de transitie wordt meer over, dan met informele zorg gepraat.

21 Stelling 4 De beroepskracht moet leren,
niet automatisch in de opdracht- geversrol ten opzichte van de zorgvrijwilliger te schieten

22 Stelling 5 Erkennen en accepteren van verschillen
tussen informele en formele is basis van samenwerking: Informele zorg is geen 2e keus beroepskracht Beroepskracht is geen professionele vrijwilliger

23 Stelling 6 De vraag van de overheid of vanuit
formele zorg past niet automatisch op het aanbod van de vrijwilliger in de informele zorg

24 Stelling 7 Een zorgvrijwilliger kan soms meer
bieden (bijv. geen kantoortijden), soms minder (geen specifieke beroepsmatige kennis)

25 Vrijwilligerscentrale, sterk in vrijwilligerswerk!


Download ppt "‘Makelaar Informele Zorg’"

Verwante presentaties


Ads door Google