De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer"— Transcript van de presentatie:

1 Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer
Zorg beter met vrijwilligers Fase 2 21 november 2013

2 Wat is informele zorg Mantelzorg de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving Vrijwilligerswerk in de zorg vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaam-heden verrichten in georganiseerd verband voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze bij de start geen persoonlijke relatie hebben

3 Vrijwilligersklem De zorg begint vaak inspirerend en licht, maar kan steeds zwaarder worden. De vrijwilliger denkt er niet meer mee op te kunnen houden zonder dat de toch al kwetsbare cliënt daarvan schade ondervindt .

4 Meer nadruk op informele zorg
‘Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd’ ‘Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd.’ Bron: Toekomst awbz (juli 2013) Brief hervorming langdurige zorg (april 2013)

5 Waarom meer nadruk informele zorg?
Meer (oude) ouderen Meer chronisch zieken Meer extramuralisering

6 Stelling Goed dat overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft VWS 7 november 2013

7 Wat vinden mensen hiervan?
Goed dat overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft

8 Aantallen Mantelzorg Allen 3,5 miljoen > 8 uur en > 3 maanden
Vrijwilligers in zorg Enquêtes 1 miljoen Registraties

9 Soorten vrijwilligerswerk
INDIVIDU maaltijdvoorziening, klussendienst, administratie, tuinonderhoud, boodschappen doen (rolstoel)wandelen, zwemmen huisbezoeken, oppasdiensten maatjescontact buddyzorg vrijwillige palliatieve terminale zorg GROEP dagopvangprojecten meegaan en begeleiden bij evenementen, excursies, dagtochten en vakanties

10 BEELD Vooral vrouwen van middelbare leeftijd zijn actief als vrijwilliger in de zorg

11 Buren/bejaarden/gehandicaptenhulp, 2010 (%)

12 Grenzen aan informele zorg

13 Grenzen aan informele zorg 1
Kunnen Beschikbare tijd (werk, gezin) Reistijd Financiële belemmeringen Ondersteuning belangrijk Afhankelijk van vrijwilliger en taak Organisaties vinden het lastig in te schatten Steeds meer eisen aan organisaties (match)

14 Grenzen aan informele zorg 2
Willen Relatie moet goed zijn (mantelzorg) Type taken (billen wassen) Motieven (wat drijft mensen; wederkerigheid) Mogen Geen wettelijke eisen Wel eisen kwaliteit (verantwoorde zorg)

15 Geluk naar intensiteit vrijwilligerswerk
geluksscore Uren per week

16 BEELD Toekomst steeds meer tekort aan vrijwilligers in de zorg

17 Tekorten: heden en verleden
Trends Aantal vrijwilligers in het algemeen stabiel Tekort Sommige organisaties nu al tekort Onduidelijk welke taken blijven liggen

18 Toekomst onzeker Aanbod (demografie) Ontkerkelijking Ouderen Vraag
Meer ouderen/zieken/extramuralisering Meer gevarieerde en intensievere hulpvraag

19 Nieuwe vormen vrijwilligerswerk
Flitsvrijwilligers Geleid vrijwilligerswerk Bewonersinitiatieven lokale initiatieven die op overwegend vrijwillige basis activiteiten uitvoeren om mensen met een beperking te ondersteunen die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).

20 Bewonersinitiatieven ondersteuning
Indeling naar ‘primair’ thema Professionele zorg en nabuurschap Vrijwilligersdiensten Samen koken en eten Ruilkring Andere indelingen Complexiteit: grootte vs. benodigde kennis Doelgroep: eigen kring vs. buiten eigen kring

21 Conclusies Al veel mensen actief (mantelzorg/vrijwilligerswerk)
In de toekomst meer nodig, steeds meer eisen Waar liggen de grenzen (willen / kunnen / mogen)? Aandachtspunten Werven én behouden vrijwilligers Match vraag en aanbod Ondersteunen van vrijwilligers Hoe nieuwe vormen te organiseren

22 Literatuurstudie Vragen? Suggesties? www.scp/nl m.de.klerk@scp.nl


Download ppt "Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer"

Verwante presentaties


Ads door Google