De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

2

3 Doelstellingen Ondersteunen van personen met zorg zodat deze op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen wonen. Eveneens beogen we een warmere samenleving, iets meer met elkaar leven in plaats van naast elkaar.

4 Doelgroep  Personen met zorg, namelijk:  Senioren  Zieken  Personen met een beperking  …

5 Taken buurtwerker  Bezoekjes brengen  Info en advies geven  Leeshulp  Kleine klusjes  Kleine boodschappen  Helpen organisatie buurtfeest  Bedelen kerstkorven  …

6

7 Rechten en plichten organisatie  Buurtwerker ondersteunen en begeleiden  Buurtwerker op de hoogt brengen van belangrijke zaken  Aanbieden van aangepaste vorming  Buurtwerker helpen bij in orde stellen van eventuele vrijstellingen  Organisatie kan samenwerking stopzetten

8 Rechten en plichten buurtwerker  Geheimhouding en discretie  Signalisatie aan coördinator  Respect voor eigenheid en wensen van anderen  Eindverantwoordelijkheid in orde stellen eventuele vrijstellingen  Kan samenwerking stopzetten

9 Verzekering  De organisatie heeft een verzekering voor schade die de buurtwerker aan derden veroorzaakt

10 Vergoeding  De buurtwerking zelf is vrijwillig  De vrijwilliger wordt wel regelmatig via een gratis groepsactiviteit bedankt voor zijn inzet vb. etentje, uitstap, culturele activiteit, …

11

12 Ondersteuning  Nodige informatie:  infogids diensten en organisaties binnen gemeente  Startersmap voor de vrijwillige buurtwerker  Aangepast vorming  Contact andere buurtwerkers, uitwisseling ervaringen  Goede wisselwerking vrijwilliger en coördinator

13 Vergaderingen  Driemaandelijks  Informatieverstrekking  Ervaringuitwisseling  Signalisatie  Deelname is vrijwillig  Kan ook individueel gesprek coördinator hebben

14 Evaluatie  Jaarlijks evaluatievergadering met groepsmoment en individueel evaluatieformulier (kan anoniem)  Jaarlijks individueel evaluatiegesprek met coördinator

15

16 Oppasdienst  Sommige buurtwerkers zetten zich in voor de oppasdienst  Vb wekelijks wanneer mantelzorgen inkopen doet, komt oppasser enkele uren langs om een oogje in het zeil te houden

17 Doelstelling oppasdienst  Voor maximum enkele uren per dag de mantelzorger ontlasten  Bieden van toezicht en gezelschap

18 Doelgroep oppasdienst  Bejaarden of personen met een handicap die nog thuis verblijven vb. persoon die dementerend is, waar de partner instaat voor de zorg

19 Voorwaarden oppasdienst  Maximaal enkele uren per dag  Behoefte tijdelijk en beperkt  In samenwerking met thuisverzorgende of familie  Kostprijs van € 2,50 per uur

20

21 Andere vrijwilligersdiensten van het OCMW Lennik  Minder Mobielen Centrale  Ontmoetingscentrum voor senioren

22 Minder Mobielen Centrale  Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer voor mensen met verplaatsingsproblemen en met beperkt inkomen om alternatieve transportmogelijkheden in te schakelen  Inschrijvingsgeld: € 7 / jaar  Kilometervergoeding: € 0,30 per afgelegde km  vb. dokter, ziekenhuis, kapper, boodschappen, familie, sociale activiteit, …

23

24

25 Ontmoetingscentrum voor senioren  Richt zich voornamelijk naar senioren  1,5 dagen open  Drank en versnapering aan democratische prijs  Maandelijks kaartnamiddag  Gratis koffie met gebak tijdens seniorenweek

26

27

28 Zorgnetwerk Pajottenland+  In samenwerking met 5 buurgemeenten  Wat? Huisbezoeken bij 75-jarigen:  Info geven i.v.m. dienstverlening en tegemoetkomingen  Zorgnoden detecteren en opvolgen  Doel? Personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen op een menswaardige manier  Duur project? Van 2010 tot 2012  Nauwe samenwerking met vrijwilligers

29

30

31 OCMW Lennik  Frans Van der Steenstraat 6 1750 Lennik 02/532.45.41  Griet Clottemans: Coördinator vrijwilligerswerking  Valerie Opligtenberg Projectverantwoordelijke Zorgnetwerk Pajottenland+  Nathalie Hertveldt Dispatching Minder Mobielen Centrale


Download ppt "Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik."

Verwante presentaties


Ads door Google