De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diakenen op de bres… voor mantelzorgers Workshop Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat Inspiratiebeurs 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diakenen op de bres… voor mantelzorgers Workshop Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat Inspiratiebeurs 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Diakenen op de bres… voor mantelzorgers Workshop Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat Inspiratiebeurs 2012

2 Als een mantel vol sterren
U bent als een mantel vol sterren boven ons in de nacht. Omhul mensen op reis met uw mantel. Bescherm mensen op de vlucht met de donkerte van uw nacht. Wijs de weg met uw sterren.

3 U strekt uw hemel over heel de wereld uit.
Dichtbij en ver weg bestaan niet voor u. We bidden om ruimte bij ons Zo wijd als uw hemel, om aandacht voor mensen dichtbij om aandacht voor mensen ver weg.

4 Wanneer wij zo van hier gaan behoed dan ook ons met uw mantel
en wijs ons de weg met uw licht. Berthe van Soest; Bij Exodus 4: 18-31 Uit: Kerk in Actie liturgiegids / 40dagentijdcampagne 2010

5 Wat is mantelzorg? Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.(definitie Raad voor de Volksgezondheid)

6 Oftewel Een mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. (definitie MEZZO)

7 Mantelzorg in getallen
Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mantelzorgers Ongeveer 1 miljoen mantelzorgers zorgt langer dan 3 maanden, meer dan 8 uur per week. Gemiddeld duurt die zorg 5,5 jaar. 13% van alle werkenden is mantelzorger In een klas van 30 leerlingen zitten 3 mantelzorgers De leeftijdscategorie jaar is oververtegenwoordigd.

8 Mantelzorgers v/m Vrouwen - 61% 20 % ernstig belast helpen iedereen
persoonlijke verzorging en emotionele steun Mannen - 39% 14% ernstig belast helpen vooral hun partner administratieve ondersteuning

9 Vrijwilligerswerk vs mantelzorg
Georganiseerd Bewuste keuze Tijdsinvestering begrensd Aard v.h. werk eigen keuze Buiten de familie Ontspanning en ontplooiing Uitbreiding contacten Waardering: mooi werk Mantelzorg Niet-georganiseerd Overkomt je Houdt nooit op Alles Familie of vriend Gevaar overbelasting Beperking contacten Onderwaardering: vanzelfsprekend

10 Risico overbelasting Mz’s van ouders die ver weg wonen
Mz’s van partners met dementie Mz’s van psychiatrische patiënten Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Langdurige mantelzorgers Mz’s van patiënten die in palliatieve of terminale fase verkeren Ex-mantelzorgers, van wie mantelzorgsituatie is verminderd of afgelopen

11 Oorzaken overbelasting
De mantelzorger ziet zichzelf niet als zodanig Relatie met de ontvanger van de zorg Ziektebeeld Onmogelijkheid tot communicatie met de zorgontvanger Het zorgen houdt niet op Combinatie met baan Veranderend toekomstperspectief onbegrip van de omgeving

12 Mantelzorg en Wmo Ondersteuning mantelzorgers taak van de burgerlijke gemeente (prestatieveld 4 van de Wmo) Wees alert. Wie zijn de extra kwetsbare mantelzorgers in uw gemeente Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor de mantelzorgers Informeer de Wmo - raad

13 Tips Een praktisch hulpmiddel is de Kaart met Tips voor diakenen om aandacht te vragen voor mantelzorgers in de eigen kerk

14 Wanneer wij zo van hier gaan behoed dan ook ons met uw mantel
en wijs ons de weg met uw licht.

15 Wanneer wij zo van hier gaan
behoed dan ook ons met uw mantel en wijs ons de weg met uw licht.


Download ppt "Diakenen op de bres… voor mantelzorgers Workshop Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat Inspiratiebeurs 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google