De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorgpremie Roeselare Infomoment

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorgpremie Roeselare Infomoment"— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorgpremie Roeselare Infomoment

2 1. Doelstellingen van de stad
Zorgbehoevende personen zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen Mantelzorgers erkennen, waarderen en stimuleren voor hun vrijwillige zorg voor een zorgbehoevende Roeselare volgt de tendens van de vermaatschappelijking van de zorg ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap zijn volwaardige burgers met beperkingen én mogelijkheden bij voorkeur wonen deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig tussen andere burgers in aangepaste woningen en krijgen zij zorg en begeleiding in de buurt

3 2. Wat is mantelzorg Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, buur, …. Die zwaar zorgbehoevend is. Mantelzorg wordt vrijwillig gegeven, is van lange duur en intensief.

4 3. Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie?
De zorgbehoevende persoon Heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering Is minstens 21 jaar en niet verlengd minderjarig Is gedomicilieerd in Roeselare Woont in een thuisomgeving, d.w.z. in het eigen huis of in de woning van de mantelzorger. Kortverblijf, opname in een ziekenhuis, … = thuisomgeving

5 De mantelzorger Is een echte vrijwilliger – krijgt geen enkele andere vergoeding voor de aangeboden zorg Is minstens 18 jaar Biedt mantelzorg in de eigen woning of in woning van de zorgbehoevende persoon (moet niet in Roeselare wonen)

6 4. Wanneer heb je geen recht op een mantelzorgpremie?
De zorgbehoevende persoon Verblijft permanent in een residentiële instelling (woonzorgcentrum, psychiatrisch centrum, …)

7 5. Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt 15 euro per maand uitbetaling 2 keer per jaar

8 6. Kan je voor meerdere zorgbehoevenden zorgen?
Je kan mantelzorger zijn voor meerdere zorgbehoevende personen Voorbeeld 1: kleinzoon zorgt voor beide grootouders Voorbeeld 2: een vrouw zorgt zowel voor haar eigen vader als voor een zieke buurvrouw Voorwaarde: per zorgbehoevende moet een aanvraag worden ingediend.

9 7. Hoe en waar vraag je de mantelzorgpremie aan?
Aanvraag via een aanvraagformulier af te halen in Sociaal Huis welwel of via website van de stad Om alle personen met een zorgverzekering te verwittigen: samenwerking met mutualiteiten Zowel zorgbehoevende als mantelzorger moeten een deel invullen en tekenen Kopie van de toekenning voor mantel- en thuiszorg in kader van de Vlaamse Zorgverzekering

10 8. Wanneer vraag je de mantelzorgpremie aan?
Referentieperiode mantelzorgpremie loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Aanvragen moeten bij voorkeur binnen zijn ten laatste tegen 31 augustus. Aanvragen later binnen dan 31 augustus = nieuwe referentieperiode. Uitbetaling met terugwerkende kracht vanaf de datum van de positieve beslissing (en niet voor 1 maart 2012) voor de lopende referentieperiode

11 9. Jaarlijkse aanvraag? Neen
Op de positieve beslissing van de toekenning voor mantel- en thuiszorg in kader van de Vlaamse Zorgverzekering staat een einddatum. Eens einddatum is verstreken: uitbetaling van premie wordt stop gezet. Nieuwe aanvraag: via het aanvraagformulier + positieve beslissing toevoegen als bewijsstuk.

12 10. Info en dienstverlening
Sociaal Huis welwel Zuidstraat Roeselare Tel: Mail: Open maandag-vrijdag van 8.30u. tot 12u. Maandagnamiddag van 14u. tot 18u.


Download ppt "Mantelzorgpremie Roeselare Infomoment"

Verwante presentaties


Ads door Google