De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 BETREKKEN VAN DE DERDE PARTNER Een praktijkbeeld uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 BETREKKEN VAN DE DERDE PARTNER Een praktijkbeeld uit."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be BETREKKEN VAN DE DERDE PARTNER Een praktijkbeeld uit Gent Kris De Vos

2 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Decreet (artikel 3) Lokaal sociaal beleid: “Het GEHEEL van beleidsbepalingen en acties van lokaal bestuur EN de acties van de lokale actoren met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten,vastgelegd in artikel 23 en 24 §3 van de Grondwet.”

3 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Lokale actoren Lokale actoren: ALLE overheden EN PARTICULIERE ORGANISATIES die […] ten behoeve van burgers […] –Lokale maar ook andere overheden (Kind & Gezin, VDAB, Justitiehuis, …) –Initiatiefnemers binnen welzijn, gezondheid, onderwijs, ECM, tewerkstelling, huisvesting, armoede, …

4 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be DERDEN

5 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Proces in Gent (2003) Lokaal sociaal beleid gebeurt door Stad én OCMW SAMEN Stad en OCMW sluiten een CONVENANT met Welzijnsoverleg Regio Gent –Relevante derden betrekken op LSB –Mogelijkheden tot samenwerking tussen stad, OCMW en derden onderzoeken

6 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Inhoudelijke afbakening Kader = het decreet Opdracht = de convenant Focus = Gentse burger  pragmatische invulling (gebruiker) WRG faciliteert actoren in dialoog met de overheid. Eindverantwoordelijkheid blijft bij lokaal bestuur en initiatiefnemers.

7 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Uitvoering van de convenant 1.Informeren - sensibiliseren 2.Faciliteren van visieontwikkeling Proces Product 3.Betrekken van de derden op het lokaal sociaal beleid

8 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Informeren - sensibiliseren Aandachtspunten: –Zo BREED mogelijk, zo JUIST mogelijke informatie verstrekken –Juiste verwachtingen creëren bij derden LSB an sich voorziet geen middelen Lokale overheid kan geen sectorale tekorten ledigen LSB biedt KANSEN, geen garanties Rol van WRG: –Overbrengen van informatie –Visieontwikkeling voorbereiden en netwerkontwikkeling stimuleren

9 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Informeren - sensibiliseren Algemeen Welzijnswerk Bijzondere Jeugdbijstand Geestelijke gezondheidszorg Personen met een handicap (i.s.m. Regionaal Overleg Gehandicapten) Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Verenigingen waar armen het woord nemen (i.s.m. Gentse Overlegtafel en Riso Gent) Jeugdwerk Maatschappelijk Opbouwwerk Residentiële ouderenvoorzieningen Centra voor Leerlingenbegeleiding Justitiehuis Gent Etc.

10 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Visieontwikkeling

11 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Visieontwikkeling Vlaams erkende en regionaal werkende initiatieven kunnen zich verhouden tot lokale openbare besturen Samenwerking leidt tot meerwaarde Voor de burger Voor de lokale overheid Voor de derde partner PROCES

12 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Visieontwikkeling Via werkgroepen (proces op maat) Doelstellingen –Visievorming bij derden faciliteren –Netwerkvorming tussen derden en lokale overheid voorbereiden Rol van WRG –Bewaken van het kader –Proces begeleiden en ondersteunen –Redactie van visienota’s PROCES

13 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Visieontwikkeling Nota’s ter ondersteuning van het lokaal sociaal beleid –Concrete insteek bij opmaak van het LSB- plan –Aanzet tot dialoog, samenwerking, partnerschap tussen lokale initiatiefnemers, lokale overheden, … PRODUCT

14 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be “ter attentie van de lokale overheden” Overleg over “warme overdracht “ van –18 naar +18 Uitbouw neutrale bezoekersruimte Samenwerking rond budgetbegeleiding (Fysiek en mentaal) toegankelijker maken van cultuur, vrije tijd, sport tav personen met een handicap Uitbouw van een flexibel aanbod tolken Overleg rond de prioriteiten van specifieke doelgroepen in huisvesting (minderjarige moeders, pers. m.e. handicap, …) Interculturalisering, interculturele bemiddeling Vorming rond detectie van depressie bij bejaarden Overleg tussen Huisvesting en beschut, beschermd, begeleid zelfstandig wonen Preventie en behandeling van studenten met psychische problemen …

15 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Van visie naar partnerschap Nota’s hertalen waar nodig Nota’s zijn bruikbaar voor de opmaak van het plan LSB is MEER dan een plan –Belang van pijler “Samenwerking” –Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van drie partners in LSB –Dynamisering en effectuering LSB-plan –Meerwaarde bij invulling van pijler “Sociaal Huis” (info, doorverwijzing)

16 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be DERDEN

17 Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 info@wrg.be www.wrg.be Samenvattend LSB is DRIE partners –Omdat het decretaal omschreven is –Omdat het noodzakelijk is voor de burgers –Omdat het wenselijk is de lokale besturen –Omdat het wenselijk is voor de derden Samenwerking met derden vereist –Juiste informatie –Objectieve ondersteuning –Constructieve, open dialoog –Evenwichtig overleg in wederzijds respect en autonomie


Download ppt "Welzijnsoverleg Regio Gent Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent tel. 09/225.91.33 BETREKKEN VAN DE DERDE PARTNER Een praktijkbeeld uit."

Verwante presentaties


Ads door Google