De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Vermaatschappelijking van de zorg en sociale inclusie (Perspectief 2020)’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Vermaatschappelijking van de zorg en sociale inclusie (Perspectief 2020)’"— Transcript van de presentatie:

1 Personen met een (vermoeden van) beperking in het Algemeen Welzijnswerk

2 ‘Vermaatschappelijking van de zorg en sociale inclusie (Perspectief 2020)’
Ideeën die we delen in het AWW Een inclusieve samenleving vraagt ook een inclusieve hulpverlening Personen met een beperking moeten op een gepaste manier toegang hebben tot alle maatschappelijke voorzieningen en ook tot het reguliere ondersteunings-en hulpverleningsaanbod.

3 ‘Personen met een beperking’ in het CAW
Geen onbekende doelgroep. CAW bereiken doelgroep. CAW werken met de doelgroep. CAW ondernemen acties en initiatieven om goed met die doelgroep te werken.

4 Enkele concrete voorbeelden
Bijzondere aandacht voor jongvolwassenen met een beperking in jongerenopvangcentrum voor thuislozen. Ook jongvolwassenen met een beperking behoren tot onze doelgroep 50 % van de opvang- en begeleidingscapaciteit voorbehouden

5 Enkele concrete voorbeelden
werking aangepast : van collectieve doelgroep benadering naar individuele en vraag gestuurde maatzorg cliëntgerichte netwerkvorming met diensten en organisaties VAPH (begeleiding, wonen, vrijetijd, werken)

6 Enkele concrete voorbeelden
investeren in handicap specifieke expertise (vorming ,intervisie, expertise uitwisseling met collega’s VAPH) langere verblijfs-en begeleidingsduur mogelijk voor personen met een beperking.

7 Enkele concrete voorbeelden
2. Het Voorhuis’: een intersectoraal Algemeen Onthaal in de klein stedelijke regio Waregem denkoefening gestart in 2010, werking operationeel sinds 2012 krachtenbundeling en efficiëntie + maatschappelijke evoluties : inclusie, vermaatschappelijking Intersectorale opzet : CLB, CAW, CGZ, Drughulpverlening en partner VAPH (Groep Ubuntu)

8 Concrete voorbeelden Elke partner zet personeelstijd in om een breed en generalistisch onthaal te realiseren voor alle burgers in de regio met een psychosociale welzijnsvraag Intersectorale teamvorming, elk neemt een permanentieblok op.

9 Enkele Concrete voorbeelden
Insteek permanenties: algemeen generalistisch (vraagverheldering, maximaal cliënt op eigen kracht verder op weg zetten, indien nodig toeleiden of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening). Bundeling van heel veel expertise in 1 team. Versterken van elkaar. Een ‘inclusief’ onthaal, ook voor mensen met een beperking

10 Enkele Concrete voorbeelden
3. ‘S.O.E.P’: intersectoraal casusoverleg en expertise uitwisseling. initiatief Kortrijkse Verenigingen voor Personen met een Handicap (Den Achtkanter, De Branding, Zonnebloem, MPI De Hoge Kouter). intersectoraal partnerschap : KVPH en Groep Ubuntu (VAPH), ambulante GGZ, residentiële GGZ, CAW.

11 Enkele concrete voorbeelden
overleg waarin de verschillende partners cases inbrengen. Cases = middel tot expertise uitwisseling cases een doel op zich.

12 Enkele concrete voorbeelden
Resultaten expertise versterking vaak concrete gedeelde zorg in een case op de werkvloer ook spontane samenwerkingen op case niveau over de sectoren heen.

13 Enkele concrete voorbeelden
4. Loopplanken tussen Buso/MPI en CAW naar analogie van een samenwerkingsmodel tussen CAW en alle partners BJZ in de regio. rechtstreeks aanspreekpunt voor begeleiders Buso/MPI in het CAW. proactief onthaal vanuit CAW naar jongere Buso/MPI

14 Enkele concrete voorbeelden
Tandembegeleiding medewerker CAW en medewerker Buso/MPI om samen met jongere een traject op te zetten met het oog op vervolghulp-en vervolgondersteuning na verlaten Buso/MPI. Streven naar een naadloze overgang tussen Buso/MPI en vervolghulp of ondersteuning binnen het CAW. Na overgang blijft Buso/MPI medewerker als ondersteuningsfiguur voor CAW begeleider en jongvolwassenen aanwezig.


Download ppt "‘Vermaatschappelijking van de zorg en sociale inclusie (Perspectief 2020)’"

Verwante presentaties


Ads door Google