De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diverse aanbieders • Forum voor afstemming • Visie • Werkafspraken • Onderlinge warme doorverwijzing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diverse aanbieders • Forum voor afstemming • Visie • Werkafspraken • Onderlinge warme doorverwijzing."— Transcript van de presentatie:

1

2 Diverse aanbieders • Forum voor afstemming • Visie • Werkafspraken • Onderlinge warme doorverwijzing

3 Wat wordt er geboden in de regio begeleiding • begeleiding: mobiel, ambulant, dagondersteuning, nachtondersteuning • combinatie van modules is mogelijk • begeleiding vanuit verschillende voorzieningen tegelijkertijd is mogelijk – Bvb: dagopvang bij de ene en mobiele ondersteuning van een andere voorziening.

4 Wat wordt er geboden in de regio begeleiding • betalend • niet crisis-gebonden (hiervoor aparte procedure in VAPH) • geen vraagverheldering, – daar waar verdere verheldering nodig is, wordt de vraag doorverwezen naar DOP of samengewerkt • geen begeleiding in afwachting van NRTH

5 Wat wordt er geboden in de regio outreach • ondersteuning voor reguliere diensten, netwerken • niet cliëntgebonden • tenminste 3 aanwezigen • Vergoeding is afspraak tussen aanbieder en dienst die het vraagt.

6 Aanbod in regio: meerderjarigen • Den Achtkanter • De Branding • Groep Ubuntu • Pamele (Heilig Hart) • De Pelikaan

7 Aanbod in de regio: minderjarigen Aanbod maakt deel uit van IJH • De Hoge Kouter (tot 25 jaar) • Zonnebloem • Kindervriend • Thuisbegeleidingsdienst BAS (kinderen en jongeren met GES-problematiek)

8 Aanbod in de regio: meer- en minderjarigen • Victor (ASS) • Start (Verstandelijke beperking) • ‘t Spoor (motorische beperking) • Perspectief (auditieve beperking) • ‘t Accent (visuele beperking)

9 Wie biedt wat aan? •Meerderjarigen verstandelijke beperking motorische beperking NAH Auditieve beperking Visuele beperking Autisme De Hoge Kouterxx x De Brandingx x Den Achtkanterx x x Dagcentrum De Pelikaanxx x Groep Ubuntux xxx Thuisbegeleiding Accent -BC Spermalie / het Anker-vzw de kade x Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden x Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor xx Start West-Vlaanderenx vzw Victor X Pamele (H.Hart)xx

10 Wie biedt wat aan? •Meerderjarigen M ob iel e on de rst eu ni ng A m bu la nt e on de rst eu ni ng Da go pv an g Na ch to pv an g O ut re ac h De Hoge Kouter XXX X De Branding XXXXX Dagcentrum De Pelikaan XXX X Groep Ubuntu XXXXX Den Achtkanter XXXXX Thuisbegeleiding Accent - BC Spermalie/ het Anker - VZW De Kade XX X Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden XX X Thuisbegeleiding 't Spoor XX X Start West Vlaanderen XX X VZW Victor XX X Pamele (H.Hart)xxx

11 Wie biedt wat aan? • Minderjarigen verstandelijke beperking motorische beperking NAH Auditieve beperking Visuele beperking Autisme GESx De Hoge Kouterxx x MPI De Kindervriendx Thuisbegeleiding Accent -BC Spermalie / het Anker-vzw de kade x Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden x Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor xx Start West-vlaanderenx De Zonnebloemxx vzw Victor x BASx

12 Wie biedt wat aan? • Minderjarigen M ob iel e on de rst eu ni ng A m bu la nt e on de rst eu ni ng Da go pv an g Na ch to pv an g O ut re ac h De Hoge Kouter XXX X MPI De Kindervriend XXXXX VZW De Zonnebloem XXX Thuisbegeleiding Accent - BC Spermalie/ het Anker - VZW De Kade XX X Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden XX X Thuisbegeleiding 't Spoor XX X Start West Vlaanderen XX X VZW Victor XX X Bas xxx

13 Hoe aanmelden? •Bij één van de aanbieders •Eerste kennismakingsgesprek (is gratis) •Zelf opstarten •Of •Doorverwijzen naar collega – organisatie owv expertise of capaciteit •Indien vraag nog niet duidelijk: voorstel om gemeenschappelijk gesprek met DOP te plannen

14 Zijn er nog vragen?

15 Cijfermateriaal RTH Regio Kortrijk

16 Hoe zijn de erkenningen verdeeld binnen de regio?

17 Hoe zijn de erkenningen verdeeld voor de thuisbegeleidingsdiensten?

18 Wat werd tot nu toe gedaan met de beschikbare punten?

19 Aanmeldingen • Belangrijke aanmelders zijn: – Voor Meerderjarigen: • DOP • Rechtstreeks via cliënt • Eerstelijnsdiensten: CAW’s, OCMW’s, mutualiteiten,… • Beschutte werkplaatsen – Voor minderjarigen: • DOP • BUSO – scholen en CLB’s • COS • Eerstelijnsdiensten • Rechtstreeks via cliënt

20 Weigeringen • Wanneer de doelgroep niet aansluit bij de expertise van die voorziening -> er wordt dan doorverwezen • Wanneer het gaat om een vraag naar n-RTH • Wanneer de cliënt eerder al een afkeuring voor zijn PEC- ticket kreeg van het VAPH • Wanneer er een oplossing kan geboden worden met reguliere diensten • Hoewel het niet de bedoeling is om wachtlijsten aan te leggen voor RTH zien we dat er toch al weigeringen gebeurd zijn omwille van overcapaciteit -> ook hier weer wordt er dan steeds doorverwezen naar andere partners binnen de regio die eventueel wel nog een antwoord kunnen bieden op de ondersteuningsvraag.

21 Doorstroom n-RTH naar RTH – Bij thuisbegeleidingsdiensten zien we dat er vlot geschakeld kan worden tussen n-RTH en RTH. Zeker bij minderjarigen start men meestal in RTH daar het de eerste zorgopstap is. – Bij andere diensten merken we dat er soms overgeschakeld wordt van n-RTH naar RTH wanneer • Mensen voldoende hebben aan een minder intensieve ondersteuning, bijvoorbeeld – Begeleid wonen => mobiele begeleidingen RTH – Dagcentrum => dagopvang RTH • Mensen beroep willen doen op een ondersteuningsvorm RTH maar dit in eerste instantie niet kunnen omdat ze al beroep doen op een ondersteuningsvorm n-RTH die eigenlijk ook laag intensief is


Download ppt "Diverse aanbieders • Forum voor afstemming • Visie • Werkafspraken • Onderlinge warme doorverwijzing."

Verwante presentaties


Ads door Google