De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw i.s.m. de lokale besturen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw i.s.m. de lokale besturen."— Transcript van de presentatie:

1 Een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw i.s.m. de lokale besturen

2  TINAH is een project binnen LEADER (Woon-Zorg-Net- Werk voor de regio Tielt)  TINAH = project van Samenlevingsopbouw West- Vlaanderen  TINAH is werkzaam in 1 stad en 3 gemeenten en hun deelgemeenten : Pittem (Egem), Ruiselede (Kruiskerke en Doomkerke), Tielt (Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, niet in Tielt zelf), Wingene (Zwevezele) 1. WAAROM TINAH?

3 2. WAT IS TINAH? TINAH = Tieltse regio Netwerk voor Aanvullende Hulp Zorgnetwerk = Netwerken creëren rond kwetsbare personen Kwetsbare mensen opsporen en een oplossing voor hun vragen / problemen aanreiken Doel = mensen omringen met nodige aandacht en hulp zodat ze – op een voor hen goede manier - zelfredzaam in hun woning kunnen blijven wonen.

4 3. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET TINAH?  Versterken van sociale contacten, tegengaan van sociaal isolement  Opnemen van een signaalfunctie t.a.v. de bestaande diensten  Uitvoeren van zorgtaken, aanvullend op het bestaande aanbod

5 4. WIE WILLEN WE BEREIKEN MET TINAH? ‘Personen met een zorgvraag’ = al wie een nood heeft aan zorg Bijvoorbeeld: hoogbejaarden, langdurig zieke personen, mensen met een (tijdelijke) beperking, minder mobiele personen, mensen die sociaal geïsoleerd leven, alleenstaande ouders,…

6 5. TINAH = SAMENWERKING Netwerkcoördinator Netwerk van vrijwilligers:  signaalfunctie  versterken sociale contacten  uitvoeren zorgtaken Netwerk van verenigingen, lokale sleutelfiguren,…: Signaalfunctie samenwerking en bekendmaking van TINAH Netwerk van (professionele) diensten: Signaalfunctie + doorverwijzen Oplossingen uitwerken

7 6. ONZE UITGANGSPUNTEN  Aanvullend werken: Met TINAH bieden we enkel diensten die nu door niemand opgenomen worden.  Samenwerking: samenwerking met lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, sleutelfiguren is essentieel om kwetsbare personen op te sporen en gepaste oplossingen uit te werken

8 7. AANVULLENDE ZORGTAKEN DOOR VRIJWILLIGERS (1)  SOCIALE TAKEN: om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan verjaardagsbezoekjes aan 80- of 85-plussers bezoek n.a.v. een sterfgeval bezoek aan wie op wachtlijst van een woonzorgcentrum staat bezoekjes  KLEINE KLUSJES Bijv. papier buiten zetten, was uithangen, rolluiken optrekken,… (max. 15 minuten)

9 7. AANVULLENDE ZORGTAKEN DOOR VRIJWILLIGERS (2)  EENVOUDIGE ADMINISTRATIEVE TAKEN Bijv. post sorteren, meterstanden doorbellen,… GEEN financiële verrichtingen  BOODSCHAPPEN Wanneer gebruiker zelf niet naar de winkel kan (door ziekte of een beperking) - tegen kilometervergoeding van 0.30 €/km Wanneer de gebruiker voldoende mobiel is: doorverwijzing naar de mindermobielencentrale

10 7. AANVULLENDE ZORGTAKEN: DOOR VRIJWILLIGERS (3)  VERVOER doorverwijzing naar bestaande mindermobielencentrale STREEFDOEL: Zoveel mogelijk een vrijwilliger uit de buurt van de gebruiker inzetten!

11 8. TINAH PRAKTISCH TINAH is volledig gratis Wel: kilometervergoeding (€ 0.30 per km) bij boodschappen We werken met een lidkaart Aanvragen : via de netwerkcoördinator Bij de 1 ste aanvraag: eerst een huisbezoek Verdere aanvragen: telefonisch op het nummer 051 24 29 36

12 9. VERDERE PLANNING Infomomenten voor alle inwoners: voorstellen van TINAH Infomomenten voor verenigingen, sleutelfiguren en diensten Brede bekendmaking Huisbezoeken bij vrijwilligers en gebruikers Organisatie van de dienstverlening (o.m. planning zitdagen e.d.) Start voorzien vanaf maart 2010

13 OCMW PITTEM TINAH maakt deel uit van het project Woon-Zorg-Net-Werk Tieltse regio, met de steun van LEADER


Download ppt "Een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw i.s.m. de lokale besturen."

Verwante presentaties


Ads door Google