De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P ROOT I NEKE Opleiding : Bachelor sociaal werk Afstandsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P ROOT I NEKE Opleiding : Bachelor sociaal werk Afstandsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 P ROOT I NEKE Opleiding : Bachelor sociaal werk Afstandsonderwijs

2 Ik ben werkzaam in het OCMW van Ichtegem sinds 1997. In januari 2007 kreeg ik de opdracht om het sociaal huis te helpen uitwerken. Volgens het decreet lokaal sociaal beleid is elke gemeente en/of OCMW verplicht om vanaf januari 2008 te starten met de invoering van het concept van het sociaal huis. Mijn taak was voornamelijk de praktische uitwerking. Een grondige studie over de dienstverlening in onze gemeente was het beginpunt. Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen en correcte informatie te kunnen geven heb ik contact opgenomen met alle sociale actoren die werkzaam zijn op onze gemeente. Via de sociale kaart, waar ik een opleiding voor volgde, vond ik deze sociale actoren. Eerst heb ik hen in een brief uitgelegd wat het doel van het sociaal huis is en heb ik een bezoek gebracht aan alle verschillende diensten. Daarna hebben we in een vergadering besproken en overlegd wat zij van het sociaal huis mogen verwachten. Via een flyer heb ik de inwoners van de gemeente ingelicht want voor hen was dit ook een belangrijke verandering want het sociaal huis kwam in de plaats van de sociale dienst van de gemeente.

3

4 Vanaf 7 januari is het Sociaal huis open, mijn taken als verantwoordelijke van het sociaal huis zijn : - zitdagen in de 2 antennes van de gemeente - telefonisch onthaal - het verzamelen van folders van de verschillende actoren werkzaam in onze regio - de mensen correct doorverwijzen naar de juiste instantie, dit kan enkel wanneer ik de tijd neem om te luisteren naar de vraag van de mensen - administratieve opvolging van dossiers - aanvragen stookoliepremie en de verwerking ervan - aanvragen van tegemoetkomingen en sociale tarieven - het helpen invullen van deze aanvragen - aanvragen die door het sociaal huis worden toegekend voor de raad brengen en de aanvrager via een brief op de hoogte brengen van het besluit, wat niet altijd positief is. - het organiseren van infomomenten aangepast aan het doelpubliek - projecten helpen uitwerken - acties ondernemen - folders maken - website over het sociaal huis onderhouden en antwoorden op vragen die via email gesteld worden. Hiervoor volgde ik verschillende vormingen en opleidingen.

5 Na een half jaar zijn we samen gekomen en hebben we de werking besproken. Het sociaal huis mist zijn doel niet en er verschenen verschillende artikels over de goede werking maar toch blijven we kritisch omdat er altijd punten zijn waar we op kunnen verbeteren. Daarom stellen we elk jaar opnieuw actiepunten en werkingspunten voor. Actie en werkpunten 2008 : -Een infomoment organiseren rond de sociale voorzieningen voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. -Folder maken bestemd voor senioren -Folder met informatie over het sociaal huis -Actie rookmelders -Gezamenlijke stookolieactie

6 Voorbeelden van artikels, over de werking van het sociaal huis

7 Infomoment voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. In samenspraak met het ziekenfonds hadden we in juni 2008 een infomoment. Er waren een honderdtal mensen aanwezig. Aan de hand van een powerpoint voorstelling stelde ik de werking van het sociaal huis voor. Op welke toelagen en voordelen hebben ze mogelijks recht. Deze informatie was beknopt maar volledig en in verstaanbare taal. Na de voorstelling was er de mogelijkheid om vragen te stellen en een folder mee naar huis te nemen zodat ze het nog eens konden lezen. Folder Sociaal Huis

8 Folder maken voor senioren Senioren zijn een kwetsbare groep in onze maatschappij, er zijn veel voorzieningen, diensten, toelagen, … waar de senior geen weet van heeft. Ik heb een brochure samengesteld met de bestaande dienstverlening in onze gemeente. Om te zorgen dat deze brochure zo volledig mogelijk was, heb ik na opzoekingen op de sociale kaart, een vergadering gehad met het bestuur van de seniorenverenigingen, sociale dienst ziekenfonds,…over de inhoud van de senioren brochure. Omdat dit een moeilijk bereikbare groep is heb ik een alternatief gevonden om ons doel te bereiken. Elk jaar organiseert het OCMW een seniorenfeest, daar heb ik de brochure onder de senioren verdeeld en via de senioren- verenigingen en de sociale dienst van het ziekenfonds heb ik de senioren bereikt die niet aanwezig waren. Een evaluatie over deze brochure is positief verlopen en ik ben nu bezig met het updaten van de brochure.

9 De thuiszorgbrochure voor senioren : “er is meer geregeld dan u denkt”

10 Actie rookmelders: Een sensibiliseringscampagne rond het gebruik van rookmelders in particuliere woningen opstarten. Na contact te hebben opgenomen met de brandwonden vereniging om meer informatie te hebben, heb ik een folder gemaakt om de mensen op de hoogte te brengen van de actie, deze werd verspreid via de post aan alle inwoners. Ons doel was om 1000 gezinnen te kunnen motiveren om een rookmelder te installeren,uiteindelijk zijn er 1176 mensen een rookmelder komen afhalen. Door deze actie hebben we een nieuwe doelgroep bereikt, veel mensen die nog niet de weg naar het sociaal huis gevonden hadden. Krantenartikel

11 Folder voor de inwoners van de gemeente

12

13 Stookolieactie: Door de sterke stijging van de olieprijzen en de dalende koopkracht, in september 2008, hadden vele gezinnen het financieel moeilijk om stookolie aan te kopen. Daarom heb ik samen met het bestuur besloten om een actie te ondernemen om deze gezinnen uit de nood te helpen. We organiseerden een gezamenlijke stookolieactie in oktober 2008, door een grote bestelling te plaatsen kunnen ze van een maximale korting genieten. De inwoners hebben via de post een brief ontvangen, ze konden zich aansluiten tot 17 oktober, 163 gezinnen deden dit ook. Daarna heb ik alle leveranciers die in onze regio leveren schriftelijk gecontacteerd om de best mogelijke prijs af te dwingen. De leverancier die het goedkoopste tarief had kreeg de bestelling. De actie is zonder grote problemen verlopen en we hebben positieve reacties gekregen van de inwoners. We kregen zelfs een brief van de gouverneur over onze actie.

14 Brief gouverneur

15

16 Krantenartikels

17 Bestelformulier stookolieactie

18 Proefproject 2009 ‘sport voor iedereen’: Een samenwerking van de sportdienst van de gemeente, OCMW Ichtegem, bestuur sportraad en het sociaal huis. Met dit project willen we mensen die het financieel moeilijk of een beperking hebben aan het sporten krijgen. Indien men voldoet aan de voorwaarden in het reglement, kan men een tussenkomst aanvragen.We hebben folders en affiches verdeeld in de scholen en de sportverenigingen. Aanvragen moeten gebeuren in het sociaal huis, die ook gemachtigd is om een sociaal onderzoek uit te voeren indien dit nodig is. Het jaar is bijna om en we gaan binnenkort een vergadering plannen om het project te evalueren. De evaluatie is niet echt gunstig, veel aanvragen zijn er tot nu toe niet. De aanvraagprocedure is niet eenvoudig genoeg, men moet allerhande formulieren kunnen voorleggen en het reglement is te streng opgesteld. Een werkpunt voor 2010.

19 Folder sporttoelage

20

21 Verdere actiepunten voor 2009 zijn : -Een vormingnamiddag aanbieden aan de vrijwillige mantelzorgers uit onze gemeente, momenteel ben ik bezig met het uitwerken van deze namiddag. Ik ben informatie aan het verzamelen rond vorming, het thema was valpreventie maar na een bezoek aan de valbus ben ik op zoek naar een ander thema zoals ondersteunende thuiszorgdiensten, financiële voorzieningen, hulpmiddelen in de thuiszorg,… - Vorming voor senioren : in november heb ik een vergadering met alle besturen van de seniorenverenigingen uit onze gemeente om eens te brainstormen over welke vorming we kunnen aanbieden.

22 EINDE


Download ppt "P ROOT I NEKE Opleiding : Bachelor sociaal werk Afstandsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google