De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit wordt het DSH Herent, 7 april 2008. Wettelijk kader Decreet van 3 maart 2008 Deadline van 22 mei 2009 voor het “sociaal huis” Minimale vereisten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit wordt het DSH Herent, 7 april 2008. Wettelijk kader Decreet van 3 maart 2008 Deadline van 22 mei 2009 voor het “sociaal huis” Minimale vereisten:"— Transcript van de presentatie:

1 Dit wordt het DSH Herent, 7 april 2008

2 Wettelijk kader Decreet van 3 maart 2008 Deadline van 22 mei 2009 voor het “sociaal huis” Minimale vereisten: –Een uniek loket of aanspreekpunt per gemeente in verband met de dienstverlening in de sector zorg en welzijn –Een bundeling en ontsluiting ten behoeve van de belanghebbenden van alle relevante informatie –Een systeem van doorverwijzing naar de juiste dienstverstrekkers

3 Digitale invulling van het concept Het digitaal huis is in de eerste plaats een concept Het kan ook digitaal worden gerealiseerd –Informatiefunctie: een databank of een combinatie van databanken –Doorverwijsfunctie: voldoende informatie om te kiezen tussen de verschillende dienstenverstrekkers –Uniek loket: een on-line, web-gebaseerde voorziening, die geïntegreerd kan worden in de website van elke dienstenverstrekker Het digitaal concept van het sociaal huis is een productencatalogus

4 Samenwerken aan een productencatalogus Begrensd tot Vlaams-Brabant Meerwaarde doordat “bronnen”, kennis en ervaring gedeeld worden Verschillende groeimogelijkheden: –Meer deelnemende sociale huizen (initieel 30-tal, max 65) –Meer externe bronnen (Rechtenverkenner, Sociale kaart, Vlaamse Productencatalogus, andere…) –Producten van de hele sector (“social profit”) –Producten op gemeentelijk vlak buiten de sector (alle producten van het gemeentebestuur) –Meer doen met de producten Van initiële workflow tot integratie

5 Terminologie Product : een eenheid van dienstverlening Organisatie : heeft eigen bestuur (niet gemeentelijk of OCMW) Een dienst : onderdeel van gemeentebestuur of OCMW Catalogus : de databank met informatie over de producten Taxonomie: de classificatie van producten (uitgedrukt in een boomstructuur) Wizard: de opeenvolging van stappen om een bepaalde actie uit te voeren Productverantwoordelijke: de persoon (of een groep van) die instaat voor de opvolging van een product

6 Opbouw van een product We moeten rekening houden met informatie in externe bronnen Er is een verschil tussen herbruikbare en eenmalige informatie –Herbruikbaar : relevant voor alle sociale huizen (voorbeeld: de algemene informatie over “leefloon” is van toepassing voor alle sociale huizen) : dit noemen we “generieke informatie” Herbruikbaar binnen één sociaal huis (voorbeeld: de adresgegevens van een dienst zijn van toepassing op meerdere producten) –Eenmalig : een algemeen gangbaar product wordt in een bepaalde gemeente uitgebreid met een extra toelage of bijkomende voorwaarden (vb verwarmingstoelage)

7 Generieke informatie Een product dat in meerdere sociale huizen aangeboden wordt ten minste voor een deel “generiek” beschreven: –Benaming, alternatieve aanduidingen –Algemene beschrijving, officiële regelgeving –Officiële formulieren, documentatie –Trefwoorden –Doelgroep –Taxonomie (geeft de plaats van het product aan in het geheel van de dienstverlening) In de “rechtenverkenner” wordt generieke informatie opgeslagen in verband met het recht van de burger op bepaalde producten

8 Specifieke informatie Herbruikbare specifieke informatie: de informatie over de dienst die verantwoordelijk is voor een product (deze dienst is meestal voor meerdere producten verantwoordelijk) Deze informatie is voor het grootste deel opgeslagen in de provinciale sociale kaart Specifieke informatie over lokale regelgeving sommige producten hebben geen lokale regelgeving; sommige producten zijn (bijna) uitsluitend op lokale regelgeving gebaseerd Informatie over de productverantwoordelijken In Vlaams-Brabant worden de gegevens over deze personen beheerd in een databank bij VERA (LDAP, bvb voor de mail)

9 Vier-lagen model Digitaal Sociaal Huis Aanverwante bronnen Algemene info over het product Specifieke info over het product Informatie over dienst/organisatie Persoonlijke contacten Rechtenverkenner Sociale kaart LDAP/Dossierbehandeling

10 Verantwoordelijkheden Generieke informatie –Rechtenverkenner : Vlaamse overheid –Niet in rechtenverkenner : werk te verdelen (werk werd hier en daar al gedaan) –Toekomst: in algemene Vlaamse productcatalogus Trefwoorden, doelgroepen: sociale kaart (nu nog provincie) Diensten, organisaties: sociale kaart Aanvraagformulieren: lokale besturen zelf Personen: gebruikersbeheer VERA : lokale besturen zelf


Download ppt "Dit wordt het DSH Herent, 7 april 2008. Wettelijk kader Decreet van 3 maart 2008 Deadline van 22 mei 2009 voor het “sociaal huis” Minimale vereisten:"

Verwante presentaties


Ads door Google