De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Provincie en VERA DSH en de Sociale Kaart DSH en de Sociale Kaart Samenwerking tussen de provincie en VERA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Provincie en VERA DSH en de Sociale Kaart DSH en de Sociale Kaart Samenwerking tussen de provincie en VERA."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Provincie en VERA DSH en de Sociale Kaart DSH en de Sociale Kaart Samenwerking tussen de provincie en VERA

2 Samenwerking Provincie en VERA Uitgangssituatie ? 1. Provincie ondersteunt lokale besturen in het opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan en de opstart van een lokaal sociaal huis. 2. Provincie publiceert de sociale kaart op het internet. 3. De sociale kaart en de rechtenverkenners wisselen onderling complementaire gegevens uit zodat dit een geïntegreerd geheel is.

3 Samenwerking Provincie en VERA Motivatie om samen te werken 1. Zoveel mogelijk voorkomen dat de lokale besturen en andere doelgroepen informatie op meerdere plaatsen moeten invoeren en opzoeken 2. Lokale besturen vragen aan de provincie om een inhoudelijke scheidsrechtersrol op zich te nemen en hun expertise in te brengen. 3. Het Digitaal Sociaal Huis heeft als optie het volledig aanbod van de dienstverlening waarop een inwoner kan beroep doen in kaart te brengen.

4 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? 1. Technische samenwerking minimale samenwerking : vanuit de website DSH een link naar de sociale kaart via Inline frame maximale samenwerking : ver gevorderde vorm van integratie door rechtstreekse koppeling per fiche of product zoals met de rechtenverkenner

5 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? 2. Inhoudelijke samenwerking VERA voert het technisch beheer van het Digitaal Sociaal Huis de coordinatie op technisch gebied wordt opgenomen door VERA De samenwerkende lokale besturen onderhouden de inhoud van het Digitaal Sociaal Huis. de lokale besturen blijven in de eindredactie verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens

6 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? De provincie neemt de rol van inhoudelijk adviseur op zich, dwz De provincie is kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen De provincie is geen inhoudelijke coordinator : žgeen rechten op nieuwe fiches toe te kennen aan lokale besturen žgeen bevoegdheid om erop toe te zien dat besturen hun verplichtingen nakomen

7 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? De provincie neemt de rol van inhoudelijk adviseur op zich, dwz Bij het aanmaken van nieuwe productbeschrijvingen door de samenwerkende lokale besturen en het consolideren van generieke informatie kan er discussie ontstaan over de inhoud. Deze discussie wordt gevoerd via een forum. Om een constructieve samenwerking te garanderen, vragen de lokale besturen om vanuit een zekere autoriteit en expertise advies te krijgen dat deze discussies kan beslechten.

8 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? Deze functie van inhoudelijk adviseur, die in wezen de rol van scheidsrechter is bij inhoudelijke discussies, wordt opgenomen door de provinciale medewerker die hierdoor een inhoudelijke adviesopdracht op zich neemt t.a.v. de lokale besturen van Vlaams-Brabant. De inhoudelijk adviseur heeft geen corrigerende taak en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten en onjuistheden van beschrijvingen die in de productendatabank verschijnen.

9 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? De inhoudelijk adviseur zal de eventuele inhoudelijke discussies begeleiden en de uiteindelijke inhoudelijke knopen doorhakken. De inhoudelijk adviseur zal zelf geen beschrijvingen maken. De inhoudelijk adviseur heeft geen corrigerende taak en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten en onjuistheden van beschrijvingen die in de productendatabank verschijnen.

10 Samenwerking Provincie en VERA Waar werken we samen ? 3. Samenwerking communicatief Het is niet altijd duidelijk wat de samenwerkingsverbanden zijn tussen de onderlinge producten. In functie van de duidelijkheid naar lokale besturen en derden zullen de partijen elkaars product in hun communicatie betrekken.

11 Samenwerking Provincie en VERA Tijdsinvestering De provincie voorziet voor de functie van inhoudelijk adviseur een tijdsinvestering van 1 dag per maand, voor vergaderingen met VERA of andere actoren en het opvolgen van het forum. Indien deze schatting ruim ontoereikend is (meer dan 100%) worden de voorwaarden van samenwerking herbekeken en kan het provinciebestuur hiervoor een financiële compensatie vragen.

12 Samenwerking Provincie en VERA Stappenplan Stap 1 : Bepalen van niveau waarop producten worden aangemaakt Stijlafspraken voor aanmaken van titels Bespreken van probleemgevallen : dubbels, onduidelijkheden,… Stap 2 : Juist rubriceren van de producten in de onderverdeelde thema’s en doelgroepen Aanmaken nieuwe ontbrekende producten Stap 3 : Correcties op individuele productfiches


Download ppt "Samenwerking Provincie en VERA DSH en de Sociale Kaart DSH en de Sociale Kaart Samenwerking tussen de provincie en VERA."

Verwante presentaties


Ads door Google