De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productencatalogus Samen beter informeren. Wat is de Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productencatalogus Samen beter informeren. Wat is de Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie."— Transcript van de presentatie:

1 Productencatalogus Samen beter informeren

2 Wat is de Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie

3

4 Doelstelling: samen beter informeren

5 Welke informatie? Geen definitie Wel simpele vragen Verdere uitsluitingscriteria: Plan-doel-richtlijn, dienstverlener, aanbesteding, aanwerving, evenement, campagne, publicatie, collectieve rechten en plichten

6 Welke informatie? Beschrijvingen van dienstverlening van de federale overheid, Vlaamse overheid, van provinciale en lokale overheden. Enkele voorbeelden van producten –Terrasvergunning, milieuvergunning –Premie voor een groendak, huurtoelage, analyse van het grondwater –Rijbewijs, FSC-boscertificaat

7 Informatie over het aanbod van de overheid Kerninformatie Wegwijsinformatie Eerstelijnsinformatie

8 Inhoudsvelden Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Website Bevoegde overheid (+ adres) Afleverende dienst (+ adres) ID Naam Type Doelgroep Thema Geografisch toepassingsgebied Trefwoord Verwant product

9 Gelinkte informatie Meer specialistische informatie –Concept wegwijsinformatie –Aparte linken (veld website) én linken in tekst Meer gedetailleerde informatie bij lokale en provinciale besturen –Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken –Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

10 Generieke beschrijvingen Centraal bepaald, centraal afgeleverd: alle informatie –Voorbeeld: Vlaamse subsidies, federale belastingskortingen, begeleiding door de Vlaamse overheid, … Centraal bepaald, lokaal afgeleverd: veel informatie –Voorbeeld: milieuvergunning, identiteitskaart, leefloon, rijbewijs Lokaal bepaald: kerninformatie –Voorbeeld: terrasvergunning, strijkatelier, huren van sportinfrastructuur, …

11 Input in samenwerking Productencatalogus = samenwerken –Elk overheidsniveau neemt zijn verantwoordelijkheid Rolverdeling op basis van bevoegdheden: wie bepaalt het product? –Federale regelgeving: federale overheid redigeert de producten (opgelet: moet nog bevestigd worden) –Vlaamse regelgeving: Vlaamse Infolijn redigeert de producten –Provinciale regelgeving: provincies redigeren deze informatie –Lokale besturen: lokale besturen nemen hun verantwoordelijkheid

12 Hoe is de Productencatalogus opgebouwd? Bestaat uit 3 webomgevingen: Redactieomgeving Afnemersomgeving Publieke website

13 Rollen redactieomgeving Redacteur –een of meerdere thema’s –aanmaken producten –verwerken feedback Eindredacteur –een of meerdere thema’s –feedback doorsturen –ondersteunen redacteurs –nieuwsberichten versturen

14

15

16

17 Rollen afnemersomgeving 3 rollen –Consulterend gebruiker Consulteren, downloaden, printen –Informatiebeheerder Consulteren, downloaden printen Info beheren Feedback –Websitebeheerder Consulteren, downloaden printen Info beheren Feedback Mijn selectie bepalen Uitwisselingsdiensten bepalen

18 Informatie zelf beheren Bepalen selectie Linken naar aanvullende informatie bij uw bestuur: standaard URL of ad hoc URL’s Indien gewenst –Zelf trefwoorden toekennen –Zelf centraal informatie aanvullen.

19 Uitwisselingsdiensten RSS –Selectie bepalen –RSS gebruiken Webservice –Selectie bepalen –Zoek gewijzigde producten sinds datum –Geef producten –Eventueel: geef taxonomie / geef clusters Notificaties –Voorbeeld: nieuwsberichten, nieuwe producten, …

20

21

22

23

24

25 Gebruik van de productencatalogus

26 Grote mate van vrijheid U bepaalt welke producten U bepaalt de manier van uitwisselen U bepaalt welke velden

27 Beheerloket van de productencatalogus -Consulteren -Downloaden -Printfunctie -Info beheren -Mijn selectie bepalen -Uitwisselingsdiensten bepalen -FEEDBACK Uitwisselings- diensten - Voor manueel beheer: -Rss - Voor integratie -Webservices Uw bestuur (Gemeente, OCMW, provincie, Vlaamse dienst)

28 Samen informeren Lokale en provinciale besturen: –Bijhouden welke producten in het eigen aanbod zitten Beheerloket van de productencatalogus –Linken naar eigen informatie Standaard URL’s: geen werk Andere URL’s: registreren in het beheerloket van de productencatalogus –Feedback geven –Aanvullen met eigen informatie in eigen website en andere informatiekanalen Waar? Extra voorwaarden Extra informatie …

29 Ruimer gebruiken

30 Lokale info Atypisch gebruik! Uw creativiteit Product omschrijving Processen BBC Financieel beheer mankrachtbeheer beleidsrapportering Loketten (transacties) infoloketten

31 Timing -technisch Testen applicatie door piloten en verwerken opmerkingen –December - maart Go live –Gefaseerd na pilootfase –Timing afhankelijk van piloten, feedback en verdere afspraken

32 Publieke website Is bedoeld voor geïnteresseerde besturen –Geeft informatie over de productencatalogus –Bevat een overzicht van de productfiches

33 Timing - inhoud Vlaamse producten: onderhouden producten Lokale producten: basisset klaar, vervolg verder uitwerken op basis van feedback Federale overheid: basisset verder afwerken, afspraken maken voor vervolg Provinciale producten: basisset uitwerken.

34 Contacteer ons Productencatalogus@vlaanderen.be Katrien De Smet –02 553 20 84


Download ppt "Productencatalogus Samen beter informeren. Wat is de Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google