De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus"— Transcript van de presentatie:

1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 308 steden en gemeenten hebben sterk vergelijkbare dienstverlening

16 Hun OCMW’s ook

17 Vaak bepaald door Vlaamse of federale regelgeving

18 In meerdere of mindere mate

19 Ook de zelfbepaalde dienstverlening blijkt vaak heel gelijklopend

20

21 Dit alles betekent veel werk

22 En blijft het up to date?

23 Werk aan de winkel Goed informatieaanbod Up to date
Uniek productnummer Samen redigeren van informatie Informatie die ter zake is Bijhouden door wie het bepaald Linken van Vlaanderen naar uw gemeente Linken naar uitgebreid informatie bij de Vlaamse overheid Direct overal wijzigen Wie Wat Hoe Wanneer Welke voorwaarden Linken Overal net iets anders. Wat klopt nu eigenlijk. Gvd!

24 IPDC = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus
Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

25 4 kernwoorden Samen werken Concept Dienst verlening Timing

26 Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking
Concept 1 Wegwijsinformatie Classificatie Overheidsdienstverlening Overneembaar Koppelingen met unieke ID Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking

27 Concept 1 Overheidsdienstverlening Wat doet de overheid
Voor een externe doelgroep Voor meerdere klanten Interactie nodig Niet: Juridische catalogus Catalogus van rechten en plichten Catalogus van dienstverlening voor andere overheden

28 Concept 1 Wegwijsinformatie Geen juridische catalogus
Geen omvattende teksten Linken naar verdere informatie Wél beknopte omschrijving met kérninformatie ID WebID (semantisch web) Naam Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Regelgeving Website Bevoegde overheidsdienst Afleverende dienst Type Doelgroep Geografisch toepassingsgebied Thema Trefwoord Verwant product

29 Concept 1 Classificatie Naam Type Doelgroep Thema Afleverende dienst
Bevoegde dienst Beheerinformatie: creatiedatum, wijzigingsdatum, archiefdatum

30 Concept 1 Overneembaar (publicatieprincipe)
Generiek uitgewerkte productfiches Overneembaar en wijzigbaar door afnemers Aanvullen productfiches Contactgegevens Voorwaarden Aanvullen productcatalogus Vraag tot opnemen nieuw product in IPDC Meer specifieke informatie bij lokale besturen Door aanvullen productfiches Voorwaarde: deze informatie wordt gelinkt in IPDC

31 Concept 1 Koppeling met unieke ID Meer info koppelbaar Sleutel voor
Centraal: processen, documentbeheer, … Decentraal: werklast, processen, … Sleutel voor E-government Informatiebeheer

32 Samenwerken 2 Overnemen Linken Opmaken en beheren Organisatie Netwerk
Feedback Samen!

33 Samenwerken 2 Overnemen IPDC levert generieke informatie
Voor zover die centraal aangemaakt kan worden Afnemers vullen verder aan Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven Mogelijkheid: opnemen nieuw product in IPDC

34 Samenwerken 2 Linken Naar algemene informatie
Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

35 Samenwerken 2 Opmaken en beheren Redactie door twee redactiegroepen
Vlaamse Infolijn producten waarvoor Vlaamse overheidsdiensten verantwoordelijk zijn: Vlaamse jobkorting, bouwvergunning, erkenning als energiedeskundige, … Redactiegroep ‘provinciale en lokale besturen’ producten waarvoor provinciale of lokale besturen verantwoordelijk zijn Afvalophaling, huur sportzalen, … producten afgeleverd door provinciale of lokale besturen hoewel federale overheidsdiensten verantwoordelijk zijn Rijbewijzen, identiteitskaarten, leefloon … vrijwilligers!!

36 Samenwerken 2 Opmaken en beheren Eindredactie
aansturing verwerking feedback delegeren feedback beoordelen mogelijke nieuwe producten controleren op consistentie Door de twee (eind)redactiegroepen

37 Samenwerken 2 2 Organisatie Redactie/eindredactie
IPDC-stuurgroep IPDC redactieoverleg IPDC-redactiegids / -stijlgids Feedback Beslissingen Redactiegroepen Netwerk (najaar 2011) Vlaamse overheidsdiensten Lokale besturen

38 Samenwerken 2 2 Feedback Kwaliteit kan enkel door feedback
Algemeen Niet –inhoudelijk Inhoudelijk Vraag opnemen nieuw product in IPDC Door afnemers en door brede publiek Plicht voor afnemers

39 Samenwerken 2 Samenwerken Afnemen Linken Redigeren van informatie
Feedback

40 Dienstverlening 3 Doel: Informatie afnemen + steeds up to date blijven
Hoe? Via IPDC-beheerloket Via IPDC-uitwisselingsdiensten 3

41 Dienstverlening 3 IPDC-beheerloket IPDC-uitwisselingsdiensten
Consulteren van productfiches (sorteren/selecteren) Downloaden van projectfiches Abonneren op uitwisselingsdiensten Registreren gegevens en verwijzingen (manueel of automatisch) Feedback IPDC-uitwisselingsdiensten Light: rss, atom, … Full: webservices 3

42 Timing 4 Project Dienstverlening Informatiestructuur: eind mei 2011
IPDC-Beheerloket: voorlopige versie: december 2011 Wisselwerking Afstemming met leveranciers lokale besturen: zomer en najaar 2011 Afstemming met lokale en provinciale besturen: zomer en najaar 2011 Pilootfase 2012 IPDC-beheerloket versie 1: na pilootfase, 2012 Dienstverlening Aanbod 4

43 Samen werken aan IPDC 4 Kalender: Afstemming met lokale besturen
Eind juni, begin juli November Afstemming met leveranciers Eind augustus 4

44 IPDC vragen IPDC antwoordt


Download ppt "IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus"

Verwante presentaties


Ads door Google