De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat"— Transcript van de presentatie:

1 De aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat
De Mey Marc April 2014

2 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

3 Wat is de aanwezigheidsregistratie?
Principes Wat is de aanwezigheidsregistratie? De verplichting om de aanwezigheid van personen op de werkplaats te registreren bij de overheid, vóór aanvang van bepaalde werken.

4 Wie moet geregistreerd worden?
Principes Wie moet geregistreerd worden? Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op de werkplaats En ook Bouwdirectie verantwoordelijk voor het project Bouwdirectie verantwoordelijk voor controle en uitvoering Verantwoordelijke coördinator voor de veiligheid en het welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject Verantwoordelijke coördinator voor de veiligheid en het welzijn tijdens de uitvoering van de werken

5 Welke werken? Principes Werken in onroerende staat
Dit zijn niet enkel de tijdelijke en mobiele werven ! Alle werken in onroerende staat = Bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, reiniging, afbraak Voorbeelden Maritieme werken Onderhoud centrale verwarming Schoonmaak van gebouwen Onderhoud van het terrein Leggen van kabels Terrasseren Informatie: portaal van de sociale zekerheid Werken met contractanten

6 Welke werken? Principes
AVW (art 30bis) sinds 01/01/2014 , aan te geven: Contract tussen aannemer en opdrachtgever Als het bedrag hoger is of gelijk is aan € Als het bedrag onder de € ligt en er één of meerdere onderaannemers zijn Als het bedrag onder de € ligt en er meer dan 1 onderaannemers zijn CAW vanaf 01/04/2014, aanwezigheden te registreren: Als het bedrag van die werken op de werkplaats ten minste € bedraagt Ofwel bij aanvang van de werken Ofwel tijdens de werken

7 Vanaf wanneer? Principes
1 April Wetgeving van kracht voor de volgende werkplaatsen vanaf €

8 Wie kan de registratie uitvoeren?
Principes Wie kan de registratie uitvoeren? Iedereen die een beveiligde toegang (e-ID, token) heeft tot het portaal van de sociale zekerheid Aannemers Werkgevers Zelfstandigen Werknemers Derden (via onderlinge overeenkomst) De aangevende aannemer is verantwoordelijk maar de praktische organisatie kan contractueel vastgelegd worden of

9 Hoe registreren? Principes
Verschillende beveiligde kanalen om aangiftes te doen Mogelijkheid om aangiftes te doen op afstand of op de werkplaats zelf Op afstand Onlinedienst via desktop Webservice Op de werkplaats zelf Mobiele onlinedienst Gateway

10 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

11 Voorwaarde: werken aangeven
Link met ‘Aangifte van werken’ Voorwaarde: werken aangeven Om de aanwezigheidsregistratie te kunnen doen moeten de werken gemeld zijn: door de aangevende aannemer die een contract heeft met de opdrachtgever met de toepassing ‘Aangifte van werken’. + Mogelijkheid tot aanmaken affiche met QR code

12 Vereenvoudigde aangifte van werken
Link met ‘Aangifte van werken’ Vereenvoudigde aangifte van werken

13 Resultaat: nieuwe structuur van een aangifte
Link met ‘Aangifte van werken’ Resultaat: nieuwe structuur van een aangifte

14 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

15 Geregistreerde gegevens
Context, actoren en gegevens Geregistreerde gegevens Fysieke persoon Rijksregister- of BIS-nummer L1-Limosanummer Onderneming/zelfstandige Ondernemingsnummer Plaats van de werken Nummer uit Aangifte van werken Registratiedatum (Impliciet) Aangever Timestamp Registratienummer

16 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

17

18 Kanalen Onlinedienst Desktop – DEMO

19 Kanalen Online Dienst Mobile - DEMO

20 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

21 Aanwezigheidsregistraties consulteren
Consultatie Aanwezigheidsregistraties consulteren Rol bepaalt mogelijkheden: opdrachtgever, aangevende aannemer, werkgever, zelfstandige, werknemer, … Verschillende zoekcriteria: periode, werkplaats, INSZ, status, … Via desktop (werkgever , zelfstandige en werknemer) of mobiel (werkgever en zelfstandige)

22 Consultatie Wie ziet wat?

23 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

24 Verantwoordelijkheden
Overzichtsschema

25 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

26 Praktische Organisatie
Werknemers aannemer via T&T Werknemers onderaannemer via Gateway Ik heb een contract afgesloten boven de 800k euro en werk enkel met mijn eigen werknemers uw eigen werknemers zijn voorzien van een Track en Trace wagen die ik door mijn leverancier heb laten integreren Hij kan in functie van zijn bedrijf in principe elk van de beschikbare kanalen gebruiken Voor zijn onderaannemers voorziet hij het gateway kanaal (kan contractueel vastgelegd worden) en houd toezicht op het eigenlijk gebruik hiervan

27 Praktische Organisatie
Werknemers aannemer via planningtool (Webservice) Werknemers onderaannemer via onlinedienst 3x 3x

28 Praktische Organisatie
Werknemers aannemer via planningtool (Webservice) Werknemers onderaannemer ook door aannemer 3x

29 Praktische Organisatie
Werknemers aannemer via planningtool (Webservice) Werknemers onderaannemer door respectievelijke onderaannemer

30 Praktische Organisatie
Onverwacht bezoek / last minute vervanging / noodgeval

31 Praktische Organisatie
Aandacht: Limosawerknemer kan zichzelf niet mobiel aangeven

32 Overzicht Principes De link met de ‘Aangifte van werken’
Context, actoren en gegevens Kanalen Consultatie Verantwoordelijkheden Praktische organisatie FAQ

33 FAQ’s … Hoe worden de betrokkenen op de hoogte gebracht?
Hoe geef je een kadercontract aan? Hoe geef je een contract van onbepaalde duur aan? Hoe geef je werken aan die in regie worden uitgevoerd? >> Meer FAQ’s: portaal van de sociale zekerheid

34 Vragen en contact per telefoon (vanaf 1 maart) ERANOVA 02/511. 51
Vragen en contact per telefoon (vanaf 1 maart) ERANOVA 02/ (van maandag tot vrijdag, van 7.00 uur tot uur) per mail op het adres


Download ppt "De aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat"

Verwante presentaties


Ads door Google