De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-RADEN 2010-2011 Roadmap. AGENDA • Overzicht van nieuwe ontwikkelingen 2009 • Interfaces • Document Types : Meta-data • E-raden gratis ? • Perspectieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-RADEN 2010-2011 Roadmap. AGENDA • Overzicht van nieuwe ontwikkelingen 2009 • Interfaces • Document Types : Meta-data • E-raden gratis ? • Perspectieven."— Transcript van de presentatie:

1 E-RADEN 2010-2011 Roadmap

2 AGENDA • Overzicht van nieuwe ontwikkelingen 2009 • Interfaces • Document Types : Meta-data • E-raden gratis ? • Perspectieven vanuit het Intranet

3 Nieuw sinds 2009 • Verhuis van de server naar de VERA-omgeving. E-Raden draait momenteel op dezelfde server als het Digitaal Sociaal Huis • Koppeling met het gebruikersbeheer. • Besturen kunnen nu zelf groepen beheren en rechten instellen. • Zelfde gebruikersnaam en paswoord als alle andere VERA toepassingen • Upgrades van het onderliggende platform van Alfresco 2.2 naar Alfresco 3.1. met nieuwe mogelijkheden voor de interface • De url http://www.e-raden.be gaat naar de website pagina van VERAhttp://www.e-raden.be

4 Interfaces van E-raden : Overzicht

5 Alfresco Interfaces - moeilijker (arbeidsintensiever) om aan te passen - aanpassingen vormen risico bij updates - we volgen hier eigelijk de roadmap van Alfresco

6 Beheerdersinterface (Http://www.veraweb.be)Http://www.veraweb.be Beheerdersinterface (Http://www.veraweb.be)Http://www.veraweb.be • Dit is de traditionele Alfresco webclient. • Hieraan kunnen we weinig veranderen zonder veel moeilijkheden te krijgen bij updates.

7 Alfresco Share

8 Alfresco Share (vervolg) • Nog niet in productie (we wachten op een integratie met gebruikersbeheer) • Portaal interface (zie demo) • Uitbreidingen via Portlets/dashlets ( zie demo met voorbeeld van het Document Registratie Systeem)

9 Voorbeelden van interface via de webservice van Alfresco (API) - U heeft hier “in principe” geen hulp van VERA voor nodig. - Wie toegang heeft tot e-Raden heeft ook toegang tot de webservice - De API wordt gedocumenteerd door Alfresco zelf (http://wiki.alfresco.com/wiki/RESTful_API)http://wiki.alfresco.com/wiki/RESTful_API -Het concept van Webservices of het tonen van content uit het ene systeem in een ander systeem, is een zeer actueel gegeven.

10 De interface van http://www.e-raden.be -Bedoeld voor besturen die geen integratie hebben met de eigen website -Bedoeld voor eindgebruikers die het systeem kunnen raadplegen zonder opleiding of uitleg -Deze Interface kan wel aangepast worden (we zoeken hier feedback voor)

11 De geïntegreerde interface in een LIPS website -Standaard template van LIPS gebruikt -Maakt gebruik van de Alfresco Webservices (API) -Kan ook gebruikt worden voor andere CMS systemen

12 De interface van het Digitaal Sociaal Huis Voorbeeld van hoe men specifieke applicaties kan bouwen op e-raden

13 Andere interfaces

14 Webdav integratie

15 Pro en Contra van Webdav - WEBdav is een protocol. VERA heeft hier geen greep op en kan er ook geen support op geven - Soms werkt het heel goed, soms zijn er problemen. Het komt zoals het is - Er zijn gekende problemen bij Windows Vista, bij Windows 7 is dit weer beter. - WEBdav ondersteunt geen meta-data - WEBdav is eenvoudig. Wie Windows verkenner kent, kent op die manier ook e-Raden - Het vergt weinig installatie PRO Contra

16 FTP – interface

17 Webclients (zie demo)

18 Meta-data en document types

19 Wat is dat ? Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld.gegevenstaal

20 Standaard Meta-data in Alfresco

21 Uitbreiding van Meta-data Door VERA aangemaakte Meta-data

22 Bundelen van meta-data maakt een document type Bij het toevoegen van Een document selecteer je het “Type” van het document. - Voorbeeld : DRS afzender, klantendossier...

23 Verzender van het document Ontvanger door, op, betreft... Status, type, geo- locatie

24 Wat kan men doen met meta-data? • Gestructureerd zoeken op documenten • Lijsten/overzichten maken van documenten • Regels instellen en regels activeren – Voorbeeld : Indien “ontvanger= dienst burgerzaken” verplaats document naar map burgerzaken • Automatisch koppelen met andere “bronnen” • Documenten op een andere manier tonen, “bijvoorbeeld op een kaart”

25 Hulpmiddelen om meta-data te beheren • Alfresco browser (zie demo ) • Specifieke programma’s maken (zie demo document registratie) • Het gebruik van Alfresco Share (zie demo)

26 Hoe verder met E-raden “Document Types”? • Welke document types zijn voor de besturen in het kader van e-Raden relevant ? • Welke velden (meta-data) moeten deze dan bevatten? • Kunnen we hiervoor een werkgroep organiseren?

27 E-Raden gratis

28 Denkpistes • VERA bereidt een strategie voor om e-Raden gratis aan te bieden in een beperkte versie. We denken hierbij aan : – Beperking op het gebied van het aanmaken van groepen – Beperkingen voor het aanmaken van mappen/raden – Beperking op het gebied van interfaces – Beperking op gebied van support – Beperking op het gebied van het aanbod aan document types

29 Doelstellingen van “e-Raden-gratis” • Besturen vertrouwd maken met de voordelen van online beheer van documenten • Een kader scheppen waarbij verdere investering in e- Raden aan een groter publiek ten goede zal komen • Een kader scheppen waarbij Interbestuurlijk samenwerking mogelijk wordt. E-Raden is een platform waar meerdere besturen reeds aanwezig zijn, laat ons hiervan meer profiteren

30 Perspectieven in het kader van het Intranet

31 E-raden platform als deel van Intranet platform • Momenteel werkt VERA een bestek uit voor een Intranet. • Integratie met e-Raden, gebruikersbeheer en digitaal sociaal huis staan hierbij op de agenda


Download ppt "E-RADEN 2010-2011 Roadmap. AGENDA • Overzicht van nieuwe ontwikkelingen 2009 • Interfaces • Document Types : Meta-data • E-raden gratis ? • Perspectieven."

Verwante presentaties


Ads door Google