De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme."— Transcript van de presentatie:

1 1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme

2 2 Opzet presentatie •Achtergrond en Gelderse Maat •Concept-kwaliteitscriteria voor VTH •Toepassing Maatlat Externe veiligheid •Discussie

3 3 Achtergronden •november 2008: standpunt VROM op Mans/Oosting •maart 2009: Gelderse Maat •juni 2009 : brief VROM package deal VROM/IPO/VNG •juli 2009: brief VROM basispakket uitvoeringsorganisatie •Uitvoering Maatlat Externe Veiligheid op WGR-niveau •1 december: brief naar VROM met voorstel werkgebied en juridische vorm uitvoeringsorganisatie in Gelderland •1 januari 2010: besluit VROM op voorstel •Medio 2010: invoering Wabo •1-1-2011 invoering nieuw stelsel IBT •1-1-2012 start van de Regionale Uitvoeringsdiensten

4 4 Gelderse Maat •Maart 2009: Overeenkomst alle gemeenten en provincie: –Gelaagde uitvoeringsstructuur: gemeente, regio, provincie, boven provinciaal –Definitieve invulling en inrichting op basis van kwaliteitscriteria –Uitgangspunt WGR-regio’s –Indien niet robuust op WGR-niveau, dan opschaling

5 5 Veiligheidsregio’s en WGR-regio’s Gelderland

6 6 6 Bestuurlijk Proces •Varianten uitvoeringsorganisatie bespreken via bestuurlijk klankbordgroep 11 september •Regionale bijeenkomsten (15-25 september) •Eerste bestuurlijke conferentie (5 oktober) •Uitwerking taken, o.a.: –Overleg met bestuur Veiligheidsregio’s –Input sondering kwaliteitscriteria –Input Maatlat externe veiligheid •Tweede bestuurlijke conferentie (3 november) •November besluitvorming in gemeenten en provincie •Leidde tot een brief aan minister Cramer met intentie verklaring

7 7 Intentieverklaring •Op basis van de Gelderse Maat: 7 WGR’s •Openbaar lichaam Wet Gemeenschappelijke Regelingen •Naar congruentie met veiligheidsregio’s •Voldoen aan wettelijk vast te stellen kwaliteitscriteria •Naast basistakenpakket kunnen vrijwillig taken worden belegd. •Specifieke deskundigheidsgebieden kunnen worden belegd in één RUD; b.v. lucht, meetploeg •Vorming budgetneutraal •Indien WGR-niveau niet haalbaar blijkt: dan opschaling

8 8 8 Concept-kwaliteitscriteria •Op basis van concept kwaliteitscriteria is een sondering gedaan –Kleine gemeente (<30.000) –Middel grote gemeente (30.000 – 60.000) –Grote gemeente (>100.000) –Op WGR-regio niveau •Op basis van huidige situatie op Wm-taken

9 9 9 Indruk toepassing kwaliteitscriteria •Een kleine gemeente voldoet niet aan de kwaliteitscriteria voor deskundigheidsgebieden •Datzelfde geldt voor de middelgrote gemeenten tenzij: –Concentratie van agrarische bedrijven in een gemeente (ongeveer 500 vergunningplichtige inrichtingen) •De grote gemeente kan voldoen aan de kwaliteitscriteria, maar beperkt voor specialismen •Bij alle gemeenten wordt een aantal specialismen niet geborgd, veel specialismen wel geborgd op WGR-niveau

10 10 Toepassing Maatlat Externe veiligheid •Onder Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid •Landelijk onderzoek 2008: –Geen enkel bevoegd gezag voldoet in Gelderland •Project “Gezamenlijke Maatlat Externe veiligheid” 2009 –Middel om inzicht te krijgen in kritische massa EV –Onderzocht of op WGR-regio niveau bevoegde gezagen wel voldoen aan de maatlat EV en kwaliteitscriteria EV –Zoja, op welke wijze kan dat dan worden georganiseerd

11 11 Uitkomst Maatlat op WGR-niveau •Op WGR-niveau in iedere regio voldoende werkaanbod voor gewenste routine EV-deskundigen •Bij de bevoegde gezagen samen zijn er voldoende medewerkers met gevraagde opleidingen •Ervaring van deze medewerkers onder huidige bevoegde gezagen te weinig maar wordt voldoende door opschaling naar WGR-regio niveau •Opstellen QRA’s (risk analysis) en verantwoorden groepsrisico is te weinig deskundigheid aanwezig, maar dit kan uitbesteed worden.

12 12 Conclusie •Alle 7 WGR-regio’s in Gelderland voldoen voor een goede uitvoering van de externe veiligheidstaken –Zoals opgenomen in de basistaken VTH discussie –Overige EV-taken (niet in basistakenpakket) kunnen worden uitgevoerd binnen de RUD •Opschaling naar veiligheidsregio-niveau is daarom niet noodzakelijk.

13 13 Gedachtenwisseling


Download ppt "1 1 De Gelderse Maat Discussie Regionale Uitvoeringsdiensten in relatie tot externe veiligheid 1 december 2009 Jaarcongres Relevant Gerard Nieuwe Weme."

Verwante presentaties


Ads door Google