De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma Vernieuwing Toezicht
Programma VT Diverse projecten, die bijdragen aan eindtermen: Focus van toezicht (risicogericht) Professionaliteit van toezichthouder Informatievragen (eenmalig) Level playing field Overheid met één gezicht

3 Route voor de eindtermen
BEDRIJF 1a. Coördinatiepunt per bedrijf (+concern) 1b. Branchemanager met pool (afvalbranche) waar? 2a. Selectief toezicht op basis van risicosturing wat? 2b. Illegaliteit Klassiek 3. Systeemgericht hoe? hoe? toezicht toezicht 4. Professionele hoe? toezichthouders + hoe? 5. Uniformiteit in aanpak 6. Koppeling van diverse vernieuwende ontwikkelingstrajecten

4 Eén coördinatiepunt per bedrijf
Noord-Brabant  Brzo-inspecteur is coördinatiepunt Zeeland en Limburg  Wm-inspecteur is coördinatiepunt

5 Project Coördinatie en Afstemming
Scope: BRZO op schaal van Zuid-Nederland Brzo-verbetertraject voorbeeld voor VT Brzo ‘boven-provinciaal’ in uitvoering en ontwikkeling Systematiek voor alle provinciale Brzo-bedrijven, dus ook de niet-chemie Afstemming vindt plaats op geplande toezichtstaken. Meerwaarde : samen optrekken èn niet in elkaars bevoegdheden treden

6 Andere projecten en producten
Een selectie: Inspectieschema Afgestemd Toezicht Brzo-inrichtingen Eenduidige procedure meldingen Ongewone Voorvallen (wijziging hfdst.17 Wet milieubeheer) Systeemgericht toezicht Wm Concernbenadering 

7  Andere projecten en producten
ICT: Gezamenlijke InspectieRuimte (GIR) voor Vernieuwing Toezicht, in navolging GIR-Brzo Verkennend onderzoek naar samengaan LAT-Brzo en VT Chemie

8

9 Regionale uitvoeringsdiensten
Van Brabants bont naar Brabants maatwerk De Zeeuwse oplossing

10 Landelijke Package deal
Verdere decentralisatie naar gemeenten Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor VTH Voor/van: Provincies, gemeenten (en watersch.) Complexe taken en bovenlokaal toezicht. Samenwerking Rijk, Politie en OM Kwaliteitscriteria, ook voor overige taken 

11  Packagedeal Principe: schaal van de veiligheidsregio
Aanvulling op ‘verplichte’ taken: samenwerking of uitbesteding van minder complexe taken (“verzoektaken”) Verzoektaken naar de regionale uitvoeringsdiensten of andere vorm Operationeel: 1 januari 2012

12 Landelijke uitwerking
Beoordeling door VROM van de provinciale voorstellen Verplichte basistakenpakket Kwaliteitscriteria VROM, VNG, IPO, UvW: maart 2010

13 Zeeland Zeeuws model: 1 veiligheidsregio, 1 RUD Basistakenpakket volgens de landelijke afspraken Verzoektaken (plustaken): vorm nog in beraad Waterschappen doen direct mee voor indirecte lozingen

14 Zeeuws model Projectplan vastgesteld Uitwerking van de omvang van de organisatie, kosten (kosten-neutraal als principe), huisvesting etc.

15 Noord-Brabant Vier RUD’s met een beperkt pakket van complexe en lokaal overstijgende milieutaken Alle Wabo-taken provincie Milieuaspecten complexe bedrijven van gemeenten (IPPC en BRZO) Onderdelen externe veiligheid

16 Brabants model Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant: (veiligheidsregio) Twee RUD’s in Midden- en West-Brabant Vanuit de bestaande drie regionale milieudiensten (maar geen dictaat) Mogelijkheid tot bundeling specialismen bij een RUD en/of een aantal shared services RUD’s worden openbaar lichaam. (gemeenschappelijke regeling)

17 Provincie 3 rollen Provincie als regisseur: - Invoering RUD’s - Implementatie kwaliteitscriteria Provincie als deelnemer: - Provinciale VTH-taken Provincie als toezichthouder van gemeenten en waterschappen (interbestuurlijk toezicht)

18 Vervolgtraject Kwartiermakersfase: inrichten van de projectorganisatie: Zeeland provinciebreed Brabant provinciebreed en per RUD-regio Bouwfase Overgang personeel en middelen Bij of na start: uitbreiding met verzoektaken ?

19 Vragen? nu of tijdens Forum of bij uw provincie


Download ppt "4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google