De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

secretaris Plaatselijke Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "secretaris Plaatselijke Groep"— Transcript van de presentatie:

1 secretaris Plaatselijke Groep
30 NOVEMBER 2011 Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep

2 LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rural
Europees Programma voor plattelandsontwikkeling

3 LEADER en POP Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn Platteland

4 POP2 (2007 – 2013) As 1: concurrentiekracht landbouw Vier assen
As 2: milieu, natuur en landschap As 3: plattelandseconomie As 4: Leader As 1 en 2 vnl. via LNV; as 3 en as 4 via provincies

5 Maatregelen As 4 Concurrentiekracht landbouw
verbetering bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering, bedrijfsinnovaties,nieuwe vormen van samenwerking aanvragers: agrarische bedrijven subsidie: max. 40% tot max.

6 Maatregelen As 4 aanvullend op as-2 maatregelen;
Milieu, natuur en landschap aanvullend op as-2 maatregelen; groene en blauwe diensten, innovatieve oplossingen aanvragers: iedereen subsidie: overheden max. 100%; rest 40% tot max. van €

7 Maatregelen As 4 Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie sociaal-economische vitalisering aanvragers: iedereen subsidie: overheden max. 100%; rest 40% tot max. van €

8 De LEADER-methode Gebiedsgerichte aanpak van ‘onderaf’
Plaatselijke Groep beoordeelt aanvragen obv eigen Lokale Ontwikkelingsstrategie Stimuleren van samenwerking Tussen partijen binnen de regio Met andere gebieden in Nederland of Europa Kleinschalige projecten Vernieuwend of experimenteel Voorbeeldwerking

9 Budget POP2 Totale budget € 487 miljoen landelijk; Landelijk
As 1, 2 en 3 ieder 30% As 4, Leader 10% van budget: € 48 voor 31 LEADER-gebieden Tegenover elke € EU subsidie ook € bijdrage nationale overheden (Rijk, provincie, gemeenten, Waterschappen)

10 Budget POP2 Zuid-Holland As 3: € 12 m in 2007-2013
bij voorrang in 6 prioriteitsgebieden As 4 (LEADER): € 4 miljoen in vier gebieden in Z-H Provinciale co-financiering voor as 4 en as 3 in prioritaire gebieden, mits lokale overheden meedoen

11 LEADER in de Leidse Ommelanden
LEADER binnen POP juni 2010 van start

12 LEADER in de Leidse Ommelanden
Hoofddoelstellingen Versterking van de stad-land relatie Versterking van de plattelandseconomie Resultaten 39 projectideeën 28 aanvragen positief beoordeeld 21 aanvragen beschikt, 1 ingetrokken, 6 in procedure 13 aanvragen afgerond

13 LEADER in de Leidse Ommelanden
Resultaten (per ) Totale investeringen POP Provincie Gemeenten Privaat 27,7% 15,7% 11,4% 45,2%

14 Voorbeelden

15 Voorbeelden

16 Vooruitblik: POP3 Procedure
Stap 1: voorstellen Commissie omtrent nieuwe GLB (nov. 2011) Stap 2: overeenstemming over Europese meerjarenbegroting Stap 3: Europees Parlement stelt nieuwe GLB voorstellen vast Stap 4: lidstaten stellen POP3 programma op Stap 5: Commissie keurt POP3 programma goed Stap 6: Implementatie POP3, waaronder vervolg LEADER

17 Vooruitblik: POP 3 Prioriteiten Kennisoverdracht en innovatie
Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen (o.a. CO2) Vermindering armoede en versterking armoede platteland

18 Wie wil wat? Commissie Rijk Provincie Leidse Ommelanden: ??
minimaal 5% budget Van LEADER naar Community Led Local Development (multi-funded) Rijk Kennis en innovatie (gekoppeld aan topsectorenbeleid) Concurrentiekracht landbouw Groen-blauwe diensten Provincie Kennis en innovatie Concurrentiekracht landbouw (gekoppeld aan beleidsagenda Groen) Eco-systeem diensten (gekoppeld aan beleidsagenda Groen) Leidse Ommelanden: ??


Download ppt "secretaris Plaatselijke Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google