De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Firma Kager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Firma Kager."— Transcript van de presentatie:

1 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

2 Firma Kager

3 Weidevogelbeheer?

4 Inhoud presentatie Stichting Natuurlijk Platteland Limburg; Natuurbeheer anno 2010; Probleemanalyse natuurbeheer; Project GROEI.kans!; Regeling groenblauwe diensten; 4 e TBO.

5 Natuurlijk Platteland Limburg Doelstellingen Natuurlijk Platteland Limburg (NPL): Opkomen voor de belangen van de agrarische natuurverenigingen in Limburg (o.a. Plattelandscooperatie Peel & Maas regio); Opkomen voor boeren en tuinders met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. NPL werkt zeer nauw samen met LLTB

6 Natuurlijk Platteland Nederland Natuurlijk Platteland Nederland BoerenNatuur Natuurlijk Platteland West Natuurlijk Platteland Oost ZLTO Natuurlijk Platteland Limburg

7 Natuurbeheer anno 2010 Ca. 8000 ha natuur in EHS nog te realiseren in de provincie Limburg; Diverse mogelijkheden voor agrariers om aan natuurbeheer mee te doen; Herbeoordeling EHS geïnitieerd door Kabinet (schrappen robuuste verbindingen & voorlopige stop op grondaankopen DLG).

8 Natuurbeheer anno 2010 Natuurbeheer door agrariërs: (huidige vormen) Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (behoud agrarische bestemming); Particulier natuur- en landschapsbeheer (bestemming natuur); Natuurbeheer voor TBO’s in aannemerschap.

9 Natuurbeheer anno 2010 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer -Snelle ontwikkelingen vanaf het jaar 2000 (ca. 500 deelnemers in Limburg); -Mogelijkheden voor groei. Belang agrarisch natuur- en landschapsbeheer -Duurzaamheid, zorgplicht en maatschappelijke dienst van landbouwsector; -Landbouw is van grote betekenis voor natuur en landschap; -Tegenwicht tegen grondclaims; -Bijdrage aan het inkomen.

10 Probleem Natuurbeheer (1) Grondclaims op landbouwgrond voor realisatie EHS  Geen / weinig aandacht voor landschap buiten EHS. Oplossingen: Minder grote EHS / minder grondclaims; Nieuwe regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten EHS.

11 Probleem Natuurbeheer (2) Agrariërs en particulieren geen partij voor verkrijgen natuurbeheer in grotere gebieden. Waarom niet: Overheden willen waarborg continuïteit; Gebieden moeilijk te beheren (veel werk); Ervaring om door te leveren aan TBO’s. Oplossing: Aanpak 4 e TBO

12 Probleem Natuurbeheer (3) In Limburg ca. 80 ondernemers die zich richten op het beheer van (natuur)terreinen.  Ondernemers behoefte aan professionaliseringsslag Oplossing: Opstart project voor ondersteuning voor professionalisering vanuit Arvalis en kennisinstellingen; Kennisuitwisseling met Vlaanderen en rest Zuid Nederland; Ondernemers zelf initiatief laten nemen.

13

14 Inzet LLTB / NPL Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: –Optimaliseren regeling SNL, pakketten, pakketvoorwaarden, vergoedingen, etc; –Opstart collectief agrarisch natuurbeheer; –Instellen Regeling groenblauwe diensten (later meer over hoe en wat). Particulier natuur- en landschapsbeheer -Instellen 4 e TBO (later meer over hoe en wat) Natuurbeheer voor TBO’s / onderaannemerschap -Project GROEI.kans! (professionalisering) (later meer over hoe en wat).

15 Probleem Natuurbeheer (1) Grondclaims op landbouwgrond voor realisatie EHS  Geen / weinig aandacht voor landschap buiten EHS. Oplossingen: Minder grote EHS / minder grondclaims; Nieuwe regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten EHS.

16 Regeling groenblauwe diensten Hoofdpunten regeling: Aandacht en vergoedingen voor groene en blauwe diensten buiten de EHS; Regeling biedt mogelijkheden voor GLB-gelden na 2013; Officieel op 22 februari 2011 vastgesteld door GS van Limburg; Komende periode overleggen met LLTB- bestuurders en gemeentes; Werving nieuwe regeling vanaf de zomer.

17 Regeling groenblauwe diensten Regeling biedt mogelijkheden voor: Aanleg, herstel en onderhoud landschapselementen; Bloemrijke akkerranden; Botanisch beheer langs beken. Overige aandachtspunten: Regeling is aanvulling op huidige mogelijkheden SNL; Regeling niet overal van toepassing (hangt af van gemeentes en aangewezen gebieden); Hulp & advies mogelijk bij veldmakelaars en veldloket IKL.

18 Probleem Natuurbeheer (2) Agrariërs en particulieren geen partij voor verkrijgen natuurbeheer in grotere gebieden. Waarom niet: Overheden willen waarborg continuïteit; Gebieden moeilijk te beheren (veel werk); Ervaring om door te leveren aan TBO’s. Oplossing: Aanpak 4 e TBO

19 4 e TBO aanpak Logische oplossing: Particulier natuurbeheer door lokale collectieven van agrariërs en/of particulieren. Sterke punten: Taakverdeling mogelijk; Draagvlak in de regio; Meer lobbykracht; Aandacht voor kwaliteit natuurbeheer.

20

21 4 e TBO aanpak Aandachtspunten: De logische oplossing wordt op diverse plekken opnieuw bedacht en uitgewerkt; Agrariërs zijn veel tijd en energie kwijt aan het bedenken en uitwerken; Overheden zijn vaak nog onbekend met collectief particulier natuurbeheer.  Behoefte aan organisatie (4 e TBO) voor initiëren, stimuleren, faciliteren en coördineren.

22 4 e TBO aanpak Doelstelling 4 e TBO: Collectief natuurbeheer door agrariërs mogelijk maken in gebieden waar natuurbeheer door agrariërs anders niet mogelijk is. Doormiddel van het initiëren, stimuleren, faciliteren en coördineren van lokale Collectieven/verbanden van agrariers.

23 Probleem Natuurbeheer (3) In Limburg ca. 80 ondernemers die zich richten op het beheer van (natuur)terreinen.  Ondernemers behoefte aan professionaliseringsslag Oplossing: Ondersteuning voor professionalisering vanuit Arvalis en kennisinstellingen; Kennisuitwisseling met Vlaanderen en rest Zuid Nederland; Ondernemers zelf initiatief laten nemen.

24 Partners GROEI.kans! in Limburg

25 Project GROEI.kans! Aandachtspunten GROEI.kans! Hoe goede afspraken te maken met natuurorganisaties over het beheer van hun terreinen? Welke afspraken dan? Wat zijn de sterke punten van het inscharen van vee en het onderhoud van terreinen door agrariers? In hoeverre is samenwerking richting opdrachtgevers van belang?

26 Natuurbeheer anno 2010

27 Inzet LLTB Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: –Optimaliseren regeling SNL, pakketten, pakketvoorwaarden, vergoedingen, etc; –Opstart collectief agrarisch natuurbeheer; –Instellen Regeling groenblauwe diensten (later meer over hoe en wat). Particulier natuur- en landschapsbeheer -Instellen 4 e TBO (later meer over hoe en wat) Natuurbeheer voor TBO’s / onderaannemerschap -Project GROEI.kans! (professionalisering) (later meer over hoe en wat).

28 Vragen tot zover?

29 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Firma Kager."

Verwante presentaties


Ads door Google