De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat kost de EHS ons als de EHS klaar is ? Een verkenning Aris Gaaff, Henk Smit, Arianne de Blaeij Ruimteconferentie 3 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat kost de EHS ons als de EHS klaar is ? Een verkenning Aris Gaaff, Henk Smit, Arianne de Blaeij Ruimteconferentie 3 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Wat kost de EHS ons als de EHS klaar is ? Een verkenning Aris Gaaff, Henk Smit, Arianne de Blaeij Ruimteconferentie 3 november 2009

2 Huidige situatie (1/2) 1.100 miljoen Euro uitgaven natuur en landschap Jaarlijkse uitgaven ¾ publiek, ¼ privaat € 65-70 per hoofd van de bevolking 0,2 % bbp EHS: € 300 tot 400 miljoen EHS: 0,21% van totale rijksuitgaven

3 Huidige situatie (2/2) Dit is exclusief …. Internationale projecten (circa € 350 miljoen) Onderzoek (raming € 30 miljoen) Gemeentelijk groenbeheer Maar inclusief… Belastingfaciliteiten (circa € 70 miljoen) EU bijdrage (circa € 60 miljoen) Publieke transactiekosten (ruim € 300 miljoen uitgaven) Private transactiekosten

4 Perspectief langere termijn In hoeverre zijn er knelpunten te voorzien – financieel en maatschappelijk – voor financiering van natuur en landschap en EHS in het bijzonder op lange termijn en, indien er knelpunten zijn, waar liggen aangrijpingspunten voor oplossingen? beheerslasten onzekerheden

5 Beheerslasten na 2018 (EHS) Verwerving en inrichting vallen weg Beheer neemt toe Per saldo iets minder uitgaven Nog wel afbetaling (tot 2048) Raming op basis WLO (2006) Natuurbeheer EHS € 210-240 miljoen/jaar (2020) aflopend tot € 200 miljoen in 2040 Natuurbeheer buiten EHS, circa € 50-60 miljoen/jaar (ongewijzigd) Rente en aflossing € 75-100 miljoen/jaar Totaal circa 0,2% rijksbegroting

6 Betrokken areaal EHS totaal 730.000 ha22% Waarvan N2000 360.000 ha11% Natuur buiten EHS 150.000 ha 4% Nat.Landschappen 882.000 ha26% Totaal nat. beleid ca 1.400.000 ha40% Nederland3.380.000 ha 100%

7 Is beheer een probleem ? Alleen EHS: 0,2% van de rijksmidelen voor beheer 22% (land)oppervlak Inclusief natuur buiten EHS en landschap, circa 0,35% rijksmiddelen voor beheer 40% (land)oppervlak Lijkt niet onevenredig hoog

8 Onzekere factoren Economische positie Nederland Bijdrage van landbouw Overheidsfinanciering EU beleid

9 Economische positie Nederland

10 Bijdrage landbouw Van belang voor Nationale Landschappen Afname landbouwareaal in Nationale Landschappen 5%-15% In verleden 70% naar “rode functies” Onder aannamen: beheeruitgaven beperkt; verwerving zou probleem kunnen zijn Evenzo: weidevogelbeheer buiten EHS

11 Overheidsfinanciering (1/2)

12 Overheidsfinanciering (2/2) Natuur: hybride financiering publiek/privaat Publieke middelen schuifbaar Motivering inzet middelen kan schuiven

13 Motieven voor inzet publieke middelen (1/2) economisch intrinsiek maatschappelijk

14 Motieven voor inzet publieke middelen (2/2) Begroting LNV 2006

15 Conclusie © Wageningen UR (beheer) EHS is geen financiële molensteen Maar er zijn onzekere factoren maatschappelijke bereidheid en positie overheid macro-economische ontwikkeling ontwikkeling en betekenis landbouw

16 Bijlage


Download ppt "Wat kost de EHS ons als de EHS klaar is ? Een verkenning Aris Gaaff, Henk Smit, Arianne de Blaeij Ruimteconferentie 3 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google