De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van de economische crisis, de dingen die niet voorbij gaan…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van de economische crisis, de dingen die niet voorbij gaan…"— Transcript van de presentatie:

1 Van de economische crisis, de dingen die niet voorbij gaan…
BMC 4/3/2017 Van de economische crisis, de dingen die niet voorbij gaan… Joris Stok Ward van Miltenburg

2 crisis ernstigste sinds jaren 1930
BMC 4/3/2017 crisis ernstigste sinds jaren 1930 Impact voor economie: krimp bruto binnenlands product in 2009 met 4% (1931: 3,6% : 1,2%) daling werkgelegenheid in 2009: : stijging werkloosheid in 2009: (5,3%) : (8%) Impact voor overheidsfinanciën: staatsschuld neemt fors toe (70% bbp) inkomsten uit belastingen en premies dalen uitgaven stijgen (rente, uitkeringen) begrotingstekort stijgt (2010: 6% bbp) Impact voor beleid: fors bezuinigen!! (bbp = € 595 miljard) 4/3/2017

3 er is meer aan de hand: krimp
BMC 4/3/2017 er is meer aan de hand: krimp krimp al zichtbaar aan randen van Nederland Oost- en Noordoost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Zuidoost-Limburg krimp neemt toe 60% van alle gemeenten krijgt de komende 15 jaar te maken met krimp 10% krijgt te maken met krimp van meer dan 10% 20% krijgt ook te maken met daling huishoudens 4/3/2017

4 ontgroening en vergrijzing
BMC 4/3/2017 ontgroening en vergrijzing ontgroening vanaf 1975: afname aantal 0-19 jarigen met 5% van 2010 tot 2020 afname aantal jarigen met 1% van 2010 tot 2020 naoorlogse geboortegolf: toename aantal 65+ met 35% van 2010 tot 2020 landelijke nog steeds een stijging van de bevolking totale stijging met 3% van 2010 tot 2020 maar ook regio’s met een daling tot 6% 4/3/2017

5 BMC 4/3/2017 wat betekent dit? Combinatie van ‘demografie’ en recessie (zeer) negatief effect op economie: leegstand (wonen) faillissementen (bedrijven) groter beroep op collectieve voorzieningen (zorg, pensioenen) economisch draagvlak wordt kleiner ‘kramp’ op de arbeidsmarkt .... Gevaar van prevaleren bezuinigingsdruk: alles staat ter discussie 4/3/2017

6 maar ook... Erosie van maatschappelijke arrangementen
BMC 4/3/2017 maar ook... Erosie van maatschappelijke arrangementen Erosie van vertrouwen in overheid (hoe had het zo ver kunnen komen!) Een (blijvend) kleinere overheid --> grotere maatschappelijke opgaven Een uitdaging die vraagt om andere aanpakken! 4/3/2017

7 aanpakken die ingegeven zijn door de samenhang der dingen
BMC 4/3/2017 aanpakken die ingegeven zijn door de samenhang der dingen onderliggende vraagstukken verbinden creativiteit en vernieuwing stimuleren aansluiten op lopende ontwikkelingen binnen de gemeente niet louter ingestoken zijn vanuit het financiële vanuit visie (strategisch perspectief) zijn ingestoken verleiden in plaats van verstoren niet het bestaande de toekomst laten bepalen, maar de toekomst het bestaande!! 4/3/2017

8 die uitgaan van innovatie
BMC 4/3/2017 die uitgaan van innovatie Uitgangspunt is bereiken zelfde maatschappelijke effect op andere manier tegen lagere kosten - innovatie Productinnovatie: Draagt bestaande product bij aan beoogde effect of zijn er alternatieven? Voorbeeld: ‘mediation’ of ‘omgevingsvergunning’ Procesinnovatie: Kan procesgang niet anders? Voorbeeld: of ‘minder P&C’ Rolinnovatie: Is er in de rolopvatting en rolinvulling een andere aanpak mogelijk? Voorbeeld: ‘APK voor gebouwen’ of ‘vouchers voor onderhoud’ 4/3/2017

9 die renderen en vernieuwen
BMC 4/3/2017 die renderen en vernieuwen Beleid Organisatie Middelen renderen & vernieuwen 4/3/2017

10 Intermezzo Ruimte voor regionale regie
Organisatie en financiering van ruimtelijke opgaven

11 Aanleiding 3 Ronde tafel gesprekken 2 Partners 1 Doel - Financiering
- VROM - Nirov 1 Doel - Financiering - Organisatie

12 3 stappen De basis op orde Ruimte voor regionale regie
Duurzame levensduurbenadering

13 Stap 1: de basis op orde Winst Verlies Uitleg Verdichting T=0 T=1
Transparant en inzichtelijk maken begrotingen -> crisisscan SRE = gezamenlijk investeren

14 Stap 2: Ruimte voor regionale regie
Winst Verlies Uitleg Verdichting Stap 2: Ruimte voor regionale regie Voorbeeld Niet OK

15 Stap 3: duurzame life time costs
Winst Verlies Uitleg Verdichting Stap 3: duurzame life time costs Mc Donaough: IJburg tweede fase


Download ppt "Van de economische crisis, de dingen die niet voorbij gaan…"

Verwante presentaties


Ads door Google