De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+"— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+

2 Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+

3 Waarom nieuw programma? Sterke link met het beleid EU toegevoegde waarde en impact Stroomlijnen en integratie

4 Waarom Erasmus+ Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

5 Europa 2020 Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (maart 2010) Slimme groei: kennis en innovatie Duurzame groei: gronstof-efficiënt, groen, competitief Inclusieve groei: hoge tewerkstelling, sociale en territoriale cohesie

6 Europa 2020 Ambitieus plan, politieke doelstelling Problemen: –economische crisis –groei –tewerkstelling –technologie en innovatie –vergrijzing –milieu –…

7 Europa 2020 5 centrale doelen 75% 20 tot 64-jarigen werkzaam 3% BBP investeren in onderzoek en ontwikkeling 20/20/20 klimaat en energiedoelstellingen Schooluitval 40% 20 miljoen minder mensen met armoederisico

8 Wat voorafging 2000: Verklaring van Lissabon –Meest concurrerende en dynamische kennis-economie ter wereld tegen 2010 2002: Onderwijs en opleiding 2010 –Open Coördinatie Methode –Benchmarks: opleidingspeil, levenslang leren, vroegtijdige schoolverlaters, sociale uitsluiting, tekort leerkrachten

9 ET 2020 Strategic framework for European cooperation in education and training «ET 2020» (mei 2009) Doelstellingen: –Van een leven lang leren en de mobiliteit van lerenden een realiteit maken –de kwaliteit en de efficiëntie van onderwijs en opleiding verbeteren –kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap bevorderen –innovatie en creativiteit (inclusief ondernemerschap) op alle onderwijs- en opleidingsniveaus bevorderen

10 Beleidscontext ET 2020 (onderwijs en opleiding) 15 % volwassenen in LLL <15 % lln slecht presteren lees-, reken- en wetenschapsvaardigheden 40 % tertiaire opleiding 30-34 jarigen <10 % voortijdige schoolverlaters 95 % vanaf 4 jaar naar school

11 Beleidscontext Rethinking education (november 2012) Focus op leeruitkomsten (learning outcomes) Basisvaardigheden en transversale vaardigheden (ondernemerschap, ICT) Vreemde talenonderwijs (tweede en derde) Excellentie in onderwijs en opleiding Goed opgeleide leerkrachten Financiering (nationaal, Europees) Partnerschap aanpak (publiek en privaat)

12 Beleidscontext Bolognaproces in het hoger onderwijs Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs 3 cycli: Bachelor Master Doctor ECTS: overdraagbare studiepunten Kwaliteit: accreditering Mobiliteit vergroten (Erasmus): 20% tegen 2020

13 Beleidscontext Kopenhagenproces in beroepsonderwijs- en opleiding Bologna voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET) Versterken Europese dimensie Doorzichtige structuren en kwalificaties Erkennen van competenties en kwalificaties Waarborgen kwaliteit

14

15 Beleidsprioriteiten Erasmus+ Europese Ruimte voor een leven lang leren Sleutelcompetenties en meertaligheid Bolognaproces (20% studenten mobiel) Kopenhagenproces Link met arbeidsmarkt, tewerkstelling, onderzoek en innovatie Erkenning van kwalificaties, bevorderen van kwaliteit en transparantie

16 De hoofdlijnen van Erasmus + Samenvoegen LLP, Jeugd, Sport Zichtbaarheid, naambekendheid Stroomlijning & vereenvoudiging –minder acties –meer forfaitaire bedragen –acties hoger onderwijs samenvoegen (Erasmus Mundus, Tempus…) Kostenefficiëntie Grotere impact Aanzienlijke stijging budget

17 ComeniusLeonardoErasmusGrundtvig Erasmus+ Jeugd Jean MonnetErasmus MundussTempusYouth in Action Programma een Leven Lang Leren Sport Jean Monnet Actie 1: Leermobiliteit Actie 2 : Samenwerking Actie 3 : Beleidshervormingen Organisaties uit alle sectoren die een vorm van formeel of informeel leren aanbieden.

18 Veranderingen Geen individuele aanvragen meer Stimuleren van Europees beleid op instellingsniveau Meertaligheid: taalondersteuning Open Educational Recources / Vrije leermiddelen Papieren aanvragen verdwijnen

19 Vlaamse agentschappen

20 De hoofdlijnen van Erasmus+ DRIE kernacties: 1.Leermobiliteit voor individuen 2.Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 3.Steun voor beleidshervorming

21 Doelgroepen onderwijs en vorming Comenius: schoolonderwijs Erasmus: hoger onderwijs Erasmus Mundus: HO met partnerlanden Leonardo da Vinci: beroepsonderwijs en - opleiding Grundtvig: volwasseneneducatie

22 KA1: Leermobiliteit voor individuen Leermobiliteit Staf Studenten en leerlingen Joint Master Degrees Erasmus master Jongeren

23 KA1: Leermobiliteit voor individuen 1.Stafmobiliteit 2.Leermobiliteit: Studenten hoger onderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding (stages) 3.Joint Master Degrees 4.Erasmus master: lening voor master in buitenland 5.Jongerenmobiliteit (niet-formeel)

24 Stafmobiliteit (KA1) Professionele ontwikkeling –Deelname aan gestructureerde cursus –Stage in bedrijf of onderwijs of opleidingsinstelling –Job shadowing in onderwijs of opleidingsinstelling Onderwijsopdrachten in partnerorganisatie Onderwijs of opleidingsopdracht in instelling Van 2 dagen tot 2 maanden

25 Leermobiliteit (KA1) Studenten hoger onderwijs (3 tot 12 maanden) Stages VET en hoger onderwijs (2 weken tot 12 maanden) Altijd vanuit organisatie, 1 deadline per jaar

26 Erasmus master (KA1) Lening voor master in buitenland Gecentraliseerde actie (EACEA)

27 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen Kennisallianties Sector Skills Alliances IT ondersteuning (eTwinning) Ondersteuning

28 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 1.Strategische partnerschappen: onderwijs, jeugd en andere relevante actoren 2.Kennisallianties (hoger onderwijs) en Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden tussen onderwijs en bedrijfsleven 3.IT ondersteuning, inclusief eTwinning, EPALE 4.Ondersteuning (capaciteitsopbouw) voor derde landen, focus op omringende landen

29 Strategische partnerschappen (KA2) Innovatieve praktijken: Transfer Ontwikkelen en dissemineren Institutioneel, lokaal en regionaal Altijd transnationaal, structureel en duurzaam School, Regio, HE, VET, AE, Jeugd, Cross- sectoraal 2 tot 3 jaar

30 Strategische partnerschappen (KA2) Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden Financiering in modules –Projectmanagement en implementatie –Transnationale vergaderingen –Intellectuele producten –Multiplicatie-evenementen –Transnationale leeractiviteiten –Uitzonderlijke kosten

31 Gecentraliseerde acties (KA2) Kennisallianties (hoger onderwijs) en Sector Skills Alliances tussen onderwijs en bedrijfsleven ITondersteuning, inclusief eTwinning, EPALE Ondersteuning (capaciteitsopbouw) voor derde landen, focus op omringende landen

32 KA 3: Steun voor beleidshervormingen Beleidshervormingen Open- coördinatiemethode EU-toolsbeleidsdialoog

33 KA3: Steun voor beleidshervorming 1.Steun voor Open Coördinatiemethode (indicatoren, studies) 2.EU tools: valorisatie en implementatie (transparantie: Europass, EQF, ECTS, ECVET) 3.Beleidsdialoog (partners, derde landen, internationale organisaties)

34 Apart van Key Activities Jean Monnet: –Chairs –Academic modules –Centres of Excellence –Support to institutions and associations –Networks –Projects Sport acties

35 Deelnemende landen Programmalanden: Lidstaten Europese Unie FYROM, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Turkije Partnerlanden –Westelijke Balkan, Oosters Partnerschap, Zuid- Mediteraans, Russische Federatie –Azië, Centraal-Azië, Latijns-Amerika, Zuid-Adrika, ACP, geïndustrialiseerde landen

36 Stand van zaken: Budget

37 Stand van zaken: Sectoren 77% onderwijs en opleiding –43% hoger onderwijs (Erasmus) –22% beroepsonderwijs & -opleiding (Leonardo da Vinci) –15% schoolonderwijs (Comenius) –5% volwasseneneducatie (Grundtvig) 10% jongerenparticipatie (Youth In Action) Rest: Jean Monnet, Sport, faciliteit, exploitatie, administratie

38

39 Proces: Voorstel Commissie November 2011 Erasmus voor iedereen Samenvoegen onderwijs & opleiding, jeugd en sport Afstappen van sectornamen (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 3 sleutelacties Administratieve vereenvoudiging

40 Proces: Europese Raad Partial General Approach (mei 2012) Akkoord met doelstellingen, link met beleid, sleutelacties… Apart hoofdstuk en budget voor Jeugd Meer dan één agentschap per land Minimale niveaus voor budget per sector

41 Proces: Europees Parlement Naam: YES Europe Behoud van sectorale namen Doelstellingen per sector Apart hoofdstuk en budget voor Jeugd Akkoord met leengarantiesysteem onder bepaalde voorwaarden Minimum guaranteed tresholds per sector

42 Triloog (Iers voorzitterschap) Juni 2013: akkoord in triloog Nieuwe naam: Erasmus+ Geïntegreerd programma Sectornamen behouden Budget per sector Budget: 14 tot 16 miljard

43 Volgende stappen Goedkeuring plenair in Europees Parlement Lancering oproep Erasmus+ Deadlines voor het indienen van projecten

44 Vrijheid heeft beperkingen maar geen grenzen… David Lloyd George Brits staatsman en premier1863-1945


Download ppt "ERASMUS+. Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+"

Verwante presentaties


Ads door Google