De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eva Roeykens Plattelandscoördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eva Roeykens Plattelandscoördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Eva Roeykens Plattelandscoördinator (europa@vlaamsbrabant.be)
Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Eva Roeykens Plattelandscoördinator

2 Overzicht 1. De grote fondsen: ELFPO EFRO ESF 2. Andere mogelijkheden

3 ELFPO: Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling PDPO II
Beschikbaar budget : 667,5 mio euro As 1: verbetering concurrentievermogen land- en bosbouw As 2: verbetering milieu en platteland As 3: leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie As4: Leader-aanpak contactpersonen: provinciale plattelandscoördinatoren en Leadercoördinatoren

4

5 EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Grensregio Vlaanderen-Nederland (Interreg IV A) Euregio Maas-Rijn (Interreg IV A) Transnationale samenwerking (Interreg IV B) Interregionale samenwerking (Interreg IV C) Doelstelling 2

6 Grensregio Vlaanderen-Nederland (EFRO)
Beschikbaar budget : 93 mio euro Doel: bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de regio Voorwaarde: minstens één Vlaamse en Nederlandse partner! Medio mei: nieuwe prioretiseringsronde (afsluiting op 1 mei) : nog 4 à 6 mio euro beschikbaar Kansen voor platteland: maatregel economie - innovatie (feed food health) website:

7 24 partners uit Vlaanderen-Nederland 8 activiteiten:
ontwikkelen van een grensregiobreed kennisnetwerk (GROEI.academie) ondernemers leren samen in de GROEI.academie vermarkting via nieuwe media grensbrede kwaliteitslabeling van belevingsproducten gezamenlijke ontwikkeling van grensbrede afzetstrategieën grensoverschrijdende kennisdisseminatie training en intervisie van de begeleiders performant projectmanagement Totale projectkost: 7,1 mio euro Subsidiebedrag: 3,4 mio euro

8 Euregio Maas Rijn (EFRO)
Beschikbaar budget : 72 mio euro Doel: bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de regio Voorwaarde: internationale samenwerking 2 oproepen: 9 april en 1 oktober 2010 Kansen voor platteland: prioriteit 2: natuur, milieu en duurzame energie Website: varianten: ;

9 Bio Ecologica De ontwikkeling en uitvoering van een grensoverschrijdend opleidings- en uitwisselingsprogramma ism arbeids/opleidingscentra voor kansengroepen 6 tuinen, 125 tewerkstellingskansen Totale projectkost: 2 mio euro Subsidiebedrag: 1 mio euro

10 Transnationale samenwerking (EFRO)
Beschikbaar budget : 355 mio euro Doel: gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen Voorwaarde: internationale samenwerking Oproep tot 9 april 2010 Kansen voor platteland: prioriteit 4: sterke en voortvarende gemeenschappen Website: variant:

11 Interregionale samenwerking (EFRO)
Beschikbaar budget : 321 mio euro Doel: kennisdeling en ervaringsuitwisseling (best practices) Voorwaarde: internationale samenwerking Momenteel geen oproep Kansen voor platteland: prioriteit 2: environment and risk prevention Website:

12 Doelstelling 2 (EFRO) Beschikbaar budget 2007-2013: 201 mio euro
Doel: verbetering van het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid Geen internationale of interregionale samenwerking vereist Systeem van gesloten oproepen (prioriteit 1) Kansen voor platteland: binnen prioriteit 1 (kenniseconomie en innovatie) de operationele doelstelling: innovatie van de plattelandseconomie Website:

13 Regional branding Streekvermarkting Antwerpse Kempen, Meetjesland, Pajottenland+ Projectkost: 0,8 mio euro Subsidie: 0,6 mio euro

14 ESF: Europees Sociaal Fonds
Beschikbaar budget: jaarlijks 67 mio euro (EU+VL) Doel: versterking van de Vlaamse arbeidsmarkt Voorwaarde: als organisatie over een kwaliteitslabel beschikken Kansen voor het platteland: Prioriteit 1: talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt Prioriteit 2: bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken Prioriteit 3: ondernemings- en organisatiestructuur focussen op mens en maatschappij Website:

15 Andere initiatieven nuttige links: vragen? www.vlm.be
vragen?


Download ppt "Eva Roeykens Plattelandscoördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google