De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W e l k o m. De Plaatselijke Groep en de rol van de coördinator Brussel – studiedag VRN – 22 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W e l k o m. De Plaatselijke Groep en de rol van de coördinator Brussel – studiedag VRN – 22 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 W e l k o m

2 De Plaatselijke Groep en de rol van de coördinator Brussel – studiedag VRN – 22 april 2008

3 PG Pajottenland+ - 7 gemeenten – 49.000 inwoners - bestuur PG: 16 leden - 8 uit openbare besturen 1 afgevaardigde per gemeente en OCMW 1 afgevaardigde vanuit de provincie - 8 uit organisaties (25 organisaties = vzw P+) economie, ecologie, sociaal, cultureel: elk 2 afgevaardigden - adviserende leden - dagelijks bestuur: 7 leden

4 - Hoe de PG coördineren? - Hoe de PG organiseren? - Hoe PG-leden 6 jaar motiveren? - PG-leden laten samen-werken - Begeleidende rol: projecten,… - Tips voor PG-coördinatoren

5 - ondersteunt werking: administratief en inhoudelijk - aanspreekpunt: PG-leden en inwoners - * overleg met openbare besturen uit de regio, met de provincie en Vlaamse Overheid; - voorbereiding vergaderingen en beslissingen: PG en dagelijks bestuur - verzorgt secretariaat en verslaggeving... * = LOS Pajottenland+ Wat schrijft PDPO II voor? De coördinator…

6 … - communiceert Leader in regio - adviseert bij ideeën en/of projectvoorstellen - bouwt mee aan gedragen ontwikkelingsvisie; - volgt Vlaams en Europees plattelandsbeleid - heeft dynamiseringstaak - krijgt kans tot opleiding - * is betrokken bij interregionale en transnationale projecten en overlegrondes.

7 Hoe de PG coördineren? Leider of tussen de mensen? Tussen de mensen: inwoners regio, PG-leden en projectpromotoren - aanspreekpunt: luisteren = begin bottom up - informeren en communiceren - overleg  ook overheden en overheidsdiensten - begeleiden…

8 Hoe de PG coördineren? Leider of tussen de mensen? Tussen de mensen: inwoners regio, PG-leden en projectpromotoren - aanspreekpunt: luisteren = begin bottom up - informeren en communiceren - overleg  ook overheden en overheidsdiensten - begeleiden… Begeleider? - 6 jaar gids, adviseur,… Leider: - leiding = in handen PG

9 Hoe de PG organiseren? In de praktijk… Organiseren PG-vergaderingen: 1. vergadering dagelijks bestuur 2. PG-vergadering: - wie: leden PG en coördinator stellen agenda samen - aantal: 7 - 10 per jaar (jaarkalender) - wanneer: minstens om de 2 maanden

10 Hoe de PG organiseren? In de praktijk… Organiseren PG-vergaderingen: 1. vergadering dagelijks bestuur 2. PG-vergadering: - wie: leden PG en coördinator stellen agenda samen - aantal: 7 - 10 per jaar (jaarkalender) - wanneer: minstens om de 2 maanden Wie kan wat mee beslissen? 1.a. coördinator en/of leden PG: punten en dossiers op dagelijks bestuur 1.b. dagelijks bestuur  voorstellen voor PG 2. PG bespreekt en beslist

11 Hoe de PG organiseren? In de praktijk… Nood aan werkgroepen of net niet? - dagelijks bestuur: voorbereiding - PG-bestuur: beslissingen - personeelsbeheer: enkele leden dagelijks bestuur - toekenning projecten: geen aparte werkgroep - projectbegeleiding: peter of meter + coördinator - LOS: kerngroep voorbereiding

12 Hoe de PG organiseren? In de praktijk… Nood aan werkgroepen of net niet? - dagelijks bestuur: voorbereiding - PG-bestuur: beslissingen - personeel: enkele leden dagelijks bestuur - projecten: geen aparte werkgroep - projectbegeleiding: peter of meter + coördinator - LOS: kerngroep voorbereiding Tussentijdse evaluaties: - jaarlijks: projectbezoek en projectevaluatie - 2005: Activeringscel L+: zelfevaluatie PG - bestuur: controle-evaluatie secretariaatswerking

13 Hoe PG-leden 6 jaar motiveren? Vervroegd afhaken vermijden… Wanneer blijven mensen naar vergadering komen? Voordelen! - subsidies (de cofinanciering) - samenwerking die tot rendement leidt Andere motivaties: - PG-leden betrekken bij overleg - eigen inbreng = belangrijk - mogelijkheden naar toekomstwerking - meter- en peterschap - uitdagingen: gemeente- /sectoroverschrijdend werken  innoveren, meerwaarde voor regio,… Grootste probleem:vroegtijdig opgebruikt budget

14 Hoe vermijden dat PG-leden eigen belangen laten primeren? Hoe de PG-leden ‘ruimdenkend’ laten samenwerken? Tussen de mensen: geldt ook voor PG-leden Belangrijk: PG  samenwerking - eerste jaren PG-leden: horen, zien, ontdekken… … mekaar leren kennen  dynamiseringstaak coördinator - ! beginjaren: budgetten !!! verleidelijk - tweede fase: appreciëren - noden en kansen - derde fase: ‘samen denken’ - moet groeien naar ‘samen acties ondernemen’ = regio-opbouw

15 Welke begeleidende rol heeft de coördinator t.o.v. de PG? administratieve en inhoudelijke werking - financieel traject van de PG - VEEL communiceren naar PG-leden - advies inhoudelijk traject - advies + communicatie i.v.m. samenwerking overheden - vergaderingen: voorbereiding - leiding - verslag - uitbouw IR- en TNS-projecten - dynamisering van en in de streek = bijdrage tot regio-opbouw

16 Welke begeleidende rol heeft de coördinator bij projecten? ! Ruimte voor bottom up - eerste projectidee: indiener  ‘passende’ info - assisteren projectfiche ! verklaren: financiën – administratie - declaraties - PG-leden adviseren en bijstaan tijdens projectoverleg: aanvraag  contract - projectpeters en -meters informeren - regelmatig projectbezoek  opvolging - begeleiding bij declaraties + budgetopvolging - opnieuw: COMMUNICEREN

17 Tips voor PG-coördinatoren Regio: tussen de mensen: bottom up - luisteren - communiceren - overleggen - dynamiek in de regio Overheden: top down - communiceren - overleggen Vijf sporen: gebruik spoor 3 Opvolgen uitvoering LOS Opvolgen financiën - eigen boekhouding + projecten

18 Dank voor uw aandacht Tot ziens… in het Pajottenland


Download ppt "W e l k o m. De Plaatselijke Groep en de rol van de coördinator Brussel – studiedag VRN – 22 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google