De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Structuurfondsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Structuurfondsen"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Structuurfondsen
Ministerie van Economische Zaken Eva Reuling Ronald Jousma 4 april 2017

2 Programma workshop Toekomstig beleidskader EFRO
Kansen RI’s en EFRO - slimme combinaties Frans C.A. Jaspers - Lifelines Prof. Dr. Hans Tanke - NeCEN Brainstorm Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

3 Toekomstig beleidskader EFRO
Doel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Verkleinen economische verschillen tussen Europese landen en regio's Verbeteren regionale concurrentievermogen en regionale werkgelegenheid Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

4 Toekomstig beleidskader EFRO
Europa2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Thematische concentratie Rijke lidstaten kiezen uit drie beleidsthema’s: - Innovatie - MKB - Koolstofarme economie, duurzame energie Smart Specialisation Strategies verplicht Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

5 EFRO-programma’s Periode 2007 t/m landsdelige EFRO-programma’s: - Kansen voor West - OP Noord, - GO-Oost, - OP Zuid. Periode 2014 t/m 2020: opnieuw 4 landsdelige programma’s Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

6 Toekomstig beleidskader EFRO
Financiële Kaders EFRO-budget 2014 t/m 2020 EUR 455 mln. totaal EUR 65 mln. per jaar voor de 4 programma's Ter vergelijking: EFRO-budget 2007 t/m 2013 EUR 830 mln. totaal EUR 118 mln. per jaar voor de 4 programma's -> een teruggang in middelen van 45%!! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

7 Kansen RI’s en EFRO EFRO: recept voor financiering RI’s?
Beperkt budget voor Nederland RI’s moet passen binnen de S3 van het landsdeel Ja, kansen zijn er ook voor de periode 2014 t/m 2020 Steekwoorden: - Slimme combinaties, synergie en - Betrekken van bedrijfsleven. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

8 Kansen RI’s en EFRO Slimme combinaties
Het blijft mogelijk om op projectbasis EFRO-middelen toe te kennen aan RI's Gezien budget en scope S3, richten op: - Vergroten aantal open access faciliteiten -> toegankelijk maken van bestaande faciliteiten - Bevorderen van investeringen van bedrijven in de faciliteiten (verhogen private R&D uitgaven) - Sterke koppeling met innovatie, toepassing, demonstratie en valorisatie binnen projecten Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

9 Kansen RI’s en EFRO S3 Noord-Nederland
Ambitie: maatschappelijke uitdagingen centraal Noord-Nederland als Living Lab en valorisatieregio Economische speerpunten: Agrifood Energie Health ageing Sensorsystemen en materialen Watertechnologie Ministerie van Economische Zaken 4 april 2017

10 Kansen RI’s en EFRO S3 Oost-Nederland
Ambitie: S3 draagt bij aan de doelstellingen van Europa2020 Oost mikt op synergie met H2020 en cross-overs Economische speerpunten: Agrifood Health Energie – en milieutechnologie High Tech Systems and Materials (HTSM) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

11 Kansen RI’s en EFRO S3 Zuid-Nederland
Inzet op cross-overs, triple helix en entrepreneurial discovery Slimme combinaties m.n. H2020 en POP Aandacht voor technisch personeel via human capital agenda en ESF Economische speerpunten: Chemie Agrofood Hightech systemen en materialen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

12 Kansen RI’s en EFRO S3 West-Nederland West: P4 & G4
7 universiteiten en 18 hogescholen Inzet op de 9 Topsectoren Zuidvleugelagenda Amsterdam Economic Board Economische visie2020 Utrecht Ambitie: versterking Topsectoren, ontwikkeling cross-overs Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

13 Frans Jaspers UMCG Lifelines Presentatie
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017

14 Hans Tanke LUMC NeCEN Presentatie
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 april 2017


Download ppt "Workshop Structuurfondsen"

Verwante presentaties


Ads door Google