De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie Businessplan Biobased Economy 2.0 18 november 2011 Fort Voordorp, Groenekan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie Businessplan Biobased Economy 2.0 18 november 2011 Fort Voordorp, Groenekan."— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie Businessplan Biobased Economy 2.0 18 november 2011 Fort Voordorp, Groenekan

2 Van Businessplan naar Innovatiecontract Mees Hartvelt Voorzitter werkgroep Businessplan BBE 2.0

3 Programma 13.00 Welkom door de voorzitter Mees Hartvelt Plenaire inleidingen 14.00 – 14.15Verdelen over de werksessies 14.15 – 15.451e deelsessie 15.45 – 16.00Pauze 16.00 – 16.302e deelsessie 16.30 – 17.00Afsluiting door Mees Hartvelt en Netwerkborrel

4 Hoe gaan we dat doen? Het Werkproces 13 oktober 2011 Startbijeenkomst kernteam 18 november 2011 Brede bijeenkomst voor privaat commitment en voortgang aansluiting NWO, DLO, TNO, regio, topsectoren etc. 6 december 2011 Netwerkbijeenkomst concept eindversie 15 december 2011 Businessplan 2.0 gereed

5 En tot slot… … Hét Biobased Economy Businessplan 2.0, als onderdeel van het innovatiecontract Chemie, aan te bieden eind december aan Minister Verhagen!

6 Programma 13.00 Welkom door de voorzitter Mees Hartvelt Plenaire inleidingen 14.00 – 14.15Verdelen over de werksessies 14.15 – 15.451e deelsessie 15.45 – 16.00Pauze 16.00 – 16.302e deelsessie 16.30 – 17.00Afsluiting door Mees Hartvelt en Netwerkborrel

7 Toelichting werksessies Herman van Wechem Wetenschappelijke en Technologische Commissie BBE

8 Het Startkapitaal

9 Wat willen we bereiken? •Een helder Businessplan 2.0, als onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Chemie •Met samenhang en afstemming over de verschillende topsectoren •Met een meerjaren Roadmap voor Kennis en Innovatie •Met een Financieel commitment van Private en Publieke zijde •Met synergie tussen bestaande programma’s •Met aansluiting van NWO, TNO, DLO, ECN etc •Met aansluiting op Regionale initiatieven en de EU •Voortbouwend op Sterkten en anticiperend op Kansen! •Zodat Nederland een leidende positie inneemt in de transitie naar een Biobased Economy !!

10 Uitgangspunten van het Innovatiecontract •Eind van het jaar plan gereed, met commitment. •Voorjaar 2012 detaillering •Streefwaarde private bijdrage is 40% in 2015 voor TKI’s •Aansluiting bij Europese thema’s •Financieel commitment voor 2012-2013, perspectieven voor 2014-2016

11 Van thema’s naar programma’s Teeltoptimalisatie-Biomassaproductie, Andries Koops Geïntegreerde bioraffinage, Annita Westenbroek Kringloop, water, nutriënten, bodem, Huub Rijnaarts Economie, beleid en duurzaamheid, Hans van Meijl Biobased materialen, Christiaan Bolck Bio-energie, Luuk van der Wielen Biobased chemicaliën, Bert Weckhuysen

12 Opzet werksessies Presentatie van het thema door de trekkers Centraal staat: aansluiting bij vragen bedrijfsleven en maatschappij. Doel: • Aanvulling en reactie op programmalijnen • Van instemming naar financiëel commitment

13 Om 16.00 uur 2 extra sessies: Biosolar fundamenteel onderzoek bio- energie + biogas, Huub de Groot/ Douwe Frits Broens SYMBIONT fundamenteel onderzoek bioraffinage, Huub Rijnaarts

14 Aan de slag !


Download ppt "Werksessie Businessplan Biobased Economy 2.0 18 november 2011 Fort Voordorp, Groenekan."

Verwante presentaties


Ads door Google