De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Over taal en rekenen gesproken…’ September/oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Over taal en rekenen gesproken…’ September/oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Over taal en rekenen gesproken…’ September/oktober 2010

2 Programma 14.30 – 15.00Ontvangst 15.00 – 15.10Opening, uitleg over programma/huishoudelijke mededelingen 15.10 – 15.25Korte presentatie over het Steunpunt taal en rekenen vo 15.25 – 16.00Algemene presentatie over referentieniveaus 16.00 – 16.15Pauze 16.15 – 17.00Workshops 1. Taal 2. Rekenen 3. Invoeringsaspecten Korte presentaties - Twee presentaties: één over taal en één over rekenen 17.00 – 17.40Pauze met soep en broodjes 17.40 – 18.25Vervolg Workshops 1 t/m 3 Wisseling presentatie taal / rekenen 18.25Evaluatie: inleveren formulieren.

3 ‘Over het Steunpunt gesproken…’

4 Steunpunt taal en rekenen vo • Bedoeld als ondersteuning voor scholen bij de intensivering van hun taal- en rekenbeleid • Werkt in opdracht van OCW • Gestart per 1 februari 2010 • Werkt nauw samen met alle partijen die betrokken zijn bij taal- en rekenbeleid • Werkt met twee adviseurs: Johan van den Berg Harm Oostland

5 Voor wie is het Steunpunt? • docenten • sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en rekenencoördinatoren en – coaches • schoolmanagement en bestuurders

6 Wat doet het Steunpunt voor ú? • Werkt vraaggericht, vraag van scholen is leidend 1 ) • Informeert en adviseert over het wát • Scholen gaan zelf over het hoé • Stimuleert kennisdeling: opzetten regionale netwerken voor taal en rekenen 2 ) • Vervult een makelaars rol in vraag en aanbod • Verzorgt informatie- en flitsbijeenkomsten • Volgend voorjaar: verdiepingsconferenties

7 1 ) Antwoorden op vragen Antwoorden van het Steunpunt: • Betrouwbaar! • Snel reactie • Geen antwoord voor handen => Steunpunt gaat er naar op zoek, raadpleegt deskundigen

8 2 ) Kennisdeling • Wilt u (uw school) deel uitmaken van de regionale netwerken voor taal en rekenen die wij willen opzetten? (ca. vier netwerkbijeenkomsten per jaar) • U kunt zich aanmelden via het contactformulier op onze website. • Start ≈ november 2010, begeleiding door APS, CPS en KPC

9 www.steunpunttaalenrekenen.nl •O•Op onze website informatie over: •w•wetten en regels in het vo •b•bijeenkomsten over taal en rekenen •t•toetsen, leermiddelen, nascholingsprogramma’s en beleidsondersteuning •o•overzichten van publicaties •S•Servicedocumenten: beleidsstukken kort en bondig, in begrijpelijke taal •v•verwijzingen naar belangrijke websites en organisaties •É•Én een digitale en telefonische helpdesk

10 www.steunpunttaalenrekenenvo.nl

11 Tot slot gezichten die bij het Steunpunt horen Harm Oostland en Johan van den Berg (adviseurs) Lia Wildeman (managementassistente) Akke Vos (coördinatie)

12 ‘Over taal en rekenen gesproken…’ Amsterdams Lyceum, 16 september 2010

13 Indeling: wat = waar? • Lokaal …:Workshop taal • Lokaal …:Workshop rekenen • Lokaal …:Workshop invoeringsaspecten • Lokaal …:Korte presentaties over taal en rekenen


Download ppt "‘Over taal en rekenen gesproken…’ September/oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google