De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiemanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiemanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Competentiemanagement
De Return on Investment van Competentiemanagement Welkom op ons tweede competentiemanagement cafe Welkom: Alle nieuwe gezichten Mensen van Quoratio/Arvode Malin Schmidt Arnold Berger Sandra Galjaard Eerst even door de agenda heen en dan een voorstelrondje. Daarna een introductie van 5 minuten over Comaea. 18 februari 2010

2 Agenda 14:00 Opening en welkom (Marco Frijlink, Comaea) 14:20 ROI meten voor competentiemanagement (Maartje Mikx, Comaea) 14:45 Vergroten innovatiekracht met competentiemanagement (Malin Schmidt) 15:00 Mini break 15:15 Voorwaarden voor een positieve ROI (Jan Paul Lottering, Move2win) 15:45 Mini workshop: Gewenste ROI in kaart brengen 16:30 Borrel

3 Voorstelrondje Wat is uw naam? Voor welke organisatie werkt u?
Wat is uw rol daar? Wat heeft u met competentiemanagement?

4 Visie op competentiemanagement
“Organisatiebeleid met als uitgangspunt de continue en geïntegreerde afstemming van competenties van medewerkers in een organisatie, waarbij zowel de realisatie van organisatiedoelen als ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele werknemers centraal staan” Competenties: “De combinatie van kennis, vaardigheden, opvattingen en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om een bepaalde taak goed uit te voeren” Wij van Comaea houden ons bezig met het managen van competenties. Er zijn vele definities in omloop en dit is de manier waarop wij naar competenties en competentiemanagement kijken: “De combinatie van kennis, vaardigheden, opvattingen en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om een bepaalde taak goed uit te voeren” Dus zowel de vakinhoudelijke competenties als de gedragsmatige competenties zijn van belang. De definitie van competentiemanagement is: “Organisatiebeleid met als uitgangspunt de continue en geïntegreerde afstemming van competenties van medewerkers in een organisatie, waarbij zowel de realisatie van organisatiedoelen als ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele werknemers centraal staan” Oftewel het gaat om de afstemming van enerzijds de organisatiedoelen en anderzijds de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers. Kennis kan je kopen!

5 Competentiemanagementproces:
In onze optiek ziet een competentiemanagementproces er als volgt uit: Ontwerpen van een competentieprofiel en functieprofiel Vaststellen van de huidige competentieniveau op individueel, team en organisatieniveau Analyseren van de kritieke verschillen Aan de hand van die analyse een plan maken op individueel, team en organisatieniveau Comaea biedt ondersteuning aan dit proces met behulp van ons webgebaseerde competentiemanagementsysteem en we ondersteunen organisaties bij de organisatorische implementatie van het proces.

6 Het competentieraamwerk
Het systeem ziet er als volgt uit. Je begint met het invoeren van het competentieraamwerk bestaande uit organisatiespecifieke competenties, vakinhoudelijke competenties en gedragscompetenties.

7 Functieprofielen Vervolgens kan je per functie aangeven welk competenties je moet hebben op welk niveau. Hier zie je bijvoorbeeld welke competenties op welk niveua een bokhouder zou moeten hebben.

8 Beoordelen van medewerkers
Vervolgens kunnen medewerkers beoordeeld worden. Ze kunnen tevens aangeven wat hun motivetaie is tov een bepaalde competentie

9 Competentieprofiel voor iedere medewerker
Dit wordt gevisualiseerd in een competentieprofiel. De zwarte lijn geeft het normprofiel aan en de blauwe vierkantjes het niveau wat men nu heeft. De rode blokjes zijn dus de punten waarop men nog kan zou moeten groeien. 9

10 Competentieprofiel voor iedere medewerker
Dit kan ook in een spinnewebgrafek getoond worden. Deze visualisaties kunnen als input worden gebruikt bij het ontwikkelingsgesprek tussen de manager en de medewerker. 10

11 Ontwikkeldoelen voor iedere medewerker
In het ontwikkelgesprek kan dan tussen de medewerker en de manager vastgesteld worden wat de ontwikkeldoelen worden voor het komend jaar. En deze kunnen gestructurerd vastgelegd worden in het systeem. 11

12 Overzicht welke competenties hebben we in huis? Wat zijn de witte gaten?
Naast rapportages op individueel niveau, kunnen er ook rapportages op organisatie- en teamniveau worden gegenereerd. In deze rapportage is te zien hoeveel medewerkers een bepaalde competentie bezitten, op welk niveau.

13 Kwaliteitsmanagement per proces en team (gemiddelde match per functieprofiel)
In deze rapportage is te zien wat de gemiddelde match is per functieprofiel. In de meeste organisaties wordt een gemiddelde van minimaal 50% of 60% gehanteerd. Wanneer een functie onder dit gemiddelde uitkomt moet er actie worden ondernomen.

14 Match op individueel niveau
Vervolgens kan op individueel niveau gekeken worden hoe de match is met het normprofiel voor deze functie.

15 Zoeken & Vinden Op alle mogelijke manieren (afdeling, leeftijd, geslacht, rol en competenties) kan gezocht worden door het hele systeem. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u iemand zoekt met een specifieke competentie. Daarnaast kan deze functionaliteit ook handig zijn wanneer u in kaart wil brengen welk competenties de komende jaren de organisatie gaan verlaten.

16 Certification Management
x x In de certificatenmanagement module kunnen alle opleidingen en certificaten in kaart worden gebracht en worden gemanaged. U kunt het systeem zo instellen dat u een notificatie krijgt bijvoorbeeld per mail wanneer een certificaat bijna gaat verlopen.

17 Contact Wilt u meer weten over Comaea?
We komen graag langs voor een demo U kunt een trial account aanvragen Meer informatie is te vinden in de folders en op de website: 17


Download ppt "Competentiemanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google