De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsadviseur Fundeon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsadviseur Fundeon"— Transcript van de presentatie:

1

2 Opleidingsadviseur Fundeon
VERGRIJZING PERSONEELSBELEID IN DE BOUW Wilbert Pot Opleidingsadviseur Fundeon

3 Vergrijzing: structureel

4 Vergrijzing: cijfers & feiten
Bronnen EIB en CBS: In 2010 is 20 % van de medewerkers in bouw/infra boven de 55 jaar. Verwachte uitstroom: de komende 10 jaar zal 1 op de 5 medewerkers de sector verlaten. De vergrijzing is structureel: in 2040 wordt het hoogtepunt bereikt, daarna stabilisatie: Dan is 50% van de medewerkers boven de 50 jaar!

5 Vergrijzing: uitdaging
aanpakken personeelstekort door medewerkers zo lang mogelijk optimaal in te zetten. het wegvloeien van kennis en ervaring te voorkomen. te zorgen voor nieuwe instroom. Maar eerst: hoe denken we over senioren?

6 Vergrijzing: beeldvorming
Bij ouderen denken we aan: Hoger ziekteverzuim Slechter bestand tegen werkdruk Omgang met technologische vernieuwing “vastgeroeste” werkverhoudingen Concurrentie met jongeren Volgens Servicepunt MKB: werkelijkheid veel positiever, maar bedrijfsbeleid maakt het verschil!

7 Vergrijzing: keuzes Elk bedrijf zal keuzes moeten maken:
Hoeveel medewerkers nodig? Welke rol spelen ze in het bouwproces? Welk niveau? Zelf opleiden of wegkopen? Zelf in dienst nemen of inlenen? Investeringen in arbobeleid Beslissingen op basis van grootte bedrijf, aard van het werk en menselijke factoren.

8 Nieuwe instroom? Gevolgen ontgroening Imago van de bouw
Boeien en binden van jonge werknemers Nieuwe medewerkers Y-generatie Welke instrumenten moet een bedrijf ontwikkelen voor een goede instroom?

9 Vergrijzing: modern personeelsbeleid
Modern personeelsbeleid vraagt: Goede werving en selectie Meer mogelijkheden voor individuele wensen: rekening houden met levensfase van de medewerker! Gebruik loopbaaninstrumenten van begin af aan. Nieuwe managementstijl?

10 Vergrijzing: levensfasegericht personeelsbeleid
“ beleid dat zich richt op de duurzame en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers binnen een organisatie door rekening te houden met hun actuele levensfase en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften” Doel: evenwichtige personeelsopbouw

11 Vergrijzing: levensfases
Starters Spitsuur in ‘t leven Stabilisatie Senior Zoeken naar optimale match tussen taken, competenties en wensen medewerker. maatwerk in arbeidsverhoudingen Iedereen is belangrijk!

12 Vergrijzing..

13 Vergrijzing: overdragen vakkennis
Senioren in de organisatie: voorbeeldfunctie! Gebruik hun kennis en ervaring. Maatwerk in takenpakket Maak hen leermeester of praktijkbegeleider. Maar begin niet te laat met het ontwikkelen van competenties op het gebied van organisatie en coaching. Positieve aandacht als sleutel..

14 Personeelsbeleid: instrumenten
Bedrijfstak bouw al jaren mee bezig: Imago verbetering CAO-afspraken Loopbaanbeleid EVC Ondersteunen P&O bedrijven Nu: anti-cyclisch opleiden

15 Vergrijzing: rol Fundeon
Doel: levensfasegericht personeelsbeleid om de knelpunten in de personeelsvoorziening de komende dertig jaar aan te pakken.

16 Conclusies Begin met analyse: feiten & cijfers en uw bedrijf?
Maatwerk t.a.v. oudere medewerkers Individueel plan voor alle medewerkers Werken aan nieuwe instroom Uiteindelijk: levensfasegericht personeelsbeleid om de knelpunten in de personeelsvoorziening de komende dertig jaar aan te pakken.

17 Loopbaanbeleid: afsluiting
VRAGEN & DISCUSSIE? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Opleidingsadviseur Fundeon"

Verwante presentaties


Ads door Google