De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Welkom Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage Teamleider HAVO / VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Welkom Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage Teamleider HAVO / VWO."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom

3 Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage Teamleider HAVO / VWO

4 Mentoren 5-HAVO en 6-VWO Mevrouw N. Masselink De heer O. Akaouche
Mevrouw H.M. Schoffelmeer De heer Drs. S.P.L. Gijben De heer Ir. L.P.M. Schonk Mentoren 5-HAVO en 6-VWO

5 Opzet van de avond 5-HAVO 6-VWO 19.15 uur
5-HAVO 6-VWO 19.15 uur ontvangst met koffie en thee in de aula 19:30 uur introductie door de teamleider 19.45 uur kennismaking met de mentor voorlichting over vervolgopleiding 20.15 uur 20.30 uur informele afsluiting met een hapje en een drankje in de aula 21.00 uur einde Opzet van de avond

6 Programma Cijfergeving Schoolexamen (SE) Combinatiecijfer
Centraal Examen (CE) Programma

7 Cijfergeving Eindcijfer -> cijfer op eindcijferlijst :
(SE cijfer + CE cijfer) / 2 Eindcijfer wordt bepaald door cijfer van SE en CE te middelen SE-cijfer is gewogen gemiddelde van alle schoolexamencijfers Niet alle vakken hebben een CE-cijfer Cijfergeving

8 Schoolexamen SE Sommige vakken hebben alleen een SE en geen CE
HAVO 4: Mijleer, CKV HAVO 5: INF, BSM, NLT, LO VWO 4: Mijleer VWO 5: CKV, KCV, ANW VWO 6: INF, BSM, NLT, LO Eisen / weging van examens te vinden in het PTA Schoolexamen SE

9 Afronding Schoolexamens
Voordat aan het CE mag worden deelgenomen moet het SE afgesloten zijn: Alle SE toetsen gemaakt Alle handelingsdelen afgerond (LO, CKV) Het pws moet met een cijfer van minimaal 4,0 zijn afgerond Afronding Schoolexamens

10 Combinatiecijfer (alle cijfers minimaal 4,0)
HAVO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer en vormt het combinatiecijfer (beide cijfers minimaal 4,0) VWO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer, ANW en KCV en vormt het combinatiecijfer (alle cijfers minimaal 4,0) Combinatiecijfer

11 Profielwerkstuk Tijdstip Onderdeel 14 maart 2012 1e uur
Voorlichtingsbijeenkomst in de aula door de teamleider 23 april 2012 Leerlingen uit HAVO-4 en Vwo-5 geven aan bij welk vak ze een profielwerkstuk willen schrijven (1e en 2e keuze) (inleveren van formulier bij mw. Prooij of mw. Van der Leer in 200) Mei 2012 Zoeken van informatie voor je profielwerkstuk / formuleren van probleemstelling 21 mei 2012 Definitieve bepaling vak(ken) bij welke een leerling zijn werkstuk gaat schrijven Week 23 (4 t/m 8 juni) Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling. In deze week moet de probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider) zijn. Week 37 (10 t/m 14 september) Voortgangsgesprek met docent 17 september 2012 Profielwerkstukdag HAVO 18 september 2012 Profielwerkstukdag VWO 19 oktober 2012 Voorlopige versie profielwerkstuk inleveren 16 november 2012 Definitieve versie profielwerkstuk inleveren 27 november 2012 Presentatieavond profielwerkstuk Profielwerkstuk

12 Schoolexamen SE-week 9 t/m 18 januari 2013 25 t/m 29 maart 2013
Herkansen per periode Herexamen op 5 en 6 februari en 22 en 23 april 2013 : Voor 1 vak met alleen schoolexamen; vindt plaats in VWO 6 / HAVO 5 Schoolexamen

13 13 mei 2013 t/m 29 mei 2013 Centraal Examen

14 Eindcijferbepaling Nieuwe slaag-/zakregeling -> alles 6 of hoger
-> 1x5 en de rest 6 of hoger -> 1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0 -> 2x5 of 1x5 en 1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0 Eindcijferbepaling

15 Ondersteuning Ouders! Mentor Vakdocent Teamleider
Faalangst-reductie-training Ondersteuning

16 Niet geslaagd, wat dan ? Doubleren in eindexamenjaar
alles uit het examenjaar overdoen Diploma halen op een andere school VaVo of Luzac / zelfde slaag-zakregeling, aangepast programma HBO zonder diploma Gaan werken (en later spijt krijgen?) Niet geslaagd, wat dan ?

17 Op donderdag 13 juni 2013 worden alle geslaagden om 14
Op donderdag 13 juni 2013 worden alle geslaagden om uur op school verwacht! Diploma-uitreiking vindt plaats op 10 juli 2013 (HAVO) en 11 juli 2013 (VWO) Geslaagd, wat dan ?

18 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen? Vragen die u nog had
Liefst antwoord door middel van filmpjes met leerlingen Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom. Welkom Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage Teamleider HAVO / VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google