De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie ouders en leerlingen 5H/6V 2012/2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie ouders en leerlingen 5H/6V 2012/2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie ouders en leerlingen 5H/6V 2012/2013
Opzet examenjaar Slagen (en zakken) Afronden cijfers Herkansingen Lesbezoek

2 Informatie examenjaar 2012/2013
Uitslagen vorig jaar 5 HAVO 39 van de 45 geslaagd (86%) 6 VWO 73 van de 85 geslaagd (87%)

3 Contactpersonen Mentoren Schoolleiding (D-gang)
coördinator 4/5 havo: Richard van Oostenbrugge coördinator 5/6 vwo: Mirjam Hannes examensecretaris: Joke van den Hoeven

4 Opbouw examenjaar september.: herkansingen over 4H/5V
oktober: SE1 (schoolexamen) januari: SE2 en luistervaardigheid en, du, fa maart: mondelinge examens (projectweek) en SE3a april: presentatie profielwerkstuk, herkansingen, herexamen mei: CE1 (centraal examen 1e termijn) juni: uitslagen CE1 en CE2 (herkansing CE1) juli: uitslagen 2e termijn, diploma-uitreikingen

5 Bijzondere activiteiten
zaterdag 23 maart t/m woensdag 27 maart: skireis vrijdag 26 april: examenstunt vrijdag 31 mei: examengala

6 Informatie over inhoud en regelingen examen
Website Herman Jordan: internet en intranet (Magister): toelating tot CE hulpmiddelen wanneer geslaagd examenreglement PTA (programma van toetsing en afsluiting) aanmelden herkansingen landelijke informatie over examens

7 Toelating CE Schoolexamen volledig (voor alle vakken) afgerond:
1. Alle handelingsdelen afgerond: voldoende afgetekend bij leerling en docent en verwerkt in de centrale administratie. 2. Alle schoolexamens die met een cijfer worden beoordeeld (toetsen en praktische opdrachten) afgelegd, beoordeeld en verwerkt in de centrale administratie.

8 Wanneer geslaagd? alle eindcijfers 6 of hoger, of 1 x 5, of 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4, gemiddelde tenminste 6.0 CKV en LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed' MA, ANW en PFW zijn kleine vakken, rekenkundig gemiddelde van eindcijfers telt mee als één eindcijfer (combinatiecijfer) voor de uitslag geen 3 of lager voor elk vak gemiddeld CE-cijfer van alle vakken voldoende

9 Kernvakkeneis nieuw betreft
Eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde 3 x 6 of hoger of 1 x 5 en 2 x 6 of hoger

10 Bepaling cijfers: (on)voldoendes en afronden
SE-cijfer vak gewogen gemiddelde van schriftelijke en mondeling toetsen en praktische opdrachten; cijfer op één decimaal + afronding naar boven; 5,45 wordt 5,5 CE-cijfer vak cijfer op één decimaal volgens landelijke normering Eindcijfer vak heel cijfer: 5 is onvoldoende en 6 is voldoende gemiddelde van SE-cijfer en CE-cijfer: 5,45 = 5 en 5,50 = 6 (1e decimaal onafgeronde cijfer moet een 5 zijn) indien geen CE: alleen SE-cijfer; 5,45 wordt 5,5 en 5,5 = 6

11 Gemiddeld CE-cijfer heel cijfer: 5 is onvoldoende en 6 is voldoende gemiddelde van ce-cijfers zonder extra vakken; 5,49 is 5 en 5,50 is 6 (1e decimaal onafgeronde cijfer moet een 5 zijn) Combinatiecijfer 2 of 3 vakken Havo: MA en PFW VWO: ANW, MA en PFW Stap 1: voor elk vak wordt apart eindcijfer bepaald op basis van SE-cijfer; 5,45 wordt 5,5 en 5,5 = 6 Stap 2: gemiddelde van de gehele eindcijfers bepalen: 5,45 is 5 en 5,50 is 6

12 Herkansingen SE Herexamen SE Herkansing CE 1 herkansing
2 herkansingen over 4H/5V tentamens van verschillende vakken 3 herkansingen over 5H/6V tentamens van verschillende vakken Herexamen SE 1 herexamen over onvoldoende eindcijfer voor vak dat geen CE heeft: MA*, ANW* , WD, NLT (*combinatiecijfer is ook onvoldoende) Herkansing CE 1 herkansing

13 Inhalen examens: liever niet!!!!!!!!!!
alleen met geldige reden gemiste examens mogen ingehaald worden afmelding vooraf en schriftelijke bevestiging achteraf bij ziekte dient (huisarts) geraadpleegd te worden bij ongeoorloofde afwezigheid krijg je een 1 deze 1 kun je wel met een herkansing ‘repareren’ wanneer inhalen? volgende examenronde, eventueel herkansingen inhalen geeft altijd planningsproblemen soms niet meer mogelijk (SE3 bijv.)

14 Lesbezoek In examenklas mag je 2 uren per week vrij ‘cuppen’.
Verder verplicht naar de (begeleidings)lessen. Alleen in de schoolexamenweken hoef je niet naar de les.

15 Absentie & te laat komen
Contactpersonen Staula ma, di, do. vr: Job v. Ginkel wo: Angela Panday Job en Angela handelen absenties & te laat komen in eerste instantie met leerlingen zelf af. Pas in tweede instantie bemoeienis coördinatoren. Ongeoorloofd: sancties vanaf dag 1 8.00 uur melden (te laat) 15.30 – uur Staula (verzuimde lessen) Geoorloofd: briefje ouders zo vroeg mogelijk inleveren in de Staula Onverbeterlijk ongeoorloofd lesverzuim: inschakeling leerplichtambtenaar ontneming herkansing

16 Zelf briefjes schrijven
Leerlingen van 5H en 6V van 18 jaar en ouder mogen zelf absentie verantwoorden mits ouders en coördinator toestemming hebben gegeven via ondertekend formulier


Download ppt "Informatie ouders en leerlingen 5H/6V 2012/2013"

Verwante presentaties


Ads door Google