De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 september 2013 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examen zak/slaagregeling belangrijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 september 2013 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examen zak/slaagregeling belangrijke."— Transcript van de presentatie:

1 16 september 2013 Voorlichtingsavond 6 vwo

2 verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examen zak/slaagregeling belangrijke data profielwerkstuk vervolgopleidingen Onderwerpen

3 geen tussentoetsen naast praktische opdrachten ook profielwerkstuk 3 toetsweken stof (4)5 vwo ook getoetst steunles –Vrijwillig, behalve –Voor contractleerlingen –In geval van slechte cijfers Wat is anders in 6 vwo?

4 Dhr R. H. Snijder, teamleider (sny) Mw. drs. L. Bender-Leenen, afdelingsleider (bnd) en tto-coordinator Dhr B. Brouwer, sectordirecteur bovenbouw Begeleiding 6 VWO

5 initiatief Snij, Bnd: gesprek met leerlingen bij minder goede resultaten gesprek vervolgopleiding/PW initiatief bij leerling: hulp bij plannen studie steun bij kiezen herkansing andere problemen Begeleiding

6 Woensdag 8 e uur Mw. drs E.Brouwer en Mw. C. Luijpen Testen zijn al afgenomen Je mag ook meedoen als je niet in de doelgroep zit Examenvreestraining

7 deel toetsen 4 vwo en 5 vwo telt mee programma van toetsing en afsluiting (pta) in PTA staat ook examenreglement stof en gewicht per toets alle toetsen zijn onderdeel examen Toetsing

8 ernstige familieomstandigheden ziekte melding zo spoedig mogelijk, altijd vóór de toets om 8:00 aandacht voor toetsen (zoals mondeling) buiten de toetsweek neemt u altijd contact op met team/afdelingsleider bij ziekte tijdens examen: tweede/derde tijdvak Verhindering bij toetsing

9 recht op één herkansing per toetsweek hoogste cijfer telt inhalen herkansing niet mogelijk Herkansingen

10 binnenkort overzicht alle cijfers resultaten ook op internet resultatenoverzicht na iedere toetsweek Rapportage resultaten

11 zelfstandig onderzoek samenwerken kost ongeveer 80 klokuren begeleiding van docent telt in combinatie met ml, anw, (kcv) als één cijfer aandacht voor plagiaat presentatie van PW in februari Profielwerkstuk

12 op tijd inleveren: –op de juiste datum voor 23:59 uur –digitaal én op papier aandacht voor planning! –houd er rekening mee dat je de laatste week niets kan doen maak reservebestanden (op harde schijf op school) Inleveren Profielwerkstuk

13 te laat inleveren PW heeft gevolgen voor cijfer (bonuspunt) PO later inleveren dan twee dagen na vastgestelde datum = onregelmatigheid dit heeft gevolgen voor cijfer Te laat inleveren

14 omvat alle vakken (uit 4, 5 en 6 vwo) Lo en ckv krijgen geen cijfer ANW, Maatschappijleer, (KCV) en profielwerkstuk: combinatiecijfer. combinatiecijfer telt als volwaardig cijfer mee compensatie vergroot kans op slagen Schoolexamen

15 deelname bij voldoende voor ckv, lo en de handelingsdelen geen CE voor: maatschappijleer, anw, ckv, lo, kcv en informatica. Centraal examen

16 Alleen schoolexamen: eindcijfer = afgerond cijfer ExDo 5,45=6 Eindcijfer: SE : gemiddelde op 1 decimaal CE : levert cijfer op 1 decimaal Eindcijfer: gemiddelde SE en CE 5,45=5 Cijferbepaling

17 –zonder onvoldoendes –één 5 zonder compensatie –één 4 met 2 compensatiepunten –2 x 5 met 2 compensatiepunten –of één 4 en één 5 met 3 compensatiepunten – cijfer 3 of lager is niet toegestaan, ook niet binnen het combinatiecijfer –gemiddelde CE moet 5,5 zijn! –maximaal 1 x 5 NE-EN-WIS mogelijk herexamen CE in één vak De leerling is geslaagd:

18 d onderdag 12 juni wij bellen de nog niet geslaagden vrijdag komen geslaagde leerlingen naar school voor cijferlijst en herkansingen één vak herkansen, mag ook voldoende zijn Uitslag

19 IB voor tto ma 5 + di 6 mei maandag 12 mei begin CE vrijdag 23 mei laatste zitting di 17 juni en wo 18 juni: tweede tijdvak voor herexamens ook als je geslaagd bent! woe 25 juni: uitslag tweede tijdvak donderdag 26 juni diploma- uitreiking om 19.30 uur. Belangrijke examendata

20 Universiteit (WO) HBO Bachelor – Master niveauverschil WO – HBO bezoek open dagen denk aan alternatief bij loting of plaatsingsrisico overzicht open dagen op www.studiekeuze123.nl en TKMST open-dagen app www.studiekeuze123.nl terugkomdag oud-leerlingen 6 atheneum Vervolgopleiding

21 Aanmelding WO en HBO liefst voor 1 januari i.v.m. Studiefinanciering en Ovjaarkaart (bij 18 jaar stopt kinderbijslag, zelf 3 maanden tevoren tegemoetkoming scholieren aanvragen) www.studielink.nl www.DigiD.nl www.studiekeuze123.nl als je het nog niet weet. www.studiekeuze123.nl

22 www.duo.nl > loten vertelt alles over loten www.duo.nl lijst lotingstudies geneeskunde geen centrale loting maar decentrale loting of selectie (=sollicitatie) voor lotingstudie uiterlijk 15 mei inschrijven Loten/ Decentrale selectie

23 donderdag 17 april feestcommissie 1 à 2 leerlingen uit iedere examenklas M - H - V Afscheidsdag

24 Tot ziens op de diploma- uitreiking Donderdag 26 juni om 19.30 uur


Download ppt "16 september 2013 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examen zak/slaagregeling belangrijke."

Verwante presentaties


Ads door Google