De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond
van mavo 4.

2 Een periode loopt van toetsweek naar toetsweek.
Er zijn 3 toetsweken Het eerste SE cijfer hebben de meeste lln al ! Er komen dus nog maar drie cijfers bij….. Goed scoren is dus van belang!

3 SE 1 cijfer : eindcijfer klas 3.
Toetsweek 1: 30 oktober 2013. Toetsweek 2: 15 januari 2014. Toetsweek 3: 26 maart 2014.

4 P T A Programma van Toetsing en Afsluiting

5 De schoolsite www. jl. penta
De schoolsite Ik zit op Jacob van Liesveldt onderwijs 4 mavo lijst met vakken.

6

7

8 Bij enkele vakken is het PTA te algemeen
Bij enkele vakken is het PTA te algemeen. Er wordt geen te toetsen leerstof genoemd. Volg voor deze vakken de studiewijzer op itslearning!

9 Schoolexamen. (toetsen)
Praktische opdrachten. Sectorwerkstuk Centraal Schriftelijk Examen.

10 12.3. Indien een kandidaat dan wel door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan een toets deel te nemen (blijkens een schriftelijke verklaring van de ouders/verzorgers) kan deze op een door de rector/directeur van de vestiging te bepalen tijd alsnog aan een uitgestelde toetsing deelnemen.

11 Dit betekent: Ziek?? Bij elke toets afmelden! Niet inspreken maar!!!!!! Formulier voor inhalen toets ophalen bij de teamleider.

12 Om aan het examen te kunnen deelnemen gelden voorwaarden:
LO vold / goed en alle uren gemaakt. sectorwerkstuk vold / goed. Praktische opdrachten: beoordeeld met cijfer. Moeten af! E-uren gemaakt. Aanvullen tot 32 uur.

13 1 Herkansing per toetsperiode (ingehaalde toetsen kunnen niet herkanst worden).
Superherkansing maatschappijleer: Herkansing over alle stof van het hele jaar. Tijdig opgeven via herkansingen M4 via itslearning. Belangrijk voor compensatie 7!

14 (ook bij mondeling i.v.m. voorbereiding).
15 Minuten voor tijd aanwezig zijn! (ook bij mondeling i.v.m. voorbereiding). Meer dan ½ uur te laat? Geen toegang meer! Spieken?.... Mobiele telefoons

15 Regels bij de afname van het examen:
Iets vergeten? Je mag de zaal niet meer verlaten. Geen tassen en mobiele telefoons (net als bij schoolexamens). Langer dan een half uur te laat geen toegang tot examen.

16 Intensieve examentraining:
24 en 25 april 2014 Centraal Examen 1e tijdvak: t/m 23 mei 2014. Centraal Examen 2e tijdvak: t/m 18 juni 2014.

17 Slaag- / zakregeling 7 examencijfers: Ne, En en 2 sectorvakken 2 keuzevakken en maatschappijleer

18 Allemaal voldoendes of 1 vijf 2 vijven of 1 vier →1 compensatie 7
Slagen / zakken Allemaal voldoendes of 1 vijf 2 vijven of 1 vier →1 compensatie 7 Recht op herkansing. (3 x 5 of 1 X 4 en 1x 5) Ook recht op herkansing als je geslaagd bent.

19 Het gemiddeld centraal examencijfer moet een 5,5 of hoger zijn.
( 5,45 wordt niet afgerond op 5,5!!!) Nederlands eindcijfer niet lager dan een 5. Rekenexamencijfer wel op diploma. Telt dit jaar en volgend jaar nog niet mee voor slaag/zak regeling. In schooljaar 2015/2016 wel!

20 Uitslag Centraal Examen: 2e tijdvak: 25 juni 2014 (één vak).

21 Na elke toetsweek volgt een mogelijkheid voor een herkansing.
Bij ziekte kan een toets worden ingehaald. Deze wordt niet meer herkanst. 13 februari 2014 afsluiting en presentatie sectorwerkstuk. 24 en 25 april 2014 intensieve examentraining. CE 1: 12 t/m 23 mei 2014. CE 2: 16 t/m 18 juni 2014. Uitslag CE 1: 12 juni 2014. Uitslag CE 2: 25 juni 2014.

22 Diploma-uitreiking: maandag 30 juni 2014 19:30 uur.


Download ppt "Welkom op de informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google