De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond havo-4, vwo-4. Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond havo-4, vwo-4. Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond havo-4, vwo-4

2 Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor

3 Wat is er anders? Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel Nieuwe vakken: bijv. ml, ckv, bsm en rekenen Studiewijzers en programmaplanners, PTA Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar Toetsweken (Deel)Toetsen over grotere delen van de stof Praktische opdrachten(o.a. PWS), handelingsdelen

4 Overzicht schooljaar 2013-2014 Vier periodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1: 30 oktober - 6 november 2013 –toetsweek 2: 15 januari - 22 januari 2014 –toetsweek 3: 26 maart – 2 april 2014 –herkansing voor EEN vak na toetsweek 1, 2,3 –toetsweek 4: 2 juli - 9 juli 2014 (GEEN herkansingsmogelijkheid)

5 Toetsen Eén herkansing na elke toetsperiode, geen herkansing na toetsweek 4 Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2 e tijdvak Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen recht op herkansing

6 Regels rond toetsen en examens Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! Beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte!! Te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets: geen extra tijd Bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

7 Ziekte tijdens de toetsweek Ouder of verzorger belt rechtstreeks met de administratie (Dus niet het antwoordapparaat inspreken!) Volgende dag ziek? Opnieuw bellen! Inhalen nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op de website)

8 Examencijfer(1) Centraalexamencijfer (CE) Schoolexamencijfer (SE): gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5 - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6 Het examen per vak bestaat uit :

9 Examencijfer(2) Eindcijfer = (SE + CE)/2 In, BSM en wis D hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer): - havo: maat, lv, PWS. - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.

10 Combinatiecijfer Toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) kunnen niet herkanst worden Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn Combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!

11 Combinatiecijfer (HAVO) - maatschappijleer: 6,46 - levensbeschouwing: 5,45 - profielwerkstuk: 5,4 5 Combicijfer: (6 + 5 + 5)/3 = 5,3 5

12 Combinatiecijfer (HAVO) - maatschappijleer: 6,57 - levensbeschouwing: 5,66 - profielwerkstuk: 6,5 7 Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7

13 Bevorderingsnorm Een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaag- /zakregeling van het eindexamen (vindt u in het examenreglement op de website) Alle overige leerlingen zijn “in bespreking” indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden

14 Overgang slaag-/zakregeling alle vakken voldoende één 5 en de overige vakken voldoende één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers slechts één van de KERNvakken Netl, Entl en Wis A of Wis B met eindcijfer 5 Cijfer REKENEN komt wél op de cijferlijst diploma, maar telt niet mee voor slaag-/zakregeling (wél in 2015-2016)

15 Begeleiding Mentor - eerste aanspreekpunt Teamleider TTO – Mevr. Oskam Decaan - profielkeuze, vervolgopleiding - proefstuderen (voor havo-4) - opleidingenavond, dinsdag 26 november 2013

16 Na de pauze: bijeenkomst met de mentor havo-4 –Borlok. 103 –Cne lok. 216 –Dlnlok. 131 –Emzlok. 013 –Haglok. 211 –Hntlok. 011 –Laglok. 025 –Mid lok. 136 –Meilok. 105 vwo-4 –Asklok. 203 –Bewlok. 205 –Hei lok. 012 –Hnt lok. 011 –Krylok. 026 –Linlok. 101 –Lodlok. 209 –Nchlok. 206 –Scslok. 028 –Sndlok. 110 –Sprlok. 116 –Wihlok. 030 Wie is de mentor ?

17 pauze


Download ppt "Welkom op de ouderavond havo-4, vwo-4. Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."

Verwante presentaties


Ads door Google