De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond VWO 6 16/9/2013. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond VWO 6 16/9/2013. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond VWO 6 16/9/2013

2 Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen

3 Onderwijstijd Verplichting 640 uur LO LOB PWS Bijbaan???

4 PWS ProfielWerkStuk (PWS) Per leerling 80 uur Beoordeling Belangrijke data: - definitief inleveren 27 januari - 11 februari presenteren aan leerlingen V5 - 4 maart presentatie ouders

5 Het schoolexamen Examen al gestart in 4e leerjaar! SE toetsen, PO’s en mondelingen Drie toetsperiodes: – TP1 ma 4-11 t/m vr 8-11 – TP2 woe 15-1 t/m di 21-1 – TP3 woe 19-3 t/m di 25-3 Onderwerp presentatie …..

6 Afwezigheid bij SE - toetsen Vóór afname van een toets via de mail de leerlingcoördinator op de hoogte stellen: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Tot 30 minuten na begin van de toets is de kandidaat toelaatbaar, echter verzuimde tijd mag niet ingehaald worden. Dus niet langer werken! Bij ziekte of ander geoorloofd verzuim (schriftelijk melden): toets alsnog inhalen. Ongeoorloofd verzuim: Cijfer 1.0. voor toets of PO

7 P.T.A. Percentages SE – onderdelen Herkansbaar / niet herkansbaar Examenreglement

8 Herkansingen In het PTA is bepaald welke toetsen herkansbaar zijn. Er zijn twee herkansingen op maandag 14 april. Herkansingen kunnen ook plaatsvinden op tijden dat de leerling normaal vrij is. Hoogste cijfer telt.

9 Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage en contactavonden:  22-11 uitdelen 3-12 avond  6-2 uitdelen 13-2 avond

10 Begeleiding 1 Vakdocent Mentor Leerlingcoördinator: M. Mohlmann: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Decaan: J. De Vega Diaz devega.diaz@hetlyceumvos.nl@hetlyceumvos.nl

11 Begeleiding 2 Zorgcoördinator: N. de Jong Afdelingsleiding: E. Slaa e.slaa@hetlyceumvos.nl Locatiedirecteur: F. Aalbregt aalbregt@hetlyceumvos.nl

12 Hulp Examenbijles Examentrainingen

13 Het Centraal Examen  Examenbulletin en voorlichting aan leerlingen: 22 april  Eerste tijdvak maandag 12 mei t/m vrijdag 23 mei Maandag 26 mei: Disney  Tweede tijdvak 17 en 18 juni

14 Uitslag en diploma- uitreiking Uitslag 1e tijdvak: Donderdag 12 juni Uitslag 2e tijdvak: Woensdag 25 juni Diploma-uitreiking VWO op vrijdag 4 juli

15 Slaag-/zakregeling VWO Je bent GESLAAGD als: Het gemiddelde van al je CE cijfers is 5.5 of hoger. EN Je voldoet aan de kernvakken regel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) EN De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende” of “goed” EN

16 Slaag-/zakregeling VWO Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: –Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één vier en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 of hoger, of –Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 Een 3 mag niet! Ook niet voor één van de vakken van het combinatiecijfer.

17 Rekentoets Wel op cijferlijst Telt niet mee voor examenuitslag

18 Voorbeeld 1 Gemiddeld SE 1 e tv: 5,6 maar drie 5-en Herkansing: onvoldoende compensatie

19 Voorbeeld 2

20 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Voorlichtingsavond VWO 6 16/9/2013. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen."

Verwante presentaties


Ads door Google