De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5):

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5):"— Transcript van de presentatie:

1 DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5):
Examenvoorlichting 1

2 Zak- en slagregeling/overgangsnorm PTA Project
Inhoud Schoolexamen en C.E. Zak- en slagregeling/overgangsnorm PTA Project Examenreglement: Verzuim en ziekte, herkansingen, etc. Dyslexie Waar vind ik wat? Vragen/opmerkingen 2

3 Lj 4: alleen S.E., MA en CKV worden afgesloten
S.E. en C.E. S.E.= schoolexamen C.E= centraal examen Lj 4: alleen S.E., MA en CKV worden afgesloten Lj 5: S.E., wordt eind april afgesloten, daarna C.E. Rekenen en taal op 3F 3

4 Zak- en slaagregeling/overgang lj.4-5
Een leerling is geslaagd als: - Het gemiddelde van alle centrale examencijfers 5,5 of hoger is (de som van het centraal examen gedeeld door het aantal vakken waarin een leerling centraal examen doet) - De vakken CKV en LO voldoende zijn (waar aangeboden) - Bij het eindcijfer in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één vijf voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel. - Als het eindcijfer aan de volgende eisen voldoet: 1. Eindcijfers zijn 6 of hoger, of: 2. Eén vijf en de andere eindcijfers zijn een 6 of hoger, of: 3. Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6, of: 4. Je hebt twee 5-en of één 5 en één vier en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6. 5. Geen eindcijfer is 3 of lager Dan nog de volgende opmerkingen over het berekenen van het eindcijfer: Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE); afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is wordt het eindcijfer naar boven afgerond (5,5 wordt een 6). Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. De rekentoets maakt geen deel uit van de zak / slaag regeling. Dus de rekentoets telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent, maar staat wel op je cijferlijst. 4

5 Programma van toetsing en afsluiting
PTA Programma van toetsing en afsluiting Voorbeeld: PTA Maatschappijleer Voorbeeld: PTA Geschiedenis 5

6 Lj 5: project is verplicht profielwerkstuk ( 1 project)
Rol project Lj 4: geen verandering, project is handelingsdeel + onderdeel andere PTA’s (2 projecten) Lj 5: project is verplicht profielwerkstuk ( 1 project) 6

7 Examenreglement Herkansingsregelingen: Max. 2 per periode, bijna alles
herkansbaar (maar niet alles) Verzuimregelingen: bij onvoorziene gevallen: altijd telefonisch melden, van tevoren! Bij terugkeer formulier inleveren +afspraak maken. Bij ongeoorloofd verzuim (te laat, vergissen in lokaal, spijbelen, etc.) een 1 Geen verlof tijdens toetsen, tenzij…. 7

8 Dyslexie - De middelen die je tijdens S.E. gebruikt mag je ook tijdens C.E. gebruiken (waar mogelijk) - Faciliteiten moeten worden toegekend door school + faciliteiten moeten mogelijk zijn. 8

9 www.lentiz.nl->kastanjecollege-> ouders->examenzaken
Waar vind ik wat? ouders->examenzaken 9

10 Vragen betreffende leerling? Afspraak maken/bellen/mailen
Oh ja…..rapport……!!! Vragen over examen- en aanverwante zaken? Graag nu (later mag natuurlijk ook) Vragen betreffende leerling? Afspraak maken/bellen/mailen Achterlaten: + telefoonnr. Meenemen: skibrief 10


Download ppt "DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5):"

Verwante presentaties


Ads door Google