De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2012-2013

2 Aanmelden vervolgopleidingen §Vuistregel = aanmelden op de vervolg- opleiding van uw keuze vóór 1 april 2013. §Er zijn echter ook opleidingen die eerder of later zijn met hun aanmeldingsdatum. §Informatie inwinnen kan bij de decaan (mw. van Rens) of bij de betreffende opleiding. §Ouders/verzorgers en leerling zijn zelf verantwoordelijk voor aanmelding. School begeleidt en ondersteunt.

3 Het examen bestaat uit 2 onderdelen: 1. Het schoolexamen (s.e.) 2. Het centraal examen (c.e.) De kandidaten met handvaardigheid in hun vakkenpakket hebben ook een centraal praktisch examen (c.(s).p.e.)

4 Het schoolexamen PTA-4 is de leidraad voor het schoolexamen. Daarin staat:  wat wanneer wordt getoetst.  wanneer welke onderdelen dienen te worden ingeleverd / afgerond.  hoe zwaar het onderdeel meetelt.  of het onderdeel herkanst mag worden.

5 Een groot aantal onderdelen van PTA-4 wordt getoetst in de 3 schoolexamenweken. PTA-4 dient uiterlijk op 12 april 2013 volledig te zijn afgerond. Herkansingen van PTA-4 / SE onderdelen vinden plaats op 16 en 17 april 2013.

6 PTA-4 vormt samen met - het sectorwerkstuk, - de praktische opdrachten, - de opdrachten oriëntatie op leren en beroep, - de waarderingen voor ckv, lo en het cijfer voor maatschappijleer het schoolexamen.

7 Voor de kandidaten op T-niveau geldt: Het cijfer dat per vak voor het SE wordt gehaald vormt de helft van het eindcijfer. De andere helft wordt gevormd door het cijfer van het CE. Beide cijfers worden opgeteld, door 2 gedeeld en afgerond op een heel cijfer. Dat is het eindcijfer van het totale examen.

8 Examendossier De leerling bewaart zelf alle handelingsgedeelten die in zijn / haar examendossier horen: verslagen, lees- en fictiedossiers, praktische opdrachten, sectorwerkstuk, e.d.

9 Het Centraal Praktisch Examen Handvaardigheid Dit onderdeel van het examen omvat zes bijeenkomsten in de periode maart / april. Voorbereiding en uitvoering gebeuren onder toezicht van de eigen docenten handvaardigheid. Hiervoor gelden landelijke richtlijnen (onderwerp, planning, normering, enz.).

10 Het Centraal Examen §Vindt plaats op school van vrijdag 17 t/m woensdag 29 mei 2013. §1e corrector is de eigen docent. §2e corrector is een docent van een andere school. §Slagen, herexamen, zakken. §Diploma-uitreiking donderdag 27 juni 2013.

11 We wensen alle kandidaten veel succes met leren en wijsheid met kiezen dit schooljaar!


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google