De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO 20 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO 20 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO 20 januari 2014

2 PROGRAMMA Ontvangst  Algemene inleiding examenjaren 3 en 4 MAVO examenjaren 3 en 4 MAVO Verzwaarde slaag-/zakregeling Verzwaarde slaag-/zakregeling 3 MAVO, het tweede halfjaar 3 MAVO, het tweede halfjaar Voorlichting van ROC MN en MBO Amersfoort, overstap 4 mavo > 4 havo

3 3 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 3 PTA-periodes, nog 2 te gaan 3 PTA-periodes, nog 2 te gaan Ook PTA-toetsen in de les Ook PTA-toetsen in de les 2 herkansingen 2 herkansingen Start opbouw examendossier: Start opbouw examendossier: Veel toetsen/opdrachten zijn PTA-toetsen Veel toetsen/opdrachten zijn PTA-toetsen Cijfers van verplichte vakken en te kiezen vakken voor 4MAVO zijn examencijfers! Cijfers van verplichte vakken en te kiezen vakken voor 4MAVO zijn examencijfers!

4 4 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2 PTA-periodes 2 PTA-periodes Ook PTA-toetsen in de les Ook PTA-toetsen in de les 3 herkansingen 3 herkansingen Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei Alle toetsen en opdrachten zijn PTA – toetsen Alle toetsen en opdrachten zijn PTA – toetsen Sectorwerkstuk Sectorwerkstuk

5 Eindexamen 2014 Verzwaarde slaag-/zakregeling  Met ingang van het schooljaar 2011-2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde van de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen minstens 5.5 dient te zijn. Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één decimaal.  Het eindcijfer voor Nederlands moet ten minste 5.0 zijn.

6 Eindexamen 2014  Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk en KV1 (CKV) dienen voldoende/ goed te zijn afgesloten  Het eindcijfer van het SE maatschappijleer telt in de slaag-/zakregeling mee als eindexamen cijfer

7 3 MAVO blok 3 en 4  Gewicht toetsen, werkhouding, huiswerk en boeken  LOB-traject en Sectorwerkstuk  Keuze traject

8 KEUZEBEGELEIDING 3 VMBO-T Dec., Jan., Feb., Werken met KEUZEDOSSIER door mentor 16Januari Voorlichting Beroepsonderwijs op HNE Jan. - april Bezoek open dagen (invidueel) en een a twee oriëntatie middagen (aanmelden via zoekjouwmbo.nl)

9 Tijdpad voor de keuze 10 februari VOORLOPIGE KEUZE Inleveren Januari & februari Docenten geven ADVIEZEN over KEUZEVAKKEN 13 maart Leerlingen krijgen RAPPORT met adviezen Wo 26 & do 27 maart DOCENTENSPREEKUUR (10 minuten-gesprekken) 14 april KEUZE is DEFINITIEF

10 OSB  Oriëntatie studie & beroep  OSB punten verdienen d.m.v: Open dagen, meeloopdagen/oriëntatie dagen, techniekweek, ouderavond etc.  Minimaal 1 open dag & 1 oriëntatie dag  40 OSB punten in leerjaar 3  Minimaal 65 voor eindgesprek in leerjaar 4

11 Meeloop dag ouders/ bekenden  Vrij vragen via OSB VRIJ VRAAG DOCUMENT  Website HNE, decanaat – mavo – derde jaar  Dagdeel (dus 1 e -2 e -3 e lesuur OF 4 e -5 e -6 e lesuur)

12 Zoekjouwmbo.nl  www.zoekjouwmbo.nl www.zoekjouwmbo.nl  Volgend schooljaar ook www.doorstroomdossier.nl www.doorstroomdossier.nl

13 4 MAVO op Het Nieuwe Eemland * VERPLICHTE VAKKEN: NEDERLANDSENGELS * Alleen schoolexamen: MAATSCHAPPIJLEERL.O.REKENEN

14 De EXAMENVAKKEN in klas 4  Nederlands en Engels  2 SECTORVAKKEN  2 KEUZEVAKKEN

15 De 4 SECTOREN en de SECTORVAKKEN TECHNIEK WI & NA ZORG en WELZIJN BI & WI / AK / GS BI & WI / AK / GS ECONOMIE EC & WI / FA / DU EC & WI / FA / DU LANDBOUW WI & NA / BI WI & NA / BI

16 Kies 2 vakken uit het vrije deel  Aardrijkskunde  Geschiedenis  Biologie  Duits (indien geen scheikunde gekozen is)  Frans  Natuurkunde (NASK 1)  Scheikunde (NASK 2)  Handvaardigheid  Economie  Wiskunde

17 DE 4 NIVEAUS OP HET MBO 1: Assistentenopleiding 1 jaar 2: Basisberoepsopleiding2 jaar 3: Vakopleiding 2 – 3 jaar 4: Middenkaderopleiding 3jr. In 2014 VMBO -T leerlingen gaan voor niveau 4 Alleen met niveau 4 kun je verder naar HBO

18 STRUCTUUR van het MBO  Er zijn 2 LEERWEGEN  Er zijn 4 SECTOREN  Elke sector kent 4 NIVEAUS

19 LEERWEGEN MBO * B.O.L. Beroeps Opleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Leren (80%) en Stage (20%) Leren (80%) en Stage (20%) (mavo leerlingen ) * B.B.L. Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Begeleidende Leerweg Werken (80%) en Leren (20%) Werken (80%) en Leren (20%) (vmbo – basis/kader)

20 De 4 Hoofdsectoren 1. TECHNIEK 2. ECONOMIE 3. ZORG en WELZIJN 4. LANDBOUW Dit zijn dezelfde sectoren als op de MAVO

21 Vooruitblik 4 mavo  Mentorlessen  Open Dagen bezoeken  Informatie verzamelen: * Internet * Internet * Decanenkamer 207 / prikbord conrector * Decanenkamer 207 / prikbord conrector  Beroepenmarkt in januari  OSB : eindgesprekken maart  Oriëntatie: meelopen op ROC  Aanmelden : uiterlijk eind maart – rust voor examen

22 Vragen? Ik denk graag met U mee en ben daarvoor beschikbaar op donderdag. (telefonisch of via email l.stevens@hetnieuweeemland.nl)

23 Veel succes bij het maken van een goede keuze!  Namens het Mavo-team, Liliana Stevens Liliana Stevens (decaan MAVO) (decaan MAVO)


Download ppt "OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 3 MAVO 3 MAVO 20 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google